Seznam ponudnikov z negativnimi referencami

<< Nazaj na seznam

Prikazan je seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki se posodablja iz http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami

O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 111. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odloči sodišče. Sodišče v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo o stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja v skladu s šestim odstavkom 27. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljevanju ZPDZC-1) obvešča tudi Finančna uprava Republike Slovenije (organ, ki odloči o prekršku iz pete alineje prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1).

V skladu s četrtim odstavkom 110. člena ZJN-3 Ministrstvo za javno upravo uvrsti gospodarski subjekt v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v roku treh delovnih dneh po prejemu obvestila od pristojnega organa.

Ponudnik Matična številka Davčna številka Datum uvrstitve v evidenco Izključitev iz postopkov javnega naročanja do Št. pojavitev v seznamu davčnih dolžnikov Št. javnih naročil (tudi izven obdobja izključitve) Št. naročil male vrednosti (tudi izven obdobja izključitve)
DALEKOVOD, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izradnju, d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, Republika Hrvaška 80010093 2015-05-26 2020-05-21 0 0 0
DOMBAU, storitveno podjetje, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 3648745 51300834 2015-09-11 2020-05-05 57 0 0
FINAL GRADNJE gradbeništvo d.o.o., Vevška cesta 45B, 1260 Ljubljana - Polje 3551784 55419186 2015-09-11 2020-03-27 0 0 0
Iber Plus Gradnje, gradbeništvo d.o.o., Beblerjev trg 12, 1000 Ljubljana 6533361 89553101 2015-09-11 2020-04-21 43 0 0
DUDABAU, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Brege 31, 8273 Leskovec pri Krškem 6397956 71987690 2015-09-11 2020-02-24 37 0 0
PAV-RENT, čiščenje in druge storitve, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica 6181651 12028584 2015-09-11 2020-04-08 2 0 0
LAN-KOL, Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Beblerjeva ulica 5, 6000 Koper - Capodistria 2287200 31096000 2015-09-11 2020-03-20 0 0 0
BAKAL, gradbeništvo d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana 3711501 62945734 2015-09-11 2020-07-21 29 0 0
ANDROMIKS, trgovina in svetovanje, d.o.o., Poljanska cesta 10, 1000 Ljubljana 6150187 47316969 2015-09-11 2020-04-28 2 0 0
ND PEK, storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 13, 6230 Postojna 6150390 74744291 2015-09-11 2020-08-07 3 0 0
ARI AS ENA, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Cesta 2. grupe odredov 27, 1295 Ivančna Gorica 6405908 85951862 2015-09-14 2020-08-04 48 0 0
NA BURJI gostinstvo d.o.o., Regentova ulica 4B, 6280 Ankaran - Ancarano 6225136000 89834739 2015-10-06 2020-08-28 0 0 0
ELVIS PEK, storitve d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec 6815561000 35451238 2015-11-05 2020-10-17 0 0 0
LA-GU-NA ENA Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 2091658000 34228543 2015-11-05 2020-10-15 22 0 0
M-GRAD MB, gradbeništvo, d.o.o., Kovaška ulica 21, 2312 Orehova vas 6037356000 26298767 2015-11-05 2020-09-22 10 0 0
POTNIK d.o.o., podjetje za transport in trgovino, Ljubljana, Brodarjev trg 1, 1000 Ljubljana 5787866000 35103833 2015-11-05 2020-10-20 0 0 0
BURGER podjetje za zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., Zgornje Jarše, Puchova ulica 5, 1235 Radomlje 5646502000 51803607 2015-11-05 2020-10-21 0 0 0
SAMO 1, pekarna in slaščičarna, d.o.o., Ljubljana, Polje, cesta XXXIV 1, 1260 Ljubljana - Polje 6182623000 58724770 2015-12-03 2020-11-03 32 0 0
A+I+R ASFALTEK PREVOZI IN STROJNE STORITVE NATKO JAŠIĆ S.P., Ljubljana, Žebretova ulica 37, 1260 Ljubljana - Polje 3480852000 60553502 2015-12-03 2020-11-03 0 0 0
JUGOVIČ IN NEVEČNY, fotografija, založništvo in trgovina d.n.o., Koper, Soška ulica 7, 6000 Koper - Capodistria 1387910000 15643204 2015-12-03 2020-10-06 0 0 0
STRATUS INT., TURIZEM, GOSTINSTVO IN SVETOVANJE, D.O.O., Župančičeva cesta 9, 4260 Bled 3962849000 63410451 2015-12-03 2020-11-12 0 0 0
PALEMID, SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O., Ribiško selo, Terčeva ulica 61, 2000 Maribor 3768074000 13172956 2015-12-04 2018-11-30 0 1 0
PEKARNA IN SLAŠČIČARNA IVANKA ĐORĐEVSKA S.P., Škrabčev trg 44, 1310 Ribnica 5941329000 13259393 2016-01-13 2021-01-03 0 0 0
EMAGO, PODJETJE ZA TRGOVINO HELENA BEZJAK S.P., Borovci 5C, 2281 Markovci 3257614000 29945879 2016-02-04 2019-02-02 0 2 6
SONIPEK, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Notranjska cesta 1, 1370 Logatec 6539548000 23661259 2016-03-25 2021-02-10 0 0 0
GLUHIČ MM, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Prešernova ulica 1, 6230 Postojna 1981315000 48521884 2016-03-25 2020-11-26 19 0 0
GPL GRADNJE gradbeništvo d.o.o., Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana 3576027000 59523506 2016-03-25 2021-02-06 66 0 0
PREVOZI RASIM GASHI S.P. , Struževo 2C, Kranj 6100163000 74281216 2016-03-25 2021-02-20 0 0 0
KLADIVO, trgovina in storitve, d.o.o., Jakopičeva ulica 20, 1241 Kamnik 6791891000 16408403 2016-03-25 2021-03-01 16 0 0
IMEKS-EM GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o., Cesta Cirila Tavčarja 8, 4270 Jesenice 6613713000 45794235 2016-03-25 2021-03-01 0 0 0
MODRO DELO, storitve, d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana 6407811000 23738898 2016-03-25 2021-03-03 0 0 0
GRADNJE TATJANA, visoke in nizke gradnje d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 48, 3230 Šentjur 6746128000 95773754 2016-05-25 2021-04-01 0 0 0
SEVGRAD - GRADBENIŠTVO, SEVAD ADROVIĆ S.P.,  Rakitna 57, 1352 Preserje 3141900000 60852895 2016-05-25 2021-04-23 0 0 0
GRADBENIŠTVO-HAJDARI, gradbene in druge storitve, d.o.o., Jenkova ulica 6, 6230 Postojna 6345450000 83409572 2016-05-25 2021-03-31 0 0 0
LAMIPEK, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Teharska cesta 53, 3000 Celje 6949070000 56257678 2016-05-25 2021-04-16 14 0 0
TERRA, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, ANTON DOBNIK S.P., Kungota pri Ptuju 71 3271323000 81172729 2016-05-25 2021-04-16 0 0 0
PLANUM, gradbeništvo, trgovina, komercialne storitve, d.o.o. 5814995000 44534833 2016-05-25 2021-04-26 5 0 0
BRATA MARKOVIČ, trgovina in storitve, d.o.o. 6378145000 65175492 2016-05-25 2021-04-29 0 0 0
E & T PLANINC, servisne storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Novo Polje, cesta X 20A, 1260 Ljubljana 5795290000 36590088 2016-06-06 2019-06-02 0 1 0
TING INVEST trgovina in storitve d.o.o., Dolsko 53, 1262 Dol pri Ljubljani 6781217000 62896342 2016-06-13 2021-02-11 2 0 0
EKO SERVIS, storitve in svetovanje d.o.o., Kandijska cesta 5, 8000 Novo mesto 2185687000 30556180 2016-07-28 2019-07-14 0 15 2
FLORA vzgoja in distribucija cvetja, gostinstvo, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Zbiljska cesta 2, 1215 Medvode 5704901000 49845063 2016-08-19 2019-08-16 0 1 0
VIGRAD, trgovina, posredovanje, proizvodnja d.o.o., Celje, Kocbekova 30/A, 3202 Ljubečna 5399661000 37092278 2016-09-28 2019-08-30 3 60 2
GP ROKO gradbeništvo in storitve d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 6580297000 20382812 2016-10-06 2021-07-07 22 0 0
GRADNJE H M DAMIR HIRKIĆ, s.p., Predenca 18A,  3240 Šmarje pri Jelšah 6364101000 24031941 2016-10-06 2021-08-11 0 0 0
TRANSPORTI ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec 5026866000 65620321 2016-10-06 2021-06-09 0 0 0
KALABA, podjetje za storitve, d.o.o., Jakopičeva ulica 20, 1241 Kamnik 6588921000 14159899 2016-10-06 2021-06-07 18 0 0
HAJROVIĆ, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 3753786000 34809201 2016-10-06 2021-08-02 36 0 0
SIMARKET, gradbeno podjetje, d.o.o., Zgornje Jarše, Preserska cesta 4, 1235 Radomlje 1936891000 35276304 2016-10-06 2021-06-23 66 0 0
S TRADE - trgovina, inženiring, storitve, izvoz - uvoz d.o.o. Prestranek, Matenja vas 67, 6258 Prestranek 5644127000 56396422 2016-10-06 2021-08-10 0 0 0
PLASTFORM, storitve in proizvodnja, d.o.o., Muljava 15A, 1234 Mengeš 3703681000 64669157 2016-10-06 2021-08-17 0 0 0
HCCE gostinstvo d.o.o., Dolgi most 2, 1000 Ljubljana 6390285000 97566047 2016-10-06 2021-07-26 12 0 0
AACI družba za akreditacijo d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana 6359230000 59043466 2016-10-17 2019-10-12 0 0 3
TECH3 sistemi, montaža industrijskih strojev in naprav, d.o.o., Lesarska cesta 8, 3331 Nazarje 6078630000 63138506 2016-10-26 2021-09-15 0 0 0
MEDVEDEK, vzgoja in izobraževanje, d.o.o., Krška cesta 6, 8311 Kostanjevica na Krki 3723119000 77364988 2016-12-19 2019-12-14 22 7 1
AS SUHA MONTAŽA SADET AGIĆ S.P., Cesta maršala Tita 84, 4270 Jesenice 1792326000 96942827 2017-01-20 2021-11-17 0 0 0
Posredništvo pri prodaji in druge storitve, Jernej Žvarc, s.p., Rošpoh - del 201B, 2351 Kamnica 3908496000 13964437 2017-01-30 2020-01-20 0 0 0
Gostinstvo, Jolanda Maria Mathea Wagemans s.p., Mariborska cesta 39, 2212 Šentilj v Slov. goricah 6546609000 44524404 2017-03-28 2022-02-14 1 0 0
NDB storitve d.o.o., Litostrojska cesta 10, 1000 Ljubljana 6343147000 47278773 2017-03-28 2022-03-14 10 0 0
BALI, gradbeništvo in inženiring d.o.o., Cankarjeva ulica 36, 8000 Novo mesto 2332370000 70754195 2017-03-28 2022-03-17 8 0 0
MICA TRANSPORT, špedicija in gostinstvo d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana 6917593000 82005206 2017-03-28 2022-03-09 4 0 0
Gradbeništvo - krovstvo, kleparstvo in tesarstvo, Branko Sraka s.p., Drvanja 22, Drvanja, 2234 Benedikt 5602216000 54395178 2017-03-29 2022-03-28 0 3 0
G.P. Komgrad, podjetje za ahitekturo, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Devova 18, 1000 Ljubljana 5739659000 97838004 2017-04-26 2022-04-21 14 29 0
EKSPRES CARGO, Prevozništvo, d.o.o., Ljubljanska cesta 71, 1230 Domžale 7102925000 56001827 2017-05-11 2022-04-19 0 0 0
MUSTAPIĆ FRIGO, mednarodni transport, trgovina in storitve, d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice 3577643000 38512360 2017-05-11 2022-04-07 0 0 0
GANEX GRADNJE, gradbeništvo in storitve d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje 6963935000 47056053 2017-05-11 2022-04-06 3 0 0
IGD HOLERMUOS investicijsko gradbena družba d.o.o. - v stečaju, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož 5906091000 95756302 2017-05-11 2022-01-04 47 6 1
ELGOBO gradbeništvo d.o.o., Vulčeva ulica 6, 1000 Ljubljana 6030904000 47769432 2017-09-04 2022-08-24 14 2 1
 Moderne energije, napredne tehnologije d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana 6261892000 94760322 2017-09-14 2022-08-15 2 0 0
 RADIĆ G strojni ometi, zidarstvo, fasaderstvo d.o.o., Sinja Gorica 99, 1360 Vrhnika 6476139000 86868772 2017-09-14 2022-08-23 1 0 0
Vir: DJN (MJU)AJPES PRS