Lobiranje

Na tej strani so prikazani podatki iz obrazcev Zapisi lobirancev o stiku z lobisti od 1. 1. 2018. Navedene zapise Komisija za preprečevanje korupcije prejme od lobirancev (funkcionarjev in javnih uslužbencev v državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo in sodelujejo pri obravnavanju in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK),  pri katerih poskušajo lobisti z lobiranjem doseči neko rešitev.

Lobiranci morajo o vsakem stiku z lobistom (registriranim lobistom, pa tudi z lobistom, ki spada pod izjeme in se mu po ZIntPK ni treba registrirati), ki ima namen lobirati, sestaviti zapis, v katerem navedejo podatke o lobistu, nato pa zapis o stiku z lobistom v roku treh dni posredovati v vednost svojemu predstojniku in Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zapisi lobirancev o lobističnih stikih na tej spletni strani so z namenom krepitve transparentnosti samodejno objavljeni v aplikaciji Erar, Zapisi niso predmet nikakršne redakcije, zato za njihovo vsebino ne odgovarjamo. Vsakega bomo pregledali in ocenili, ali gre za lobistični stik, poglobljeno pa preučili tiste, kjer bomo zaznali nepravilnosti.

Vir: KPK obrazci zapisov lobirancev ob stiku z lobisti