Aplikacijski programski vmesnik (API)

Pri klicih API je k URL naslovom možno dodati še naslednje HTTP GET parametre:
length={length} .. Število vrnjenih zapisov. Največ 100000 (to je tudi privzeta vrednost).
start={start} .. Odmik od prvega zapisa. Privzeto 0.
type={type} .. Tip dokumenta, ki naj se vrne. Možne vrednosti: JSON (privzeto), JSONP, XML.
callback={callback} .. Velja samo za tip dokumenta JSONP. Ime JavaScript funkcije, ki naj se kliče na strani odjemalca storitve po pridobitvi rezultatov. Privzeto "callback".

Iskanje državnega organa

/api/iskanje-placnika/?q={iskalni_niz}

Iskanje poslovnega subjekta

/api/iskanje-prejemnika/?q={iskalni_niz}

Mesečne vsote transakcij

/api/mesecne-vsote/?placnik={sifra_pu}
/api/mesecne-vsote/?prejemnik={maticna_stevilka}
/api/mesecne-vsote/?placnik={sifra_pu}&prejemnik={maticna_stevilka}

Seznam prejemnikov

/api/prejemniki/?placnik={sifra_pu}

Seznam plačnikov

/api/placniki/?prejemnik={maticna_stevilka}

Prikaz transakcij

/api/transakcije/?placnik={sifra_pu}&prejemnik={maticna_stevilka}

Predstavniki poslovnega subjekta

/api/predstavniki/?podjetje={maticna_stevilka}

Ustanovitelji poslovnega subjekta in hčerinski poslovni subjekti

/api/ustanovitelji/?maticna={maticna_stevilka}&smer=OD
/api/ustanovitelji/?maticna={maticna_stevilka}&smer=DO

Bančni računi poslovnega subjekta

/api/racuni/?maticna={maticna_stevilka}

Davčni dolžniki

/api/dolzniki/?datum={YYYY-MM-DD}
Opomba: datum objave je 25. v mesecu. FURS podatke objavi 10. naslednji mesec.

Letna poročila

/api/letna-porocila/?maticna={maticna_stevilka}

Časovnica

/api/casovnica/?sifrapu={sifrapu}
/api/casovnica/?maticna={maticna_stevilka}
/api/casovnica/?sifrapu={sifrapu}&maticna={maticna_stevilka}

Prejeta darila

/api/darila/
/api/darila/?sifrapu={sifrapu}

Omejitve poslovanja

/api/omejitve/
/api/omejitve/?sifrapu={sifrapu}
/api/omejitve/?maticna={maticna_stevilka}
/api/omejitve/?sifrapu={sifrapu}&maticna={maticna_stevilka}

Lobiranje

/api/lobiranje/
/api/lobiranje/?sifrapu={sifrapu}
/api/lobiranje/?davcna={davcna_stevilka}
/api/lobiranje/?sifrapu={sifrapu}&davcna={davcna_stevilka}

Seznam e-računov

/api/eracuni/?placnik={sifra_pu}
/api/eracuni/?prejemnik={maticna_stevilka}
/api/eracuni/?placnik={sifra_pu}&prejemnik={maticna_stevilka}