Zanimivosti

Tukaj prikazujemo rezultate analiz podatkov, vizualizacije in podobno. Tukaj objavljeni podatki ne pomenijo vrednostne sodbe komisije, prav tako se komisija do teh podatkov ne opredeljuje kot kršitev. Analize in vizualizacije zgolj ponujajo nekoliko drugačen vpogled v podatke.

Nevladne organizacije (NVO)

Seznam vseh nevladnih organizacij, skupni prikaz mesečnih porab in splošne statistike.

Prikaži >>

Odvetniške družbe brez odprtih fiduciarnih računov

Po zakonu o odvetništvu (ZOdv, 9.a člen) mora odvetnik pred vpisom v imenik odvetnikov Odvetniški zbornici Slovenije predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi o vodenju fiduciarnega računa.

Prikaži >>

Prikaz porabe denarja občin v Sloveniji

Prikaz porabe denarja občin v Sloveniji glede na izbrano leto.

Prikaži >>

Prikaz slabo ocenjenih vrednosti javnih naročil

Prikaz javnih naročil, kjer je prišlo do največjih odstopanj med ocenjeno in končno vrednostjo.

Prikaži >>

Seznam ponudnikov z negativnimi referencami

Prikaz seznama ponudnikov, ki so bili izločeni iz postopkov javnega naročanja po 111. člena Zakona o javnem naročanju.

Prikaži >>