Prejeta darila

Tukaj prikazujemo seznam daril, ki so jih prejeli funkcionarji in državni organi. Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, kopije teh seznamov za preteklo leto posredujejo komisiji do 31. marca tekočega leta.

Vir: KPK obrazci prejetih daril