ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (plačnik) ⇶ Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o. (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja in prejemnik Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU