Prikaz slabo ocenjenih vrednosti javnih naročil

Prikazana so javna naročila, kjer je odstotek napake med ocenjeno in končno vrednostjo večji od 100.

Do napak lahko pride iz različnih razlogov, največkrat zaradi nepredvidenih okoliščin, ki se pojavijo v fazi izvajanja pogodbe. Zgolj iz podatka o napaki pri oceni vrednosti posla še ni mogoče sklepati na kršitve ali celo korupcijo. Vsaj del napak, prikazanih na tej strani, lahko pripišemo tudi napakam pri vnosu podatkov.

<< Nazaj na seznam
Št. Naročila Sklop Št. ponudb Naročnik Izbran ponudnik Ocenjena vrednost brez DDV Preračunano iz Končna vrednost brez DDV Preračunano iz Razlika Odstotek napake
JN005418/2017-F01 NP 1 NEK d.o.o. Westinghouse Electric Company LLC 2240946.58 2500000.00 USD (2017-06-20) 6120476.87 6828004.00 USD (2017-06-07) 3879530.29 173.12
JN005450/2020-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Ellis & Watts Global Industries, Inc. 44475.97 50324.56 USD (2022-01-06) 106674.33 120702.00 USD (2020-09-15) 62198.36 139.85
JN1707/2016 Naročanje vretena in tesnila za ventile. 1 NEK d.o.o. Crane Nuclear, Inc. 73300.00 196141.57 217521.00 USD (2016-02-23) 122841.57 167.59
JN001469/2016-F01 NP 1 NEK d.o.o. LISEGA Inc. Kodak 7172.31 8000.00 USD (2016-06-03) 21019.37 23445.00 USD (2016-05-31) 13847.06 193.06
JN001538/2016-F01 NP 1 NEK d.o.o. Westinghouse Electric Company, Nuclear Parts operation 246717.77 280000.00 USD (2016-06-06) 757991.30 860244.33 USD (2016-05-31) 511273.53 207.23
JN1885/2016 Dobava temperaturnih stikal Engine systems, inc. 1 NEK d.o.o. Engine Systems Inc 17121.08 51029.84 57556.56 USD (2016-03-18) 33908.76 198.05
JN6925/2009 Plačilo pravic za uporabo baz podatkov Web of Science, podjetja ISI Thomson Scientific, za leto 2009 1 IZUM Thomson Reuters (Scientific) Inc. 39243.17 56000.00 USD (2009-08-26) 388239.66 554018.00 USD (2008-06-24) 348996.49 889.32
JN205/2016 Rezervni deli za MS safety ventile. 1 NEK d.o.o. GE Dresser, Inc. 266096.48 651673.13 706153.00 USD (2015-11-24) 385576.65 144.90
JN39/2013 sokovi, nektarji, sirupi 4 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR NEKTAR NATURA d.o.o. 11859.00 30575.12 18716.12 157.82
JN121/2013 bio meso 1 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU JARINA, z.o.o. 6000.00 14764.98 8764.98 146.08
JN121/2013 zmrznjena zelenjava in sadje 1 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 900.00 3082.95 2182.95 242.55
JN121/2013 meso in mesni izdelki 2 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU IZTOK LIKOZAR S.P. 14100.00 62444.24 48344.24 342.87
JN121/2013 zmrznjene gotove jedi 3 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU CONSULT COMMERCE d.o.o. 10500.00 22600.92 12100.92 115.25
JN186/2013 sokovi, nektarji, sirupi 3 OŠ ŠMARTNO NEKTAR NATURA d.o.o. 22500.00 74494.01 51994.01 231.08
JN186/2013 bio meso 1 OŠ ŠMARTNO JARINA, z.o.o. 2100.00 33290.32 31190.32 1485.25
JN186/2013 žita- kaše, kosmiči, mlevski izdelki 3 OŠ ŠMARTNO IMPULS, Domžale, d.o.o. 7800.00 21492.17 13692.17 175.54
JN247/2013 7.1.1 SKLOP KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA 3 OSNOVNA ŠOLA VITANJE MERCATOR, d.d. 288.18 660.88 372.70 129.33
JN247/2013 7. 4 PODSKUPINA ZAMRZNJENO SADJE 2 OSNOVNA ŠOLA VITANJE PITUS d.o.o. 15.00 48.00 33.00 220.00
JN3310/2013 SIMULATOR ZA UČENJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO) 1 UM, MF SANOLABOR, D.D. 1720.00 4163.00 2443.00 142.03
JN13910/2013 5. Prehodni kosi PVC / PE. 1 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. NRG d.o.o. 11800.00 31697.76 19897.76 168.63
JN247/2013 13.5 podskupina SADNI SOK - ekološki 3 OSNOVNA ŠOLA VITANJE NEKTAR NATURA d.o.o. 15.00 34.50 19.50 130.00
JN426/2013 sklop št. 1 1 OBČINA RUŠE FRANC KLINC S.P. 14000.00 135000.00 121000.00 864.29
JN1848/2013 Plakati II 6 Kino Šiška GRAFEX, d.o.o., Izlake 1100.00 2580.00 1480.00 134.55
JN5227/2013 APARAT ZA KARDIOPULMONALNA TESTIRANJA 1 UM, MF INTERPART, d.o.o. 9160.00 20287.00 11127.00 121.47
JN9494/2013 ZOBOZDRAVSTVENI IN ZOBOTEHNIČNI MATERIAL 2013/2014 8 ZD Logatec ZLATARNA CELJE d.d. 9592.14 30790.47 21198.33 221.00
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Maribor 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE PETER OŠLAK S.P. 15000.00 41922.00 26922.00 179.48
JN12177/2013 Merilniki srčnega utripa 1 UM, MF SPORT AGENT d.o.o. 2000.00 5793.90 3793.90 189.70
JN1997/2013 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik. 2 OBČINA VOJNIK CM Celje, d.d. - v stečaju 10000.00 107454.55 97454.55 974.55
JN1998/2013 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik. 2 OBČINA VOJNIK CM Celje, d.d. - v stečaju 12500.00 132113.27 119613.27 956.91
JN8793/2013 4 JAJCA 2 OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO Z DOMAČEGA VRTA d.o.o. 10.00 26.00 16.00 160.00
JN8305/2013 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona - Črešnjevci 6 OBČINA GORNJA RADGONA SGP POMGRAD d.d. 48566.67 485519.81 436953.14 899.70
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije. 9 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GG SLOVENJ GRADEC d.d. 25000.00 81300.00 56300.00 225.20
JN6089/2013 DIAG. SREDS. IN LAB. MAT. VEZAN NA APARAT ADVIA CENTAUR CP 2 ZD LENDAVA - EH LENDVA Kemofarmacija d.d. 695.85 12235.02 11539.17 1658.28
JN8928/2013 DOBAVO IN MONTAŽO POHIŠTVA ZA OPREMO BIVALNIH PROSTOROV 5 Dom upokojencev Center MIZARSTVO VIDMAR d.o.o. 190000.00 12980233.00 12790233.00 6731.70
JN321/2009 kruh, pekovsko pecivo in slaščice 3 VRTEC Nova Gorica PECIVO d.d. Nova Gorica 11700.00 30064.90 18364.90 156.96
JN321/2009 zamrznjeni gotovi izdelki 3 VRTEC Nova Gorica PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1270.00 3146.00 1876.00 147.72
JN577/2009 Informiranje in promocija storitev projekta e-VEM za gospodarske družbe v okviru operacije E-VEM g.d.i.: 1 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO PRISTOP d.o.o. 95000.00 7827900.00 7732900.00 8139.89
JN980/2009 REKONSTRUKCIJA METEORNE KANALIZACIJE IN UREDITEV PROMENADE 1 OKOLJE PIRAN, D.O.O. GRAFIST d.o.o. 4000000.00 8981221.71 4981221.71 124.53
JN1402/2009 ČISTILNA SREDSTVA ZA OBJEKTNO HIGIENO 6 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE IVEC d.o.o. 37735.48 91270.15 53534.67 141.87
JN4136/2009 Splošna in pohištvena oprema 2 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana 1275000.00 106297309.00 105022309.00 8237.04
JN2438/2009 Pekovski izdelki 2 OŠ Voličina PEKARNA KAUČIČ STANISLAV KAUČIČ S.P. 11520.74 29483.87 17963.13 155.92
JN2438/2009 Pekovski izdelki 2 OŠ Voličina ŽITO, d.d. 11520.74 25391.80 13871.06 120.40
JN169/2023 Nakup bivalnega kontejnerja 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA CESAR SHOP d.o.o. 9016.39 25391.80 16375.41 181.62
JN2364/2009 7. sklop: Plinovod po Ulici Mirka Tomšiča (II-144/61) 3 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. PRENOVA - GRADBENIK d.o.o. 1278.23 20000.00 EEK (2009-03-26) 23656.04 22377.81 1750.69
JN1782/2009 Dobava cevi duktilne 6 KSD D.O.O. VODI GORICA d.d. KROMBERK 2532.56 70000.00 CZK (2009-03-09) 69621.50 67088.94 2649.06
JN1692/2009 SVEŽE IN ZAMRZNJENE RIBE IN DRUGI DELO RIB 3 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE PRESTA d.o.o. 1500.00 3355.41 1855.41 123.69
JN1664/2009 Biološko razgradljiva čistilna sredstva 5 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA KIMI d.o.o. 2500.00 6945.25 4445.25 177.81
JN1067/2009 NAKUP SADJA IN ZELENJAVE 7 UKC Ljubljana GEAPRODUKT d.o.o. 1400.00 12180.80 10780.80 770.06
JN685/2009 Dnevni prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2009, 2010 in 2011 v Občini Cerklje na Gorenjskem 2 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM METEOR, Cerklje, d.o.o. 130.00 265.49 135.49 104.22
JN685/2009 Dnevni prevozi osnovnošolskih otrok s stalnim prebivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem za leta 2009, 2010 in 2011 2 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D. 130.00 545.28 415.28 319.45
JN604/2009 Sklop 1: Izvajanje storitev čiščenja površin 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA MANICOM d.o.o. 163125.00 376186.39 213061.39 130.61
JN420/2009 OLJA IN RASTLINSKE MAŠČOBE 3 DOM STAREJŠIH Rakičan MERCATOR, d.d. 5400.00 10832.72 5432.72 100.61
JN420/2009 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 3 DOM STAREJŠIH Rakičan PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5000.00 15170.00 10170.00 203.40
JN257/2009 Sklop 5: Vzdrževanje opreme FUJITSU 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA LIKO PRIS, d.o.o., Vrhnika, Verd 4358.12 12084.35 7726.23 177.28
JN267/2009 Razvoj, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema Kažipot II, aneks št. 1 k pogodbi št. 1292 z dne 01.10.2008 1 DARS d.d. REALIS, d.o.o. 26000.00 119680.00 93680.00 360.31
JN321/2009 meso in mesni izdelki 2 VRTEC Nova Gorica MIP MALOPRODAJA d.o.o. 13191.61 45548.00 LTL (2009-01-19) 45627.87 32436.26 245.89
JN11/2009 DOBAVA KARDIOLOŠKEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA 1 ZDRAVSTVENI DOM CELJE ELMED ALEŠ GOSPODARIČ S.P. 116666.67 1150000.00 1033333.33 885.71
JN3190/2009 Kotno stabilni implatanti titanium za distalni radius, proksimalno tibio, proksimalni humerus, distalni humerus, petnico in obrazne kosti 2 SB M. SOBOTA METALKA MEDIA d.o.o. 23041.47 64731.19 41689.72 180.93
JN3399/2009 Izvedba arheoloških raziskav na lokaciji gradnje Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj – II. faza – rekonstrukcijo in prizidavo objekta ter gradnjo parkirišča 4 MESTNA OBČINA PTUJ POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ 17000.00 160281.00 143281.00 842.83
JN3499/2009 NAKUP SADJA IN ZELENJAVE 7 UKC Ljubljana GEAPRODUKT d.o.o. 1022.60 2000.00 BGN (2009-05-05) 18489.10 17466.50 1708.05
JN3677/2009 10.sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Beckman Coulter 1 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA HERMES ANALITICA D.O.O. 4023.00 13289.00 9266.00 230.33
JN4310/2009 GRADNJA VODOVODA IN KABELSKE KANALIZACIJE PORTOROŽ-BERNARDIN 2 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. GRAFIST d.o.o. 600000.00 1453403.98 853403.98 142.23
JN4727/2009 SKLOP št.4 (sadje in zelenjava) 2 OŠ TONETA OKROGARJA MERCATOR, d.d. 4000.00 11050.01 7050.01 176.25
JN4738/2009 Zmrznjeni pekovski izdelki 1 CUDV Črna na Koroškem PEKARNA PEČJAK d.o.o. 8500.00 19369.05 10869.05 127.87
JN4858/2009 Sklop A: Lesni materiali 8 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA MIZARSTVO ANTON PRAŠNIKAR S.P. 30000.00 110000.00 80000.00 266.67
JN4998/2009 investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih v Republiki Sloveniji - I/2009 11 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE d.o.o. 11821.28 88000.00 DKK (2009-06-23) 67911.76 56090.48 474.49
JN5187/2009 SKLOP F.1. VENTILI REDUCIRNI OD FI 100 DO FI 300 3 KOMUNALA KRANJ d.o.o. VIGRAD d.o.o. Celje 25000.00 114954.00 89954.00 359.82
JN5187/2009 SKLOP F.2. ZRAČNIKI 3 KOMUNALA KRANJ d.o.o. VIGRAD d.o.o. Celje 10000.00 46184.29 36184.29 361.84
JN5316/2009 DOBAVA IN MONTAŽA PREZRAČEVANJA KUHINJE ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 4 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA DOMSTAN d.o.o. 100000.00 8181870.83 8081870.83 8081.87
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga - sklop 4: Mleko, mlečni izdelki in fermentirano mleko 2 VVZ ANTONA MEDVEDA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 15000.00 44105.73 29105.73 194.04
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 6/podsklop 6 b: Zamrznjeni izdelki 4 VVZ ANTONA MEDVEDA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1500.00 4600.00 3100.00 206.67
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 8: Sadni in zelenjavni sokovi 5 VVZ ANTONA MEDVEDA OPOJ SOKOVI d.o.o. 23000.00 78170.00 55170.00 239.87
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga - sklop/podsklop 2 a:Ribje konzerve 3 VVZ ANTONA MEDVEDA ERA GOOD d.o.o. 1000.00 3390.00 2390.00 239.00
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 4/podsklop 4b: Fermentirano mleko s kefirnimi zrni 2 VVZ ANTONA MEDVEDA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 3000.00 8634.49 5634.49 187.82
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 5/podsklop 5a:Slaščičarski izdelki 3 VVZ ANTONA MEDVEDA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 43010.00 23010.00 115.05
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 6:Žita, testenine, mlevski izdelki in zamrznjeni izdelki 3 VVZ ANTONA MEDVEDA ŽITO, d.d. 2500.00 8617.50 6117.50 244.70
JN5605/2009 zdravila 3 Inštitut za rehabilitacijo SALUS, Ljubljana, d.d. 4500.00 18537.78 14037.78 311.95
JN5724/2009 Perutninsko meso 3 OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ PERUTNINA PTUJ d.d. 911.00 9614.25 8703.25 955.35
JN5774/2009 namizni računalniki z LCD 7 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA PROGRAM POINT 64000.00 635176.00 571176.00 892.46
JN6019/2009 Izvajanje storitev-premoženjskih zavarovanj do 31.12.2012 3 KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l. ADRIATIC SLOVENICA d.d. 210.00 224360.56 224150.56 106738.36
JN6280/2009 Zamrznjeno sadje in zelenjava 2 OŠ ŠEMPETER PRI GORICI ERA GOOD d.o.o. 3523.80 67908.00 64384.20 1827.12
JN7048/2009 4. sklop: komora 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA BIRO R d.o.o., Ljubljana 7500.00 23987.00 16487.00 219.83
JN7092/2009 Siri 4 CUDV Draga SLOREST d.o.o. 1843.00 14204.20 12361.20 670.71
JN7092/2009 Panirani izdelki 1 CUDV Draga BRUMEC-RUČIGAJ d.o.o. 11092.00 23553.50 12461.50 112.35
JN7092/2009 Sladoledi 3 CUDV Draga ERA GOOD d.o.o. 4147.00 11750.00 7603.00 183.34
JN7268/2009 sklop 44 2 Inštitut za rehabilitacijo SALUS, Ljubljana, d.d. 2300.00 5687.60 3387.60 147.29
JN7654/2009 Izgradnja vodovoda, kanalizacije in ČN Sv. Trojica; sklop št. 2:Izgradnja kanalizacije 2 OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GOR. KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. 247245.00 782212.41 534967.41 216.37
JN7658/2009 Dobava licenc za programsko opremo HP in licenčno vzdrževanje 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA S&T Slovenija d.d. 6854.19 51000.00 DKK (2009-09-18) 40628.12 33773.93 492.75
JN7964/2009 SKLOP ŠT. 2: OŠ DRAGATUŠ 2 OBČINA ČRNOMELJ ROBERTTOURS MARJAN BABIČ S.P. 149700.00 483716.13 334016.13 223.12
JN8491/2009 Prenova kuhinje in restavracije v kleti sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE LJUBLJANA VG5 d.o.o. 10049.47 260000.00 CZK (2009-10-15) 187717.73 177668.26 1767.94
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Tolmina 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VIA MALA, d.o.o. Železniki 25000.00 71500.00 46500.00 186.00
JN8811/2009 Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke 6 OBČINA CERKNICA VALTEL d.o.o. 7000000.00 14072446.00 7072446.00 101.03
JN9471/2009 IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V DOLIČU 5 OBČINA KUZMA PREKMURKA, M. Sobota b.o. 10000.00 67299.37 57299.37 572.99
JN9487/2009 Optika 2009-1 1 ARNES TELEKOM SLOVENIJE 9700.00 24766.88 15066.88 155.33
JN9743/2009 Sklop 9: Veliki boben 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA SOUND-TECH d.o.o. 451.66 985.30 533.64 118.15
JN9883/2009 18.skupina:ostalo prehrambeno blago 2 OŠ Cerkno MERCATOR, d.d. 5000.00 10087.21 5087.21 101.74
JN9883/2009 20.skupina:eko in dietna živila 1 OŠ Cerkno ERA GOOD d.o.o. 1000.00 2002.75 1002.75 100.28
JN9904/2009 SLOVENSKA BISTRICA (KROŽIŠČE): GRADBENA DELA - dodatna dela 1 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE CPM, d.d. 25000.00 94008.44 69008.44 276.03
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Dob 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 200000.00 441350.93 241350.93 120.68
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 100000.00 247541.67 147541.67 147.54
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA CELJSKE MESNINE d.d. 150000.00 302389.81 152389.81 101.59
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 5324317.59 4824317.59 964.86
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 300000.00 1231775.00 931775.00 310.59
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 50000.00 469676.85 419676.85 839.35
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Maribor, oddelek Rogoza in oddelek Murska Sobota 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 1738846.30 1238846.30 247.77
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 100000.00 552876.85 452876.85 452.88
JN9834/2010 Sklop 5 1 OBČINA KANAL OB SOČI AVRIGO d.d. Nova Gorica 13000.00 30132.17 17132.17 131.79
JN10080/2009 ostala oblačila 6 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA AB LINE, d.o.o., Ljubljana 4000.00 14253.75 10253.75 256.34
JN10080/2009 penasta ležišča s snemljivo prevleko 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA TAURUS d.o.o. 19000.00 39785.75 20785.75 109.40
JN10080/2009 čevlji 8 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA GRIP TRGOVINA, d.o.o. 5000.00 13603.50 8603.50 172.07
JN10080/2009 nogavice 11 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PREVENT MISLINJA d.o.o. 1000.00 2241.04 1241.04 124.10
JN10289/2009 21. sklop: Drobni inventar za zobno ordinacijo 4 ZD MARIBOR KT-PREZENT d.o.o. 22000.00 44120.43 22120.43 100.55
JN10340/2009 Elektrika ET ostalo 3 OBČINA DOMŽALE GEN-I, d.o.o. 8333.33 83333.33 75000.00 900.00
JN10474/2009 Zaščita za kabel in gama sondo 5 OI LJUBLJANA MM SURGICAL d.o.o. 5200.00 21096.00 15896.00 305.69
JN10495/2009 DOPOLNJEVANJE PROGRAMSKE OPREME FINANCE IN ZAJEM 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA FI_COM, d.o.o. 128333.34 1283333.34 1155000.00 900.00
JN10634/2009 sklop 4: Zamrznjena zelenjava 4 ŠCRM Kamnik KVIBO, d.o.o. 2000.00 4383.30 2383.30 119.17
JN174/2010 nabava reagentov in potrošnega materiala za biokemijski in imunokemijski analizator z brezplačnim najemom opreme 1 Bolnišnica Golnik - KOPA ROCHE d.o.o. 85000.00 776754.79 691754.79 813.83
JN198/2010 PVC vrečke 1 ZZV Koper ITS Koper - Capodistria SANOLABOR, D.D. 600.00 1847.41 1247.41 207.90
JN380/2010 nabava električne energije za leto 2010 5 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. ELEKTRO MARIBOR d.d. 150000.00 966155.00 816155.00 544.10
JN739/2010 OE MARIBOR (KE: PTUJ, ORMOŽ) 1 ZGS ČIS-team d.o.o. 3090.48 6450.00 3359.52 108.71
JN1106/2010 nadevano pecivo 3 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE PRESTA d.o.o. 47000.00 500007.07 453007.07 963.84
JN1222/2010 29-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 28 SB Slovenj Gradec IRIS d.o.o. 1354.73 18929.54 17574.81 1297.29
JN1222/2010 31-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 18 SB Slovenj Gradec CARDIO MEDICAL, d.o.o., Ljubljana 2783.40 9229.47 6446.07 231.59
JN1222/2010 35-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 22 SB Slovenj Gradec KEFO d.o.o. 1658.14 3975.03 2316.89 139.73
JN1340/2010 OŠ Prežihov Voranc Maribor 10 MESTNA OBČINA MARIBOR SLATIN d.o.o. 2100.00 4256.00 2156.00 102.67
JN1440/2010 Dodatna dela pri izdelavi projekta za izvedbo ter pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo objekta Kino Šiška 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija 300000.00 604729.90 304729.90 101.58
JN1444/2010 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 3 DOM STAREJŠIH Rakičan PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5000.00 15136.20 10136.20 202.72
JN1522/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR ERA GOOD d.o.o. 12500.00 47131.47 34631.47 277.05
JN1522/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR PITUS d.o.o. 3600.00 37206.50 33606.50 933.51
JN1522/2010 Nabava živil 09 3 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR OPOJ SOKOVI d.o.o. 2080.00 11574.00 9494.00 456.44
JN1531/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR AGRO STYRIA d.o.o. 12000.00 26041.00 14041.00 117.01
JN1858/2010 sredstva za dezinfekcijo 2 DOM UPOKOJENCEV SEŽANA MEDIS, d.o.o., Ljubljana 2295.00 6118.00 3823.00 166.58
JN1859/2010 zamrznjena zelenjava 1 DOM UPOKOJENCEV SEŽANA ERA GOOD d.o.o. 146.00 294.00 148.00 101.37
JN1887/2010 meso in mesni izdelki 1 JVIZ Mozirje MESNINE ŽERAK, d.o.o., Rogatec 195000.00 23452127.00 23257127.00 11926.73
JN1887/2010 ribe 3 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 35500.00 4020870.00 3985370.00 11226.39
JN1887/2010 mleko in mlečni izdelki 2 JVIZ Mozirje LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 50000.00 4789320.00 4739320.00 9478.64
JN1887/2010 ostalo prehrambeno blago 2 JVIZ Mozirje MERCATOR, d.d. 15000.00 1444782.00 1429782.00 9531.88
JN1887/2010 žita in mlevski izdelki 3 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 24500.00 2656479.00 2631979.00 10742.77
JN1887/2010 konzervirani izdelki 2 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 12000.00 1156135.00 1144135.00 9534.46
JN1912/2010 priznana sposobnost iz OS za: 1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE MIKRO + POLO d.o.o. 1912.40 60592.44 58680.04 3068.40
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SANOLABOR, D.D. 281.60 60592.44 60310.84 21417.20
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost iz OS za skupine: 14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PROMED d.o.o. 71.30 60592.44 60521.14 84882.38
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 5217.55 60592.44 55374.89 1061.32
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine zdravil: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE MIKRO + POLO d.o.o. 1963.79 44928.40 42964.61 2187.84
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost iz OS za skupine: 14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 1539.81 60668.16 59128.35 3839.98
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SALUS, Ljubljana, d.d. 12108.89 60668.16 48559.27 401.02
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SANOLABOR, D.D. 127.27 60668.16 60540.89 47568.86
JN2233/2010 Vzdrževanje fotokopirnih naprav 4 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije IT Biro d.o.o. 10000.00 23000.00 13000.00 130.00
JN2262/2010 1. sklop: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 6 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. MK Trgovina d.d. 12000.00 25306.60 13306.60 110.89
JN2996/2010 Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 9.540 do km 10.500 9 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE CPG, d.d. 99166.67 627155.43 527988.76 532.43
JN3237/2010 Izgradnja avtomatskega javljanja požara v 4. in 5. nad. hospitala 1 UKC Ljubljana SIEMENS d.o.o. 8333.33 83220.00 74886.67 898.64
JN3758/2010 delegiranje JET A1 3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Ljubljana, Dunajska 106 TOTAL 24600.00 55104.00 30504.00 124.00
JN4607/2010 Ureditev vaškega jedra v naselju Kompolje 3 OBČINA DOBREPOLJE REKON d.o.o. Ivančna Gorica 80000.00 631065.55 551065.55 688.83
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Dob 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 200000.00 441350.93 241350.93 120.68
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 100000.00 247541.67 147541.67 147.54
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 5324317.59 4824317.59 964.86
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 300000.00 1231775.00 931775.00 310.59
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA CELJSKE MESNINE d.d. 150000.00 302389.81 152389.81 101.59
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 50000.00 469676.85 419676.85 839.35
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Maribor, oddelek Rogoza in oddelek Murska Sobota 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 1738846.30 1238846.30 247.77
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 100000.00 552876.85 452876.85 452.88
JN5832/2010 ČAJI 4 VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO ERA GOOD d.o.o. 868.19 1698.00 BGN (2010-07-06) 1939.83 1071.64 123.43
JN5840/2010 1. material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 150000.00 1156230.43 1006230.43 670.82
JN5840/2010 2. elektro material 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 50000.00 152938.93 102938.93 205.88
JN5840/2010 3. gradbeni material 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 190000.00 528568.77 338568.77 178.19
JN6255/2010 Zamrznjene in sveže ribe 4 OŠ LOKA ČRNOMELJ DELMAR d.o.o. 3578.50 20814.50 17236.00 481.65
JN6272/2010 Jajca 3 OŠ DRAGATUŠ DOMAČI VRT d.o.o. 314.00 13238.27 12924.27 4116.01
JN6279/2010 Mesni izdelki 2 OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ Panvita MIR d.d 728.20 15038.71 14310.51 1965.19
JN6299/2010 Jabolka - integrirana pridelava 4 OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI MARJAN FENDRE S.P. 5308.80 19957.25 14648.45 275.93
JN6778/2010 Dobava opreme za večnamensko športno dvorano pri OŠ Lovrenc na Pohorju 3 OBČINA LOVRENC NA POHORJU ELAN INVENTA, d.o.o. 15000.00 144273.97 129273.97 861.83
JN7056/2010 Opravljanje dnevnih prevozov uzčencev za OŠ Primoiža Trubarja Vel. Lašče v šolskem letu 2010/2011 z avtobusom 2 OBČINA VELIKE LAŠČE CVETKO PETERLIN S.P. 2144.53 53000.00 CZK (2010-08-03) 46968.00 44823.47 2090.13
JN7395/2010 Štajerska in Prekmurje 3 DARS d.d. AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. 60000.00 341668.20 281668.20 469.45
JN8279/2010 DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA LOKALNEGA ODSESOVANJA LESARSKIH DELAVNIC 1 ŠC NOVO MESTO EKTEN d.o.o. Krško 22000.00 219150.00 197150.00 896.14
JN8562/2010 Tisk priložnostne poštne znamke 4 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Cartor 7000.00 18656.00 11656.00 166.51
JN8586/2010 VODOMERI, OBNOVLJENI VODOMERI 4 JKP Šentjur d.o.o. UNITHING d.o.o. 72000.00 6907376.00 6835376.00 9493.58
JN8593/2010 BUNDE 1 UL VF MEGA d.o.o. 4824.00 23850.00 19026.00 394.40
JN8593/2010 OSTALO 2 UL VF MEGA d.o.o. 748.80 1939.20 1190.40 158.97
JN9842/2010 Dodatna, nepredvidena in več dela pri Obnovi vročevoda Tromostovje – Ciril Metodov trg 1 (III-583) 1 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. PRENOVA - GRADBENIK d.o.o. 190000.00 395331.37 205331.37 108.07
JN9834/2010 Sklop 1 1 OBČINA KANAL OB SOČI AVRIGO d.d. Nova Gorica 7300.00 22356.50 15056.50 206.25
JN10550/2010 Izdelava projektne dokumentacije Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob ter zunanjih parkovnih in komunikacijskih površin po spremenjeni doplolnjeni projektni nalogi z dne 20.02.2009 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PRO 55 Biro za projektiranje in inženiring d.o.o. Ljubljana 35000.00 75000.00 40000.00 114.29
JN10842/2010 SLAŠČIČARSKI IZDELKI 4 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE MLINOTEST d.d. 1000.00 2016.73 1016.73 101.67
JN11064/2010 Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Abbott CELL-DYN 3200 1 ZD Trbovlje MEDIS, d.o.o., Ljubljana 1097.50 17172.14 EEK (2010-11-16) 18545.55 17448.05 1589.80
JN11064/2010 Laboratorijski testi 3 ZD Trbovlje SANOLABOR, D.D. 249.00 1856.25 DKK (2010-11-16) 1450.00 1201.00 482.33
JN11341/2010 Golišče - Kresniški Vrh - Kresnice + Sp. Kresniški Vrh - Kresnice 1 OBČINA LITIJA RUDI TURS d.o.o. 12000.00 40000.00 28000.00 233.33
JN11341/2010 Pečice - Lukovec (odcep) - Tihaboj - Orešje (križišče) - Gabrovka 1 OBČINA LITIJA AVTOPREVOZNIŠTVO - KRAŠEVEC SANDI S.P. 32000.00 72000.00 40000.00 125.00
JN11341/2010 Sp. Log - Sava + Leše - Sava + Ponoviče - Sava 1 OBČINA LITIJA AVTO JANEZ PIRC JANEZ S.P. 16000.00 60000.00 44000.00 275.00
JN11378/2010 1. sklop: 050701 - Papir za EKG/Spirometer 2 ZD MARIBOR CARDIO d.o.o. 5400.00 11107.00 5707.00 105.69
JN11378/2010 3. sklop: 050704 - Ostali specialni papir 1 ZD MARIBOR CARDIO d.o.o. 4300.00 17010.40 12710.40 295.59
JN11880/2010 OPREMA ZA PILOTE 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 3 DIM d.o.o. 125.00 980.00 855.00 684.00
JN12293/2010 pekovsko pecivo 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 6000.00 15717.51 9717.51 161.96
JN12293/2010 polnjeno pekovsko in slaščičarsko pecivo 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 6000.00 18130.11 12130.11 202.17
JN12293/2010 integrirana zelenjava 2 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR VITAMINČEK d.o.o. 3000.00 12979.00 9979.00 332.63
JN12293/2010 meso 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR STEVAN BABIČ d.o.o. 46000.00 100640.00 54640.00 118.78
JN12293/2010 izdelki iz testa 2 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 10000.00 24704.98 14704.98 147.05
JN12293/2010 sokovi 3 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR MERCATOR, d.d. 5000.00 10192.50 5192.50 103.85
JN12293/2010 eko sadje 1 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR GIZ EkoKrepko 2000.00 5100.00 3100.00 155.00
JN12293/2010 eko kruh 1 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR GIZ EkoKrepko 5000.00 11040.00 6040.00 120.80
JN12394/2010 Rezervni deli za zabojnike 1 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. TOKAM d.o.o. 160000.00 1600000.00 1440000.00 900.00
JN4/2011 1. sklop: 0331 - Straumann 1 ZD MARIBOR DENTALIA d.o.o. Ljubljana 18000.00 92398.42 74398.42 413.32
JN375/2011 LITOŽELEZNE REŠETKE 2 KPL d.d. DOMINIK SADAR S.P. 50000.00 124860.00 74860.00 149.72
JN492/2011 Nakup merilnih instrumentov - dvogledi_sklop 2 2 ZGS ANCELJ d.o.o. 4000.00 8415.00 4415.00 110.38
JN801/2011 131I-NaI kapsula 2960 MBq C 2 OI LJUBLJANA BIOMEDIS M.B. d.o.o. 2900.00 9000.00 6100.00 210.34
JN801/2011 131I-NaI kapsula 6660 MBq B 1 OI LJUBLJANA KARANTA LJUBLJANA d.o.o. 560.00 1160.00 600.00 107.14
JN1532/2011 Zamrznjena živila 3 OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2304.15 8458.81 6154.66 267.11
JN1887/2011 Nakup mobilne merilne opreme za kontrolo stanja akumulatorjev in polnjenje 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA VR-ELEKTRONIKA, d.o.o. 9000.00 20880.00 11880.00 132.00
JN2172/2011 Dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papir ter ostalega medicinsko potrošnega materiala 2 SB BREŽICE SANOLABOR, D.D. 600.00 548716.00 548116.00 91352.67
JN2274/2011 EKOLOŠKO PRIDELANO SADJE IN ZELENJAVA S CERT.-SLOV.POREKLO 2 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE PITUS d.o.o. 645.16 2317.00 1671.84 259.14
JN2274/2011 EKOLOŠKO PRIDELANO MESO S CERTIFIKATOM-SLOV.POREKLO 3 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE ZVEZA ZADRUG z.o.o. 1843.32 4370.97 2527.65 137.12
JN2274/2011 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 6451.61 14225.45 7773.84 120.49
JN2274/2011 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 3 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE ERA GOOD d.o.o. 3686.64 14849.33 11162.69 302.79
JN2358/2011 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica 1 OBČINA SEVNICA GVO, d.o.o. 3500000.00 11997209.78 8497209.78 242.78
JN2374/2011 Sukcesivna dobava medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane in farmacevtskih snovi 41 SB JESENICE MEDINOVA d.o.o. 864.00 1767.90 903.90 104.62
JN2518/2011 Sladoledi 1 CUDV Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 6003.92 23875.42 17871.50 297.66
JN2518/2011 Moka in žita 4 CUDV Draga M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 6165.08 13033.02 6867.94 111.40
JN2518/2011 Zamrznjeni panirani izdelki 1 CUDV Draga ERA GOOD d.o.o. 7036.92 32131.20 25094.28 356.61
JN2518/2011 Ekološka živila - zelenjava 1 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 21000.00 111342.70 90342.70 430.20
JN2518/2011 Ekološka živila - pekovski izdelki 1 CUDV Draga ŽITO, d.d. 5000.00 121520.00 116520.00 2330.40
JN2518/2011 Ekološka živila - ostalo suho sadje 1 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 2000.00 5208.00 3208.00 160.40
JN2518/2011 Skuta 3 CUDV Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 2826.88 5938.86 3111.98 110.09
JN2518/2011 Pizza-zamrznjena 1 CUDV Draga PEKARNA PEČJAK d.o.o. 16593.40 34277.00 17683.60 106.57
JN2518/2011 Ekološka živila - kruh in pekovski izdelki 2 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 20000.00 99820.00 79820.00 399.10
JN2613/2011 DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA 4 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI UTRIP Brežice d.o.o. 40000.00 99000.00 59000.00 147.50
JN3223/2011 Elektronska tehtnica 1 kos 5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE SANOLABOR, D.D. 208.33 560.00 351.67 168.80
JN3388/2011 IBM programska oprema in orodja, obnovitev ESSO - okvirni sporazum 1 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PODROČNA ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANA IBM Slovenija d.o.o. 114400.00 10829999.00 10715599.00 9366.78
JN3819/2011 Papirna galanterija 5 UP SURF d.o.o. Portorož 12000.00 97198.72 85198.72 709.99
JN5119/2011 limone 9 UKC Ljubljana PITUS d.o.o. 368.66 2793.36 2424.70 657.71
JN5077/2011 sidra za ramo 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MARK MEDICAL d.o.o. 12000.00 37690.19 25690.19 214.08
JN5090/2011 oprema novih prostorov Upravne enote Pesnica pri Mariboru 4 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ATLAS OPREMA d.o.o. 3867.26 94570.00 CZK (2011-05-17) 80141.00 76273.74 1972.29
JN5334/2011 SREDSTVA VOJAŠKE POLICIJE 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA LAB COMMERCE d.o.o. 333.33 810.00 476.67 143.00
JN5582/2011 Nakup tabel v občini Radovljica 1 BSC, d.o.o., Kranj SIGNACO d.o.o. 11650.00 24516.60 12866.60 110.44
JN5595/2011 Sklop G: Menjava oken in montaža zunanjih senčil z električnim krmiljenjem 1 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM DOMSTAN d.o.o. 17000.00 68713.14 51713.14 304.19
JN6435/2011 VOZILO ZA PREVOZ ŠOLSKIH OTROK 1 OBČINA METLIKA AVTOBUS, d.o.o. 21973.82 92000.00 RON (2011-06-13) 72925.00 50951.18 231.87
JN7054/2011 pijače 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ MERCATOR, d.d. 2400.00 23807.21 21407.21 891.97
JN7149/2011 Mikrobiološke preiskave AL01G 1 SB NOVA GORICA UL MF 17325.71 34937.52 17611.81 101.65
JN7361/2011 BIO ŽIVILA 1 DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA ERA GOOD d.o.o. 479.55 1104.80 625.25 130.38
JN7564/2011 BIO MLEČNI IZDELKI 2 VRTEC KOPER KELE & KELE, d.o.o. 1301.00 12243.32 10942.32 841.07
JN7564/2011 DIETETIČNI IZDELKI 1 VRTEC KOPER ERA GOOD d.o.o. 1626.00 8667.20 7041.20 433.04
JN7660/2011 GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU GRIŽE, ODVODNJAVANJE OBMOČJA OSNOVNE ŠOLE GRIŽE 10 JKP Žalec, d.o.o. VGP DRAVA Ptuj d.d. 7843.46 190000.00 CZK (2011-07-08) 141217.89 133374.43 1700.45
JN7676/2011 MESO IN MESNI IZDELKI 3 OŠ DOLENJSKE TOPLICE MESNINE ŽERAK, d.o.o., Rogatec 5800.00 57493.00 51693.00 891.26
JN7709/2011 SPLOŠNI PREHRANSKI IZDELKI 2 OŠ ŠENTILJ Mercator IP, d.o.o. 10210.62 81261.90 71051.28 695.86
JN7738/2011 ČAJI 4 VRTEC CICIBAN NOVO MESTO MOGOTA d.o.o. 1018.00 6822.90 5804.90 570.23
JN7738/2011 KONZERVIRANA ŽIVILA 3 VRTEC CICIBAN NOVO MESTO KRNC d.o.o. 10437.00 26563.27 16126.27 154.51
JN7876/2011 VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA - FURGON, PRIREJENO ZA PREVOZ PSA 2 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 15833.33 47250.00 31416.67 198.42
JN7876/2011 KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA Z DODATNO ZVOČNO IN SVETLOBNO OPREMO 3 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 17500.00 44700.00 27200.00 155.43
JN7984/2011 Izvajanje arheoloških raziskav 4 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. BARBARA HOFMAN S.P. 800000.00 2242211.20 1442211.20 180.28
JN8397/2011 Sanacija zemeljskega usada na JP 994893 Groharjev spomenik - Tolc (Sorica) 9 OBČINA ŽELEZNIKI AGM NEMEC d.o.o. 15000.00 111087.60 96087.60 640.58
JN9616/2011 2. sklop, vozilo primerno za minimalno 38 oseb 3 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE KAM-BUS, d.d. 25900.00 61493.09 35593.09 137.43
JN9924/2011 NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE SISTEMSKE PROGRAMSKE UPREME ZA UPRAVNE ENOTE 3 AJN GENLAN d.o.o. 14400.00 135486.00 121086.00 840.88
JN10244/2011 RAZNI PRAŠKI in ZAČIMBE 3 OSNOVNA ŠOLA ZALOG IMPULS, Domžale, d.o.o. 381.67 1394.35 1012.68 265.33
JN10401/2011 meso in mesni izdelki 3 SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola CELJSKE MESNINE d.d. 1200.00 16334.68 15134.68 1261.22
JN10464/2011 Dobava tehnične opreme za MIC 3 ŠC PTUJ MARAND, d.o.o. 30000.00 3240612.00 3210612.00 10702.04
JN10597/2011 SOK S 100% sadno maso 1 Osnovna šola Kašelj MERCATOR, d.d. 5500.00 21237.44 15737.44 286.14
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Tolmin 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE MLADEN BARIĆ S.P. 20000.00 47843.00 27843.00 139.22
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Sežane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE KGZ Pivka, z.o.o. 5000.00 12780.00 7780.00 155.60
JN10834/2011 Nakup ustnikov za alkotester Dräger tip 7410 plus 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE DRAGER SLOVENIJA d.o.o. 1500.00 4250.00 2750.00 183.33
JN440/2012 Rezkarji 1 DARS d.d. RIKO RIBNICA d.o.o. 40000.00 96500.00 56500.00 141.25
JN12689/2011 Markečica – Draga – Oplotnica OŠ 2 OBČINA OPLOTNICA TGA JURIČ LEOPOLD S.P. 6048.00 17280.00 11232.00 185.71
JN13249/2011 Sanacija vodovoda Letošč ID 147816 v kraju Lačja Vas- Pusto Polje, poplave 16.-20.9.2011 2 OBČINA NAZARJE DOMSTAN d.o.o. 10000.00 49172.25 39172.25 391.72
JN13266/2011 cephalosporin 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Ljubljana, Dunajska 106 Kemofarmacija d.d. 40.00 907.00 867.00 2167.50
JN13463/2011 Nahrbtne škropilnice 10 kosov 2 ZGS IMS-ADIT, d.o.o. 800.00 2103.20 1303.20 162.90
JN13566/2011 IZGRADNJA CESTE ZA VERIGO 2 OBČINA RADOVLJICA GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 250000.00 524769.85 274769.85 109.91
JN13572/2011 SLAŠČICE 2 OŠ Cerkno MLINOTEST d.d. 4500.00 9723.46 5223.46 116.08
JN13572/2011 EKO ŽIVILA - KRUH INPEKOVSKO PECIVO 1 OŠ Cerkno KNSS SINDIKAT ŽITO D.D. 3000.00 7600.00 4600.00 153.33
JN13860/2011 ACB Vransko in CP Kompolje in CP Vransko 1 DARS d.d. GP HRIBAR d.o.o. 26000.00 54800.00 28800.00 110.77
JN13885/2011 Sklop 3: Tiskalniki za pisarniško delo 2 ZGS UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana 1114.35 2253.35 1139.00 102.21
JN14688/2011 protivlomno in obhodno varovanje 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA XASTOR d.o.o. Kamnik 24143.83 208140.83 183997.00 762.09
JN14878/2011 DOBAVA goriva za ogrevanje za obdobje 2012-2015 - NAFTNI PLIN 2 OBČINA BREŽICE PETROL d.d., Ljubljana 100000.00 990000.00 890000.00 890.00
JN39/2012 Zavarovanje premoženja, oseb in interesov 2 UKC MARIBOR ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. 480000.00 1048874.48 568874.48 118.52
JN383/2012 Elektronske baze podatkov 1 UP EBSCO Information Services GmbH 8748.00 27351.74 18603.74 212.66
JN460/2012 Kosilnica – mulčer za brežine 2 DARS d.d. RIKO RIBNICA d.o.o. 20000.00 44800.00 24800.00 124.00
JN576/2012 RAČUNALNIŠKA OPREMA IN OPREMA ZA RAZMNOŽEVANJE 6 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI FITEH d.o.o. 5000.00 10240.00 5240.00 104.80
JN994/2012 Nabava in vzdrževanje Microsoft programske opreme 1 AJN Gambit trade d.o.o. 1114256.00 10289658.80 9175402.80 823.46
JN1490/2012 sklop 5: totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA IMPAKTA ORTOMED d.o.o. 1000.00 2146.00 1146.00 114.60
JN1669/2012 Javno-zasebno partnerstvo za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor«. 1 MESTNA OBČINA MARIBOR Iskra Sistemi, d.d. 4717365.00 29953776.10 25236411.10 534.97
JN1836/2012 Mleko in mlečni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 10230.00 20468.86 10238.86 100.09
JN1836/2012 Testenine 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLINOTEST d.d. 535.00 1201.59 666.59 124.60
JN1836/2012 Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLINOTEST d.d. 15023.00 37298.35 22275.35 148.27
JN1836/2012 Meso in paštete 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. 4433.00 10343.10 5910.10 133.32
JN1836/2012 Zamrznjeni izdelki iz testa 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 498.00 3150.63 2652.63 532.66
JN1836/2012 Čaji, suho sadje in začimbe 2 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MERCATOR, d.d. 876.00 2378.04 1502.04 171.47
JN1836/2012 Perutnina in kunci 2 OSNOVNA ŠOLA PIVKA PIVKA d.d. 1134.00 4902.91 3768.91 332.36
JN1990/2012 KN Kranj, KN Tržič 3 ELEKTRO GORENJSKA, d.d GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. 150000.00 327997.45 177997.45 118.66
JN1990/2012 KN Cerklje 2 ELEKTRO GORENJSKA, d.d BAUIMEX d.o.o. 150000.00 307715.55 157715.55 105.14
JN2277/2012 SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL 1 OŠ SENOVO KELE & KELE, d.o.o. 1053.83 3271.98 2218.15 210.48
JN2412/2012 ekološka živila (Sveža kokošja jajca, jedilna olja) 2 VRTEC MURSKA SOBOTA KODILA d.o.o. 26000.00 243577.20 217577.20 836.84
JN2893/2012 VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NEURJIH IN POPLAVAH 7 OBČINA DOBRNA VOC Celje, d.d. 108636.32 349917.38 241281.06 222.10
JN2893/2012 ASFALTIRANJE CEST 6 OBČINA DOBRNA VOC Celje, d.d. 10863.81 604845.10 593981.29 5467.52
JN3149/2012 2. sklop: čistilna naprava (800 PE) 1 OBČINA JEZERSKO GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 177531.39 367523.46 189992.07 107.02
JN3592/2012 Medicinski potrošni material 3 SB BREŽICE IRIS d.o.o. 40.00 327.50 287.50 718.75
JN3616/2012 ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA KELE & KELE, d.o.o. 8333.33 22691.67 14358.34 172.30
JN3616/2012 jajca 3 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 1541.67 3343.98 1802.31 116.91
JN3616/2012 olja in margarine 3 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA IMPULS, Domžale, d.o.o. 5000.00 14778.58 9778.58 195.57
JN3763/2012 Testenine in jušne zakuhe 2 VRTEC ŠKOFJA LOKA MLINOTEST d.d. 5000.00 479136.00 474136.00 9482.72
JN3763/2012 Perutninsko meso in izdelki 3 VRTEC ŠKOFJA LOKA PERUTNINA PTUJ d.d. 9000.00 88559.00 79559.00 883.99
JN3763/2012 RIBE IN IZDELKI IZ RIB 2 VRTEC ŠKOFJA LOKA LEDO d.o.o. 7000.00 62133.00 55133.00 787.61
JN3876/2012 Javni razpis za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 3 OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI CP MURSKA SOBOTA d.d. 384220.00 804935.30 420715.30 109.50
JN3903/2012 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 60000.00 155759.19 95759.19 159.60
JN3903/2012 ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA ERA GOOD d.o.o. 9200.00 38198.78 28998.78 315.20
JN3903/2012 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MERCATOR, d.d. 29200.00 67467.17 38267.17 131.05
JN4454/2012 Sklop 2: kontrastna sredstva za MR preiskave 1 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Kemofarmacija d.d. 7000.00 28000.00 21000.00 300.00
JN4934/2012 bio izdelki 4 OŠ IVANA GROHARJA BIO ISTRA d.o.o. 1400.00 7841.47 6441.47 460.11
JN4934/2012 meso in mesni izdelki 2 OŠ IVANA GROHARJA MDK - Maloprodaja d.o.o. 11200.00 24622.12 13422.12 119.84
JN4934/2012 bio meso 2 OŠ IVANA GROHARJA ŠTAJNBIRT, d.o.o., Škofja Loka 1500.00 67999.08 66499.08 4433.27
JN4934/2012 perutnina in perutninski izdelki 3 OŠ IVANA GROHARJA PERUTNINA PTUJ d.d. 3500.00 13383.41 9883.41 282.38
JN4934/2012 bio sadje, zelenjava 4 OŠ IVANA GROHARJA SIPIC, d.o.o. 2000.00 8525.35 6525.35 326.27
JN4934/2012 slaščičarsko pecivo 5 OŠ IVANA GROHARJA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2800.00 7152.07 4352.07 155.43
JN4939/2012 SADNI SOKOVI IN DRUGI NAPITKI 2 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA NEKTAR NATURA d.o.o. 8000.00 38250.21 30250.21 378.13
JN4939/2012 EKOLOŠKO MESO 3 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA MESARIJA LEČNIK 4000.00 17474.65 13474.65 336.87
JN5128/2012 Storitve servisiranja in vzdrževanja službenih vozil CURS znamke Renault na območju Carinskega urada Brežice. 1 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 16342.82 161342.82 145000.00 887.24
JN5557/2012 Material za poliranje 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE SANOLABOR, D.D. 1191.48 2757.01 1565.53 131.39
JN5557/2012 Material za poliranje 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE PRODENT INT., d.o.o. 1191.48 2963.50 1772.02 148.72
JN5986/2012 Dobava in montaža opreme lastne rabe za rekonstrukcijo stikališča 400 in 110 kV RTP Okroglo 1 ELES d.o.o., Ljubljana C & G d.o.o. Ljubljana 170000.00 368426.25 198426.25 116.72
JN6587/2012 Čelada za letalske tehnike-orožarje 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA RUDIS d.o.o. Trbovlje 2500.00 13822.00 11322.00 452.88
JN6587/2012 Pilotska čelada 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA RUDIS d.o.o. Trbovlje 5208.33 15111.50 9903.17 190.14
JN7670/2012 12.6 VREČKE NATRIJEVEGA BIKARBONATA za aparat fresenius 5008 1 SB M. SOBOTA FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, d.o.o. 55299.54 553198.16 497898.62 900.37
JN8159/2012 SANITETNI MATERIAL 2 ZUDV DORNAVA SANOLABOR, D.D. 4235.00 8500.77 4265.77 100.73
JN8752/2012 Konzervirano sadje in zelenjava 4 CIRIUS Kamnik PITUS d.o.o. 1500.00 4471.50 2971.50 198.10
JN8752/2012 podsklop 6c: sveže slaščice 3 CIRIUS Kamnik PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2000.00 4145.20 2145.20 107.26
JN8752/2012 podsklop 15b: sadno žitne rezine 4 CIRIUS Kamnik IMPULS, Domžale, d.o.o. 500.00 1179.00 679.00 135.80
ni na PJN Nova Gorica 2 GENERALNI CARINSKI URAD ZASEBNA SPECIALISTIČNA ORDINACIJA MDPŠ, STARC PRELC DARJA, DR.MED. 828.00 2645.31 1817.31 219.48
JN9404/2012 Rekonstrukcija dela objekta zaradi obnove dvigal 2 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE IMOS d.d., Ljubljana 146382.57 1416410.49 1270027.92 867.61
JN9409/2012 sanacija čistilne naprave v ZPKZ Maribor, OO Rogoza 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA VEKTON d.o.o. 41000.00 82516.63 41516.63 101.26
JN9884/2012 ZAČIMBE 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE ŽITO, d.d. 580.59 1933.00 1352.41 232.94
JN9884/2012 EKOLOŠKO PRIDELANO SADJE IN ZELENJAVA 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE PITUS d.o.o. 480.75 1159.50 678.75 141.19
JN10401/2012 16a: eko sadje 3 VRTEC POD GRADOM PITUS d.o.o. 1000.00 2843.00 1843.00 184.30
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Celja 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VILI GROBELNIK S.P. 50000.00 106455.00 56455.00 112.91
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Postojne in Sežane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE KGZ Pivka, z.o.o. 7500.00 49500.00 42000.00 560.00
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Brežic 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 40000.00 87399.71 47399.71 118.50
JN10965/2012 Op rjuha za vitrektomijo 5 UKC LJUBLJANA SIMPS‘S d.o.o. 1024.00 6539.87 5515.87 538.66
JN11068/2012 Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri (Melcova grapa) 3 OBČINA ŽIRI AVTOPREVOZNIŠTVO NIKO LAPAJNE S.P. 12900.00 129000.00 116100.00 900.00
JN11958/2012 Dokončanje pritličja I. trakt 1 ŠC NOVO MESTO MALKOM Novo mesto d.o.o. 40000.00 385628.73 345628.73 864.07
JN890/2013 PAPIRNATE VREČKE ZA ŽIVILA 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 542.00 1455.00 913.00 168.45
JN890/2013 MILA 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 583.00 4251.29 3668.29 629.21
JN890/2013 RAZKUŽILA 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 1083.00 4251.29 3168.29 292.55
JN1649/2013 Sklob B 5 OBČINA STARŠE TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P. 13000.00 45485.93 32485.93 249.89
JN1100/2013 igle 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA SANOLABOR, D.D. 1801.67 4164.18 2362.51 131.13
JN1131/2013 SOLATA 3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA AGRO MRKAC d.o.o. 1013.82 2312.50 1298.68 128.10
JN9859/2013 ENOOSNA PRIKOLICA ZA AGREGAT 2 ELEKTRO CELJE, d.d. ARKO d.o.o. 30000.00 264000.00 234000.00 780.00
JN9873/2013 Ureditev hodnikov za pešce ob Gorenjski cesti 10 OBČINA LOGATEC TREVEN d.o.o. 14000.00 109477.89 95477.89 681.98
JN8055/2013 STROJNE INSTALACIJE 5 OBČINA PREVALJE STIN d.o.o. 24166.67 235000.00 210833.33 872.41
JN4234/2013 14. sklop: originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator I-STAT 1 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA MARK MEDICAL d.o.o. 463.00 1232.00 769.00 166.09
JN13067/2012 OBNOVA SANITARIJ PREDMETNE IN RAZREDNE STOPNJE V OŠ KAMNICA, VRBANSKA CESTA 93, KAMNICA (investicijsko vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki in nakup ter vgradnja naprav in proizvodov 6 MESTNA OBČINA MARIBOR MILAN PINTARIČ S.P. 84100.00 618344.19 534244.19 635.25
JN13256/2012 MESO IN MESNI IZDELKI 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 5350.00 29715.01 24365.01 455.42
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Maribor 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE PETER OŠLAK S.P. 14000.00 35671.00 21671.00 154.79
JN10658/2013 »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C« Svetovanje in nadzor nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih 1 OBČINA LJUTOMER IEI d.o.o. 387000.00 820456.51 433456.51 112.00
JN1306/2013 SVEŽE SADJE 6 VVZ BELTINCI BULC BRATJE d.o.o. 2276.99 4667.76 2390.77 105.00
JN1306/2013 SVEŽA ZELENJAVA 6 VVZ BELTINCI PITUS d.o.o. 1033.40 2239.69 1206.29 116.73
JN1306/2013 KONZERVE 4 VVZ BELTINCI BULC BRATJE d.o.o. 689.39 1689.39 1000.00 145.06
JN10000/2013 E - električna varovalna oprema 3 ELEKTRO MARIBOR d.d. IVAL d.o.o. 1500.00 12620.00 11120.00 741.33
JN10000/2013 H - orodje - set za čiščenje 2 ELEKTRO MARIBOR d.d. C & G d.o.o. Ljubljana 1500.00 11463.00 9963.00 664.20
JN2755/2013 TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI 3 VRTEC KOPER MLINOTEST d.d. 8000.00 16203.00 8203.00 102.54
JN2818/2013 pripomočki za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva 2 MKL DOMINIK KOŠIČ, S.P. 4500.00 13017.57 8517.57 189.28
JN10247/2013 »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM B« Svetovanje in nadzor nad izvedbo del gradnje na vodnih virih ter gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti 1 OBČINA GRAD IEI d.o.o. 303693.00 746936.10 443243.10 145.95
JN8350/2013 LABORATORIJSKI MATERIAL 2013/2014 14 ZD Logatec DIPROS d.o.o. 6668.03 25605.50 18937.47 284.00
JN2863/2013 ZDRAVILA 12 SB Trbovlje FARMADENT d.o.o. 42396.31 432123.50 389727.19 919.25
JN8557/2013 VENOZNE KANILE, IGLE IN BRIZGALKE 1 DOM OB SAVINJI CELJE MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. 1105.99 2663.76 1557.77 140.85
JN2255/2013 DISTRIBUCIJSKA ENOTA VELENJE 22 ELEKTRO CELJE, d.d. UKA JAŠARI s.p. 101200.00 732082.89 630882.89 623.40
JN2288/2013 Ureditev oddelka za demenco. 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SGP POMGRAD d.d. 226200.00 598026.47 371826.47 164.38
JN2291/2013 zamrznjeni izdelki 2 CZBO PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1404.30 3179.47 1775.17 126.41
ni na PJN Tuje serijske publikacije za Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - UM FERI 2 UM FERI Ebsco Information Services GMBH 7725.26 75328.14 67602.88 875.09
JN2372/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2372/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN2377/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2377/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN2381/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2381/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN14685/2013 LAB.MAT.ZDMS PODSKLOP 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. 3 SZZ MURSKA SOBOTA MEDIMAJ d.o.o. 3908.33 39809.48 35901.15 918.58
JN14726/2013 Naboj 5,6 mm, MK, Polar Biathlon Lapua 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA ARTEK d.o.o. 3500.00 11550.00 8050.00 230.00
ni na PJN Izvajanje nalog v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu 1 USTAVNO SODIŠČE REP.SLOVENIJE LJ. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 10500.00 28500.00 18000.00 171.43
JN8267/2013 SANITETNI MATERIAL 2 ZUDV DORNAVA SANOLABOR, D.D. 4228.00 8845.08 4617.08 109.20
JN10989/2013 Določitev optimalne višine izklicnih cen za izvedbo elektronske dražbe za podelitev radijskih frekvenc v 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz frekvenčnih pasovih. 5 AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS DotEcon Ltd 30000.00 63288.00 33288.00 110.96
JN12857/2013 MLADO GOVEJE MESO (JUNČJE); SVINJSKO MESO; TELEČJE MESO 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. 24862.00 50971.00 26109.00 105.02
JN12857/2013 KEFIR 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA KELE & KELE, d.o.o. 950.00 6927.53 5977.53 629.21
JN13083/2013 Sanacija objektov po poplavah v nov. 2012 – 3. Faza na območju Koroške. 5 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE EMIL GROBELNIK s.p. 19853.17 154590.95 134737.78 678.67
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 6 UKC Ljubljana PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 146846.75 995872.51 849025.76 578.17
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 3 UKC Ljubljana SALUS, Veletrgovina, d.o.o. 49656.63 149056.96 99400.33 200.18
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 4 UKC Ljubljana GOPHARM d.o.o. 129325.12 360139.04 230813.92 178.48
JN13261/2013 OKSIDIRANA REGENERIRANA CELULOZA 2 UKC Ljubljana LABOHEM d.o.o. 75586.95 166377.72 90790.77 120.11
JN13262/2013 Izvedba božično novoletne razsvetljave na območju Mestne občine Celje v letih 2013-2016. 1 MESTNA OBČINA CELJE ELEKTROSIGNAL, d.o.o. 163520.00 405732.96 242212.96 148.12
JN13284/2013 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI POMURSKE MLEKARNE d.d. 6635.02 16381.00 9745.98 146.89
JN13284/2013 MED 2 OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI MERCATOR, d.d. 322.58 1307.81 985.23 305.42
JN15005/2013 OBJN R1-219/1236 BREŽNICA, POLJČANE: PGD/PZI IZVENNIVOJSKEGA KRIŽANJA Z ŽEL. PROGO V BREŽNICI 9 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE PNZ d.o.o. 65573.77 140000.00 74426.23 113.50
JN15638/2013 Mleko in mlečni izdelki 3 SŠ ZAGORJE MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 20000.00 72357.30 52357.30 261.79
JN15638/2013 Zamrznjena živila iz testa 1 SŠ ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 94820.30 74820.30 374.10
JN15638/2013 ekološki kruh in pekovski izdelki 2 SŠ ZAGORJE REMI d.o.o. 1000.00 4632.00 3632.00 363.20
JN15638/2013 Sladoledi 2 SŠ ZAGORJE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 3962.00 2962.00 296.20
JN11250/2013 11. SKLOP (LINIJA ŠT. 11: Krsinji vrh – OŠ Tržišče - Pavla vas – OŠ Tržišče - Škovec – Petelinjek – Pavla vas – OŠ Tržišče - Polje pri Tržišču – Mostec – OŠ Tržišče) 5 OBČINA SEVNICA MRGOLE, d.o.o. 15760.37 51300.00 35539.63 225.50
JN11551/2013 Z1M - ONKOLOGIJA (PODPORNO ZDRAVLJENJE) 2 Klinika Golnik PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 3372.92 14399.63 11026.71 326.92
JN1938/2014 RAZNO 3 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA SANOLABOR, D.D. 6970.00 17730.00 10760.00 154.38
JN14226/2013 Zagotavljanje storitev pri upravljanju in nadzoru obratovanja energetskih naprav na blokih 3, 4, 5 in 6, v pripravi vode, na transportu premoga in prevozu stabilizata, izvajanje storitev vzdrževanja p 3 TEŠ d.o.o. DBSS, d.o.o. 6000000.00 12148826.00 6148826.00 102.48
JN14296/2013 Oder za pranje vozil 2 DARS d.d. IMEXA d.o.o. 4000.00 8150.00 4150.00 103.75
JN15892/2013 KONZERVIRANO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE 3 OŠ Spodnja Idrija IMPULS, Domžale, d.o.o. 65.75 646.07 580.32 882.62
JN16193/2013 Čiščenje mulja in sedimentov v akumulacijskih jezerih - SKLOP A (HE Dravograd) 2 DEM d.o.o. FIRA d.o.o. 140000.00 436450.00 296450.00 211.75
ni na PJN Dostava pripravljenih obrokov hrane za Oddelek Nova Gorica. 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA DIJAŠKI DOM NOVA GORICA 22000.00 210211.87 188211.87 855.51
ni na PJN Dostava pripravljenih obrokov hrane za Oddelek Novo mesto. 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA DŠD NOVO MESTO 35000.00 342863.01 307863.01 879.61
JN1673/2014 Razna zamrznjena prehrana 3 OŠ Voličina LEDO d.o.o. 3652.97 8291.00 4638.03 126.97
JN1908/2014 Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa 3 OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini 35000.00 3449820.09 3414820.09 9756.63
JN2104/2014 SKLOP: MATERIALI ZA ZBIRANJE TEKOČIN 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA ADVANTA d.o.o. 2300.00 8580.00 6280.00 273.04
JN2121/2014 EKO SADJE 2 DOM UPOKOJENCEV Podbrdo PITUS d.o.o. 1200.00 2680.00 1480.00 123.33
JN2131/2014 PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MAKOM TRGOVINA, d.o.o. 3000.00 6178.30 3178.30 105.94
JN2412/2014 vzdrževanje hladilnih in zamrzovalnih naprav 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA LHT INŽENIRING IN SERVIS d.o.o. 125081.97 1250819.67 1125737.70 900.00
JN2673/2014 bio sadje, zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA ŠTORE SADEX d.o.o. 30000.00 96885.00 66885.00 222.95
JN2673/2014 bio meso in mesni izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA ŠTORE KZ Šaleška dolina, z.o.o. 3000.00 11055.00 8055.00 268.50
JN3902/2014 SLAŠČICE, SLADICE, ČAJI 1 NEK d.o.o. ŽITO, d.d. 26500.00 89243.00 62743.00 236.77
JN4067/2014 Strojna obdelava delov za leto 2014 2 NEK d.o.o. KOVIS d.o.o. 60000.00 181919.60 121919.60 203.20
JN9071/2014 SLADOLED 1 SVZ Dutovlje POMURSKE MLEKARNE d.d. 503.79 1241.95 738.16 146.52
JN9071/2014 EKO OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 1 SVZ Dutovlje ERA GOOD d.o.o. 1030.50 2319.10 1288.60 125.05
JN3673/2014 Vzdrževanje objektov SV na Primorskem. 5 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA POTOČNIK d.o.o. Podnanos 3192622.95 8110655.74 4918032.79 154.04
JN3766/2014 Izvajanje vulkanizerskih storitev na gumijastih transportnih trakovih transporterjev v TEŠ. 2 TEŠ d.o.o. BOŠTJAN VERTAČNIK S.P. 12500.00 211104.00 198604.00 1588.83
JN7900/2014 KAPILARA 1 SB JESENICE INTEREXPORT d.o.o. 14.15 98.28 84.13 594.56
JN5857/2014 Nadgradnja in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle za potrebe interoperabilnostne infrastrukture 1 MINISTRSTVO ZA FINANCE S&T Slovenija d.d. 431610.19 4171680.50 3740070.31 866.54
JN5900/2014 POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2014/2015 11 ZD Logatec SANOLABOR, D.D. 2588.92 14949.12 12360.20 477.43
JN6086/2014 LABORATORIJSKI MATERIAL 2014/2015 12 ZD Logatec DIPROS d.o.o. 7834.99 19596.50 11761.51 150.12
JN6086/2014 LABORATORIJSKI MATERIAL 2014/2015 12 ZD Logatec HERMES ANALITICA d.o.o. 7834.99 16592.84 8757.85 111.78
JN4708/2014 Izvedba analize v skladu s specifikacijo“Economic and Risk Analyses of NPP Krško Life Extension from the Perspective fo Both Owners with the Sensitivity Analyses on key Risk Parameters 5 NEK d.o.o. PwC SVETOVANJE d.o.o. 200000.00 413900.00 213900.00 106.95
ni na PJN Dobava svežega piščančjega mesa in svežih piščančjih izdelkov. 3 TEŠ d.o.o. PERUTNINA PTUJ d.d. 17000.00 44567.00 27567.00 162.16
JN9555/2014 Programska oprema 3 CELJSKE LEKARNE HARDSTORE d.o.o. 5000.00 11238.58 6238.58 124.77
JN6549/2014 MPIK2- Radlje ob Dravi 9 OBČINA RADLJE OB DRAVI MarkoMark d.o.o. 51000.00 609259.67 558259.67 1094.63
JN10714/2014 ZASLONI 3 ELEKTRO MARIBOR d.d. UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana 4601.70 9000.00 BGN (2014-11-10) 11000.00 6398.30 139.04
JN9791/2014 Ribe 1 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini 1900.00 4115.70 2215.70 116.62
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Celje) 1 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZD Celje 2293.91 7178.55 4884.64 212.94
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Piran) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 1390.89 3918.22 2527.33 181.71
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Novo mesto) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 1926.11 5491.52 3565.41 185.11
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Maribor) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS AMBULANTE DOKTOR LOVŠE, d.o.o. 3473.78 9724.25 6250.47 179.93
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Nova Gorica) 1 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Zdravstveni dom Nova Gorica 1880.18 7525.92 5645.74 300.28
JN9136/2014 EKO SADJE ZELENJAVA 2 OSNOVNA ŠOLA KOZJE ‘‘PAF‘‘ EXPORT - IMPORT D.O.O. 3000.00 7387.21 4387.21 146.24
JN8434/2014 Prenova pritličja trakt A, B, C 7 DSO Novo mesto ANTON KREGEL S.P. 4130.90 115000.00 CZK (2014-08-13) 114751.91 110621.01 2677.89
JN7205/2014 Elektro instalacije 2 OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG MarkoMark d.o.o. 11361.48 29334.83 17973.35 158.20
JN7373/2014 dobava kuharskih oblačil in obutve 6 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PREVENT&DELOZA d.o.o. 20000.00 46655.95 26655.95 133.28
JN7373/2014 dobava obutve za zaprte osebe 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA GUMIKS, d.o.o. 10000.00 20682.00 10682.00 106.82
JN3399/2015 Ekološko mleko in ekološki ter bio izdelki 2 OŠ Voličina KELE & KELE, d.o.o. 3196.35 6589.04 3392.69 106.14
JN3399/2015 Razna zamrznjena prehrana 2 OŠ Voličina PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2739.73 9396.35 6656.62 242.97
JN3547/2015 Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah. 10 OBČINA DOBRNA TOMGRAD TOMAŽ HOHNJEC s.p. 73936.81 271200.00 197263.19 266.80
JN3547/2015 Asfaltiranje cest. 10 OBČINA DOBRNA GAAL d.o.o. 73936.81 616635.50 542698.69 734.00
JN3662/2015 Izvajanje storitve medicine dela. 2 ŽALE, d.o.o. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 35000.00 337849.49 302849.49 865.28
JN3713/2015 SKLOP 9.1.: OHLAJEVALNI SISTEM 3 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE CARDIO MEDICAL, d.o.o. 20000.00 54721.31 34721.31 173.61
JN3713/2015 SKLOP 9.2.: OHLAJEVALNI SISTEM (CRITICOOL) 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE CARDIO MEDICAL, d.o.o. 10000.00 27360.66 17360.66 173.61
JN3820/2015 Nakup hematološkega analizatorja. 1 OBČINA AJDOVŠČINA MEDITRADE d.o.o. 52000.00 104117.26 52117.26 100.23
JN3905/2015 MESO IN MESNI IZDLEKI - EKOLOŠKA ŽIVILA IN IZDELKI 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR ČADEŽ d.o.o. 14000.00 60112.50 46112.50 329.38
JN4040/2015 Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA JOHNSON & JOHNSON d.o.o. 3200.00 46253.00 43053.00 1345.41
JN4318/2015 Sklop 10: sistemi za artroskopsko črpalko 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MARK MEDICAL d.o.o. 18000.00 42930.00 24930.00 138.50
JN4713/2015 Izvedba presežnih nepredvidenih del na investiciji “Izvedba GOI del in dobava ter montaža medicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Celje, v okviru projekta “Mreža urgentnih centrov“ 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE GRADIA d.o.o. 40000.00 88284.00 48284.00 120.71
JN5006/2015 Sklop VIII.: Triplex vrečke 1 Lekarna Ljubljana PACKPLANET INTERNATIONAL D.O.O. 10500.00 23101.80 12601.80 120.02
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Ljubljane 8 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 15000.00 30414.71 15414.71 102.76
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec 11 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GRB HRAST d.o.o. 20000.00 40065.12 20065.12 100.33
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Maribora 7 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE HRAST GOZDARSTVO d.o.o. 50000.00 122636.07 72636.07 145.27
JN5097/2015 Z1L06 - ONKOLOŠKA ZDRAVILA 2 Klinika Golnik SANOLABOR, D.D. 2349.33 9478.93 7129.60 303.47
JN5097/2015 Z1L05 - ONKOLOŠKA ZDRAVILA 1 Klinika Golnik SANOLABOR, D.D. 948.70 2327.06 1378.36 145.29
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Ljubljane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 24095.00 54042.85 29947.85 124.29
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Brežic 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE AVTOPREVOZNIŠTVO, ROMAN JANC S.P. 67698.00 150456.80 82758.80 122.25
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Celja 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VILI GROBELNIK S.P. 76843.00 225000.00 148157.00 192.80
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradca 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE BT KOMPLET d.o.o. 41539.00 169800.00 128261.00 308.77
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Nazarij 7 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ANDRA d.o.o. 21684.00 48003.00 26319.00 121.38
JN5147/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Rakulik 6 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZAMET d.o.o. 22000.00 57071.49 35071.49 159.42
JN5147/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Orehek 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZAMET d.o.o. 200.00 1077.61 877.61 438.81
JN5283/2015 izvajanje organiziranega prevoza z 39-sedežnim avtobusom 2 OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE GERČAR PREVOZI d.o.o. 14611.87 102034.34 87422.47 598.30
JN5427/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RepublikeSlovenije na gozdnogospodarskem območju Stare Vrhnike. 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE TIAMA d.o.o. 20000.00 43365.38 23365.38 116.83
JN5595/2015 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 1 ZUDV DORNAVA POMURSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 5260.00 4260.00 426.00
JN5595/2015 ZAMRZNJENA ŽIVILA 2 ZUDV DORNAVA CONSULT COMMERCE d.o.o. 6000.00 12923.68 6923.68 115.39
JN6093/2015 OP Material Sklopi 18 OI LJUBLJANA MM SURGICAL d.o.o. 30000.00 275503.12 245503.12 818.34
JN6311/2015 TRANSFUZIJSKE PREISKAVE 2 SB NOVA GORICA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 12762.60 28607.45 15844.85 124.15
JN6351/2015 Dodatna dela pri Izdelavi projektne dokumentacije za projekt “Zamenjava TD AF črpalke“ 1 NEK d.o.o. IBE d.d. 58126.00 146962.00 88836.00 152.83
JN6427/2015 Bio mleko in izdelki 1 OŠ BRUSNICE KELE & KELE, d.o.o. 1369.86 16040.44 14670.58 1070.95
JN6585/2015 SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB – PPE z nizkimi emisijami ter s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 32786.89 439561.20 406774.31 1240.66
JN6777/2015 Oprema za senčenje zaletišča letalnice bratov Gorišek 3 ZŠ RS Planica BONIS EKO, d.o.o. 21000.00 43500.00 22500.00 107.14
JN7067/2015 SKLOP 18: SENCILO NA FASADI 1 UP LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana 15390.00 43875.00 28485.00 185.09
JN7922/2015 Generatorji 1 UM VG5 d.o.o. 8016.39 21315.00 13298.61 165.89
JN8418/2015 Kemikalije 3 ZD MURSKA SOBOTA SANOLABOR, D.D. 4094.02 8572.70 4478.68 109.40
JN84/2016 S5 - Ribe 1 SŠ ZAGORJE KVIBO, d.o.o. 8000.00 22818.10 14818.10 185.23
JN84/2016 S12 - Zamrznjeni izdelki iz testa 2 SŠ ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 48241.00 149034.90 100793.90 208.94
JN84/2016 S11 - Sokovi 1 SŠ ZAGORJE NEKTAR NATURA d.o.o. 27492.00 58175.50 30683.50 111.61
ni na PJN Odvetniške storitve 1 DARS d.d. AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o. 19900.00 131147.54 111247.54 559.03
JN176/2016 Ponudnik Mediline, sklopi 45,83,85,108 6 UL BF MEDILINE d.o.o. 1593.38 3291.43 1698.05 106.57
JN320/2016 Začimbe, dišavnice in čaji 3 DSO Ljubljana-Šiška IMPULS, Domžale, d.o.o. 1000.00 4643.21 3643.21 364.32
JN320/2016 Dietični izdelki in dodatki 2 DSO Ljubljana-Šiška IMPULS, Domžale, d.o.o. 800.00 2218.12 1418.12 177.27
JN336/2016 Vzdrževanje sistema MEDIS in vzdrževane KZZ Online sistema 1 UKC MARIBOR PINNA, d.o.o. 296000.00 870158.72 574158.72 193.97
JN408/2016 MLEKO 3 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 3000.00 28983.00 25983.00 866.10
JN408/2016 MLEČNI IZDELKI 3 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 4280.00 42098.00 37818.00 883.60
JN408/2016 1A - MESNI IZDELKI 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV MESARIJA LEČNIK 4100.00 35813.00 31713.00 773.49
JN408/2016 PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV PERUTNINA PTUJ d.d. 3500.00 37724.00 34224.00 977.83
JN408/2016 SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV PITUS d.o.o. 5000.00 47568.00 42568.00 851.36
JN461/2016 07 POSTOJNA 3 ZGS ČIŠČENJE AQUA d.o.o. 12000.00 130000.00 118000.00 983.33
JN817/2016 SKLOP 3 - PERUTNINSKO MESO SVEŽE IN IZDELKI 3 DOM PETRA UZARJA PERUTNINA PTUJ d.d. 2025.51 9132.42 RON (2016-02-04) 8228.31 6202.80 306.23
JN897/2016 PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE 5 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Don Don d.o.o. 1200.00 6083.30 4883.30 406.94
JN1110/2016 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN RIBE 4 VVZ BELTINCI PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1500.00 3573.70 2073.70 138.25
JN1388/2016 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI) ZA PODALJŠANJE J DELA POMOLA I 3 LUKA KOPER, d.d. GRAVITAS d.o.o. 400000.00 818000.00 418000.00 104.50
JN1422/2016 IS CSD 2015 - sklop 2 1 MDDSZ RAIS d.o.o., Ljubljana 359671.48 3515409.75 3155738.27 877.39
JN1577/2016 Suhe stročnice 5 OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ PITUS d.o.o. 1506.85 1348000.00 1346493.15 89358.14
JN1630/2016 Zamenjava hladilne enote. 1 NEK d.o.o. C & G d.o.o. Ljubljana 750000.00 2566642.54 1816642.54 242.22
JN1612/2016 Naročanje ventila in načrta. 1 NEK d.o.o. Emerson Process Management 71000.00 144054.00 73054.00 102.89
JN1684/2016 Vodenje obnove in izvedba meritev. 1 NEK d.o.o. Balcke Dürr GmbH 20000.00 118372.00 98372.00 491.86
ni na PJN Sklop 4: Območna služba Maribor 1 Zavod za zaposlovanje ZD MARIBOR 6640.00 15925.53 9285.53 139.84
JN2306/2016 Naročanje ventila in načrta ventila. 1 NEK d.o.o. Emerson Process Management 71000.00 144054.00 73054.00 102.89
JN004178/2018-C01 Zimsko vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin v Občini Vodice 2 OBČINA VODICE KUHTA podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Vodice 320740.00 689851.08 369111.08 115.08
JN005901/2018-C01 NP 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje 768310.29 1780000.00 1011689.71 131.68
JN002813/2018-C01 Štokinete s trakovi na poteg 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. 436.00 2194.00 1758.00 403.21
JN002813/2018-C01 Prevleka za UZ sondo z dodanim gelom za UZ 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. 159.00 364.50 205.50 129.25
JN002376/2018-C07 REKONSTRUKCIJA NADVOZA LJUBLJANA BRINJE (LJ0143) - Sklop 49 3 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PROCTOR gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o. 7377.05 16500.00 9122.95 123.67
JN004465/2018-F01 Sklop 3: Programska oprema za DTR. 2 ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2 79000.00 199340.00 120340.00 152.33
JN002704/2018-C01 Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v območju Mestne občine Celje, Občine Vojnik in Občine Dobrna 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje 319858.00 777128.00 457270.00 142.96
JN002704/2018-C01 Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v območju Mestne občine Celje in Občine Žalec 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje 204820.00 482834.00 278014.00 135.74
JN006190/2018-C01 1. sklop: gradbeno obrtniška in instalacijska dela 2 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA DEMA PLUS, inženiring d.o.o. 525000.00 1050069.71 525069.71 100.01
JN006756/2018-C01 45° in 90° adapter za UTS (4 kom) 1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE EBERT d.o.o. zastopstvo in storitve 800.00 2676.00 1876.00 234.50
JN004464/2018-C01 BUS ŠT. 1 2 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 7737.66 37044.00 29306.34 378.75
JN007165/2018-C01 17: ZAMRZNJENI IZDELKI 1 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 48573.89 101450.00 52876.11 108.86
JN007165/2018-C01 27: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 5 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PIVKA perutninarstvo d.d. 22901.97 65640.00 42738.03 186.61
JN007165/2018-C01 34: DIETNI PROGRAM 2 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 3740.55 12635.00 8894.45 237.78
JN007165/2018-C01 39: ZELENJAVA - EKOLOŠKA 3 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 6869.63 29464.00 22594.37 328.90
JN007165/2018-C01 40: SADJE - EKOLOŠKO 3 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 1276.38 4000.00 2723.62 213.39
JN003837/2018-C01 Sklop 4: zdravila ostalo 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. 30000.00 60223.44 30223.44 100.74
JN007165/2018-C02 17: ZAMRZNJENI IZDELKI 1 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 12023.24 25362.40 13339.16 110.94
JN007165/2018-C02 27: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 5 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PIVKA perutninarstvo d.d. 5668.80 16410.00 10741.20 189.48
JN007165/2018-C02 34: DIETNI PROGRAM 2 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 925.88 3158.65 2232.77 241.15
JN007165/2018-C02 39: ZELENJAVA - EKOLOŠKA 3 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 1700.40 3683.00 1982.60 116.60
JN007275/2018-C01 PODSKLOP 7.3: Zaščitna rokavica pred poškodbo kože 2 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 300.00 752.00 452.00 150.67
JN005665/2023-C01 ČAJI 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Poslovni sistem Mercator d.o.o. 11990.00 25053.80 13063.80 108.96
JN007003/2018-C01 Ostala sredstva za podporo zdravja 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE LEVANIČ SUZANA - LEKARNA ZUPANČIČEVA JAMA 96298.41 468088.91 371790.50 386.08
JN007412/2018-C01 NP 3 OBČINA LITIJA HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 200000.00 400289.14 200289.14 100.14
JN003353/2017-C09 Perutninsko meso in perutninski izdelki 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE MESARSTVO BRADAČ MARJAN BRADAČ S.P. 50.18 116.73 66.55 132.62
JN007994/2017-C256 Koprsko območje 1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 116.00 294.06 178.06 153.50
JN002818/2018-C278 Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje 1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana 614.00 1700.41 1086.41 176.94
JN002818/2018-C278 Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje 1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 191.25 384.64 193.39 101.12
JN007124/2018-C01 Eko piščančje meso 1 Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode INTER MARKETING, založništvo in posredništvo, d.o.o. 34756.00 119318.00 84562.00 243.30
JN007124/2018-C01 Eko sadje in zelenjava 3 Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 69004.00 146985.88 77981.88 113.01
JN004045/2018-C01 Kontrola kakovosti za SR 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1000.00 5799.52 4799.52 479.95
JN008418/2018-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. 5901639.34 13405089.30 7503449.96 127.14
JN006762/2018-C01 EKO SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 1 MESTNA OBČINA NOVA GORICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 102268.60 318448.00 216179.40 211.38
JN006762/2018-C01 DRUGI EKO IZDELKI 1 MESTNA OBČINA NOVA GORICA KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 23584.00 57888.00 34304.00 145.45
JN007917/2018-C01 ZAMRZNJNA SADJE, ZELENJAVA, GOBE, RIBE IN MORSKI SADEŽI 2 OSNOVNA ŠOLA GORJE KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 6552.96 14799.14 8246.18 125.84
JN007917/2018-C01 ZAMRZNJENE GOTOVE SAMOSTOJNE JEDI, SLADKA IN SLANA PECIVA IN TESTO 1 OSNOVNA ŠOLA GORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1964.05 9153.49 7189.44 366.05
JN007917/2018-C01 ŽITA, MOKE, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, ZAKUHE 4 OSNOVNA ŠOLA GORJE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 3381.05 10736.06 7355.01 217.54
JN007917/2018-C01 PERUTNINSKO MESO IN PERUTNINSKI IZDELKI 3 OSNOVNA ŠOLA GORJE PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 9134.44 21617.34 12482.90 136.66
JN007745/2018-C01 Meso in mesni izdelki 3 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 139883.00 483786.00 343903.00 245.85
JN007745/2018-C01 Bio meso in mesni izdelki 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 20856.00 46857.01 26001.01 124.67
JN007745/2018-C01 Ribe 4 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 4530.00 35559.01 31029.01 684.97
JN007745/2018-C01 Jajca 1 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO z.o.o. 1560.00 5400.00 3840.00 246.15
JN007745/2018-C01 Zamrznjeno sadje in zelenjava 5 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 6516.00 14501.39 7985.39 122.55
JN007745/2018-C01 Sokovi - avtomat 1 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 37683.00 162837.00 125154.00 332.12
JN007745/2018-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 1 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 52263.00 227829.80 175566.80 335.93
JN007745/2018-C01 Žito in mlevski izdelki 3 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 8166.00 36258.41 28092.41 344.02
JN007745/2018-C01 Kruh in pekovsko pecivo 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 55080.00 127441.50 72361.50 131.38
JN007745/2018-C01 Splošno prehrambeno blago 1 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 42714.00 194399.60 151685.60 355.12
JN003516/2018-C01 Kolesarska povezava Mežica - Črna na Koroškem 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 106229.51 219540.98 113311.47 106.67
JN003516/2018-C01 Obvoznica Luče 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 95461.97 298053.48 202591.51 212.22
JN008471/2018-C01 JAJCA 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 2076.13 5076.56 3000.43 144.52
JN007715/2018-F01 NP 3 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 12000.00 28623.00 16623.00 138.53
JN008615/2018-C01 Sladoledi 1 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 2045.00 11483.10 9438.10 461.52
JN005434/2018-C03 Sveže sadje in zelenjava 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2673.94 8390.25 5716.31 213.78
JN005533/2017-C105 Material za tiskanje od zap. št. 33 do zap. št. 49 1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 50.00 113.54 63.54 127.08
JN000910/2019-C01 MESO IN MESNI IZDELKI 4 OSNOVNA ŠOLA POD GORO MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 29966.80 64445.13 34478.33 115.06
JN000910/2019-C01 EKOLOŠKO SADJE IN ZELENJAVA 2 OSNOVNA ŠOLA POD GORO PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 5000.00 22111.34 17111.34 342.23
JN35/2019 Nakup nadomestnih delov za lahka kolesna oklepna vozila Valuk 6 x 6 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA GD European Land Systems-Steyr 143426.23 1434426.23 1291000.00 900.11
JN006046/2017-C60 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. 800.00 2800.00 2000.00 250.00
JN001264/2019-C01 SKLOP 3: Talne označbe 4 OBČINA DUPLEK HIP HOP 3 trgovina, storitve, izvoz, uvoz d.o.o. 7847.25 15947.00 8099.75 103.22
JN007076/2018-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU 5500000.00 22535197.00 17035197.00 309.73
JN008767/2018-F01 Drobni cevni material 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Energy and Process Corporation- Power Generation services Div.,Representative Office 15759.28 39268.12 23508.84 149.17
JN003073/2019-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO EPI SPEKTRUM varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. 35000.00 83600.00 48600.00 138.86
JN002231/2023-C01 KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 2 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA MLINOTEST Živilska industrija d.d. 48000.00 103100.00 55100.00 114.79
JN006800/2018-C01 ARH0704 OTROBI 1 BOLNIŠNICA SEŽANA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 18.00 54.93 36.93 205.17
JN001343/2019-C01 PULOVER PLANINSKI 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE SAMAS podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Velenje 3688.52 21500.00 17811.48 482.89
JN003558/2019-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o. 24590.16 92622.95 68032.79 276.67
JN000239/2019-C01 PRIZMA PONIKVE - ZAVAROVANJE VOZIL 3 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. 6343.37 14668.10 8324.73 131.24
JN001053/2019-C01 Sklop 9: Območna služba Ptuj 4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o. 64344.26 128915.34 64571.08 100.35
JN002478/2019-C01 Mrežna oprema 2 MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA ARNE Računalniški sistemi d.o.o. 44270.00 88616.00 44346.00 100.17
JN000530/2019-C01 NP 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o. 1200000.00 2424342.69 1224342.69 102.03
JN002387/2023-C01 Zmrznjena zelenjava, sadje in ribe 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 18000.00 36519.60 18519.60 102.89
JN002387/2023-C01 Močnati in zamrznjeni izdelki 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20400.00 48502.64 28102.64 137.76
JN001411/2019-C01 SKLOP 13: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 2 ZDRAVSTVENI DOM CELJE INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 80000.00 179233.98 99233.98 124.04
JN008098/2018-F01 SN STIKALNI BLOKI z GWP < 1 1 ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. MR podjetje za trgovino, proizvodnjo, montažo in inženiring d.o.o. 101277.94 353300.00 252022.06 248.84
JN002534/2019-C01 NP 1 SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. 42000.00 138250.00 96250.00 229.17
JN002231/2023-C01 ZAČIMBE IN ČAJI 3 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Poslovni sistem Mercator d.o.o. 8400.00 17662.00 9262.00 110.26
JN005533/2017-C123 Material za tiskanje od zap. št. 76 do zap. št. 312 1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 800.00 1631.57 831.57 103.95
JN006046/2017-C97 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. 646.00 1482.40 836.40 129.47
JN002234/2019-C01 NP 10 VRTEC GALJEVICA G.V., gradbena dela, d.o.o. 420000.00 1117893.31 697893.31 166.17
JN002535/2019-C01 ČAJI, ZAČIMBE IN ZELIŠČA 2 DOM OB SAVINJI CELJE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 5000.00 18382.36 13382.36 267.65
JN008834/2018-C01 Akrilatni zobje 2-slojni 1 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 2.29 2168.10 2165.81 94576.86
JN004568/2019-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 1000000.00 2280094.00 1280094.00 128.01
JN005434/2018-C04 Sveže sadje in zelenjava 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2673.94 6423.68 3749.74 140.23
JN002892/2019-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 4 Vrtec Radovljica LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 53570.30 117279.60 63709.30 118.93
JN002892/2019-C01 KRUH, PEKOVSKI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI 2 Vrtec Radovljica ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 34373.16 73846.36 39473.20 114.84
JN002892/2019-C01 KONZERVIRANA ŽIVILA, MARMELADE, DŽEMI, SADNI KOMPOTI 5 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 7282.10 20170.78 12888.68 176.99
JN002892/2019-C01 ČAJI in BIO ČAJI 2 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 3263.04 11083.52 7820.48 239.67
JN002892/2019-C01 EKOLOŠKA OSTALA ŽIVILA IN DODATKI K JEDEM 1 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 1339.00 9005.06 7666.06 572.52
JN002892/2019-C01 DIETNA ŽIVILA 3 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 6437.50 20496.67 14059.17 218.39
JN003694/2019-C01 SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 1 OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 6800.00 15878.68 9078.68 133.51
JN002886/2019-C01 VELIKE LESE 2 OBČINA IVANČNA GORICA POINT-PREVOZ OSEB ANA FURLIČ KRAJEC S.P. 5249.61 11400.00 6150.39 117.16
JN002432/2019-C01 NP 9 VRTEC NAJDIHOJCA DEMA PLUS, inženiring d.o.o. 380000.00 1108639.92 728639.92 191.75
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH RAKIČAN - NEGOVALNA KOZMETIKA 5 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 13600.00 29973.78 16373.78 120.40
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH RAKIČAN - KATETRI 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4180.00 13656.18 9476.18 226.70
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH RAKIČAN - ENTERALNA PREHRANA 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 31868.78 161574.90 129706.12 407.00
JN007913/2018-C01 DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI - OSTALI POTROŠNI MATERIAL 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2600.00 8465.20 5865.20 225.58
JN007913/2018-C01 DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI - RAZKUŽILA IN RAZTOPINE 2 DOM STAREJŠIH Rakičan COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos 10000.00 40381.82 30381.82 303.82
JN007913/2018-C01 DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI - ENTERALNA PREHRANA 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 7800.00 16434.18 8634.18 110.69
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA - OBLOGE ZA RANE 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 390.00 3134.00 2744.00 703.59
JN007913/2018-C01 DSO METLIKA - OBLOGE ZA RANE 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 10000.00 39799.78 29799.78 298.00
JN007913/2018-C01 DSO METLIKA - KATETRI 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2000.00 17795.72 15795.72 789.79
JN007913/2018-C01 DSO METLIKA - OSTALI POTROŠNI MATERIAL 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4000.00 13594.38 9594.38 239.86
JN007913/2018-C01 DSO METLIKA - ENTERALNA PREHRANA 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 15000.00 558054.00 543054.00 3620.36
JN007913/2018-C01 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA - NEGOVALNA KOZMETIKA 5 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 5009.68 14472.40 9462.72 188.89
JN007913/2018-C01 DOM PTUJ - OBVEZILNI MATERIAL 3 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6300.00 19097.75 12797.75 203.14
JN007913/2018-C01 DOM PTUJ - KATETRI 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3000.00 13239.89 10239.89 341.33
JN007913/2018-C01 DOM PTUJ - OSTALI POTROŠNI MATERIAL 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 7200.00 25909.06 18709.06 259.85
JN007913/2018-C01 COMETT DOMOVI D.O.O. - OSTALI POTROŠNI MATERIAL 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2100.00 9269.40 7169.40 341.40
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA - NEGOVALNA KOZMETIKA 5 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1800.00 9281.14 7481.14 415.62
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA - ENTERALNA PREHRANA 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 500.00 2379.78 1879.78 375.96
JN007913/2018-C01 DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ - KATETRI 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3691.14 15549.88 11858.74 321.28
JN007913/2018-C01 DOM NA KRASU - OBVEZILNI MATERIAL 3 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1300.00 3801.40 2501.40 192.42
JN007913/2018-C01 DOM NA KRASU - NEGOVALNA KOZMETIKA 5 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4300.00 22165.36 17865.36 415.47
JN007913/2018-C01 DOM NA KRASU - KATETRI 2 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 650.00 4988.10 4338.10 667.40
JN007913/2018-C01 DOM NA KRASU - ENTERALNA PREHRANA 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 9000.00 20379.06 11379.06 126.43
JN002515/2019-C01 SKLOP 7: KS Raka - Cesta Planina pri Raki 2 OBČINA KRŠKO Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. 2049.18 4230.00 2180.82 106.42
JN008294/2018-F01 Kolektivno nezgodno zavarovanje 4 MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 13000.00 36172.20 23172.20 178.25
JN008294/2018-F01 Zavarovanje vodstvenih delavcev, članov uprav in nadzornih svetov 1 MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 2000.00 16750.00 14750.00 737.50
JN002798/2019-C01 RIBE IN IZDELKI IZ RIB 2 OBČINA LAŠKO KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 5000.00 15167.00 10167.00 203.34
JN002798/2019-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 3 OBČINA LAŠKO MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. 26780.00 57477.05 30697.05 114.63
JN002798/2019-C01 ZAMRZNJENA ŽIVILA IZ TESTA 2 OBČINA LAŠKO PEKARNA PEČJAK d.o.o. 3600.00 25802.40 22202.40 616.73
JN002798/2019-C01 SADNI SOKOVI, SIRUPI, OSTALA PIJAČA IN ŽITNE REZINE 3 OBČINA LAŠKO POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 4600.00 13458.15 8858.15 192.57
JN002798/2019-C01 DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI 3 OBČINA LAŠKO IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 540.00 12791.73 12251.73 2268.84
JN002798/2019-C01 EKO MESO IN MESNI IZDELKI 3 OBČINA LAŠKO KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o. 6700.00 15861.50 9161.50 136.74
JN002798/2019-C01 KONZERVIRANA ŽIVILA 2 OBČINA LAŠKO POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 5400.00 22578.51 17178.51 318.12
JN002798/2019-C01 EKO SADJE IN ZELENJAVA 2 OBČINA LAŠKO SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 4900.00 31917.00 27017.00 551.37
JN002758/2019-F01 REDNI SERVIS IN REMONT PUHAL ROBUSCHI 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. SERVIKOM - KOMPRESORJI, Podjetje za proizvodnjo, prodajo in servisiranje kompresorjev, d.o.o. 14000.00 32286.32 18286.32 130.62
JN006087/2019-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO OZZING d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo 49180.33 114865.00 65684.67 133.56
JN004617/2019-C01 Zmrznjene gotove jedi 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 10800.00 22757.00 11957.00 110.71
JN007994/2017-C436 NP 1 OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 2283.85 228385.00 226101.15 9900.00
JN001923/2019-C01 sklop 7: mlevski izdelki in testenine 3 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 2283.00 5092.82 2809.82 123.08
JN005434/2018-C05 Perutninsko meso in perutninski izdelki 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE MESARSTVO BRADAČ MARJAN BRADAČ S.P. 2336.68 6907.19 4570.51 195.60
JN004038/2019-C01 Kolesarske povezave - sklop A3 (trasa 3 in 4) 2 RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. ARPING inženiring, projektiranje in nadzor v gradbeništvu d.o.o. 53640.00 116374.00 62734.00 116.95
JN004038/2019-C01 Kolesarske povezave - sklop G (trasa 16) 2 RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. ARPING inženiring, projektiranje in nadzor v gradbeništvu d.o.o. 10430.00 25668.00 15238.00 146.10
JN005298/2019-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 5 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 66000.00 202202.17 136202.17 206.37
JN005298/2019-C01 MESO IN DROBOVINA 3 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 69000.00 319280.33 250280.33 362.73
JN005298/2019-C01 PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI 3 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 25500.00 75310.45 49810.45 195.34
JN005298/2019-C01 MESNI IZDELKI 3 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 30000.00 69632.85 39632.85 132.11
JN005298/2019-C01 RIBE IN MEHKUŽCI 3 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 9000.00 19379.24 10379.24 115.32
JN005298/2019-C01 OLJA IN MAŠČOBA 5 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 13500.00 38282.91 24782.91 183.58
JN005298/2019-C01 ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI 5 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 9000.00 36577.61 27577.61 306.42
JN005298/2019-C01 KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 4 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 24000.00 115963.49 91963.49 383.18
JN005298/2019-C01 SVEŽA ZELENJAVA 3 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 27000.00 78741.88 51741.88 191.64
JN005298/2019-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN IZDELKI 5 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 15000.00 69512.59 54512.59 363.42
JN005298/2019-C01 SVEŽE SADJE 2 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 24000.00 60723.20 36723.20 153.01
JN005298/2019-C01 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 7 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 51000.00 159971.06 108971.06 213.67
JN005298/2019-C01 JAJCA 4 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 6000.00 22845.35 16845.35 280.76
JN006766/2018-C02 NP 1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o. 212595.47 692424.40 479828.93 225.70
JN005215/2019-C01 JAJCA 2 OBČINA LAŠKO M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 6000.00 12452.02 6452.02 107.53
JN004528/2019-C01 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. MIVŠEK, OPRAVLJANJE STORITEV Z GRADBENO MEHANIZACIJO, AVTOPREVOZNIŠTVO, DRUGA GRADBENA DELA, RAČUNOVODSKE STORITVE RAJKO MIVŠEK S.P. 23400.00 48000.00 24600.00 105.13
JN006773/2019-C01 JAJCA 1 VRTEC SEŽANA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 6186.85 16158.26 9971.41 161.17
JN006773/2019-C01 SLAŠČICE IN PECIVA 3 VRTEC SEŽANA MLINOTEST Živilska industrija d.d. 16036.03 32216.06 16180.03 100.90
JN006773/2019-C01 SVEŽI NJOKI 2 VRTEC SEŽANA MLINOTEST Živilska industrija d.d. 2184.65 26073.00 23888.35 1093.46
JN006773/2019-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 1 VRTEC SEŽANA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 45299.33 107557.05 62257.72 137.44
JN007860/2019-C01 EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 2 OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 1189.22 5723.75 4534.53 381.30
JN007860/2019-C01 ZAMRZNJENE IN SVEŽE RIBE 1 OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 5862.78 11969.39 6106.61 104.16
JN007379/2019-C01 DIETNI IZDELKI 1 OSNOVNA ŠOLA ZREČE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 1000.00 3165.29 2165.29 216.53
JN007136/2019-C01 BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 2 OBČINA LAŠKO VITA ACTIVUS proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o. 32000.00 68577.68 36577.68 114.31
JN901235/2016-C139 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GEOGRAD podjetje za geodetske storitve, d.o.o., Ljubljana 320.00 876.00 556.00 173.75
JN901235/2016-C141 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. 8480.00 17278.00 8798.00 103.75
JN007490/2019-C01 Bio meso in bio mesni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 42403.00 149540.00 107137.00 252.66
JN007490/2019-C01 Sveže ribe 2 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 16000.00 63160.00 47160.00 294.75
JN007490/2019-C01 Kruh in pekovski izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 154089.00 336408.00 182319.00 118.32
JN007490/2019-C01 Slaščičarsko pecivo 2 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO PEKARNA PEČJAK d.o.o. 50107.00 146684.00 96577.00 192.74
JN007490/2019-C01 Bio sezonsko sadje in zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 20000.00 43132.00 23132.00 115.66
JN007186/2019-C01 ZAČIMBE IN ČAJI 2 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 2000.00 4394.53 2394.53 119.73
JN007186/2019-C01 EKO SVEŽE MESO 2 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM MARKO ZABUKOVEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI-EKOLOŠKA KMETIJA ZABUKOVEC 6000.00 14080.00 8080.00 134.67
JN007488/2019-C01 KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 4 VRTEC MEDVODE Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 8800.00 19821.51 11021.51 125.24
JN007488/2019-C01 SLAŠČICE, KEKSI IN PECIVA 2 VRTEC MEDVODE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 4600.00 9944.26 5344.26 116.18
JN007488/2019-C01 ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI 3 VRTEC MEDVODE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 2000.00 5770.54 3770.54 188.53
JN006076/2019-C01 KOROŠKA LEKARNA, Ob Suhi 9, SI-2390 Ravne na Koroškem, IP/VPN 20/20 Mb/s 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. 2250.00 7920.00 5670.00 252.00
JN006540/2019-F01 NP 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2 413000.00 939705.03 526705.03 127.53
JN005434/2018-C06 Sveže sadje in zelenjava 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2673.94 6358.09 3684.15 137.78
JN005533/2017-C176 Material za tiskanje od zap. št. 33 do zap. št. 49 2 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 50.00 259.07 209.07 418.14
JN005854/2023-C01 BIO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 1 PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 26600.00 67657.20 41057.20 154.35
JN006007/2019-C01 5. sklop 2 OBČINA HRPELJE - KOZINA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 72200.00 158642.40 86442.40 119.73
JN008682/2019-C01 IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH OBČINE ŠENTJUR V ZIMSKEM OBDOBJU 2019/2020 in 2020/2021 1 JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. INTERSTAR trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. 13394.00 26928.00 13534.00 101.05
JN008004/2019-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 22409.27 50447.75 28038.48 125.12
JN000278/2020-C01 Sveže in suho sadje ter zelenjava 3 VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 75.00 467.61 392.61 523.48
JN000596/2019-C02 7. kategorija: klas. št. 18 01 06* - Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo 3 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE RETAL, ravnanje z nevarnimi odpadki, d.o.o. 4500.00 11479.50 6979.50 155.10
JN000596/2019-C02 10. kategorija: klas. št. 18 01 09 - Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE BIOTERA podjetje za ravnanje z organskimi odpadki, d.o.o. 10.00 40.00 30.00 300.00
JN002496/2016-C08 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 60000.00 164175.25 104175.25 173.63
JN005837/2019-F01 Krogelni ventili 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 248000.00 571651.00 323651.00 130.50
JN005837/2019-F01 Protipovratni ventili 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 68000.00 156584.00 88584.00 130.27
JN005837/2019-F01 Zasuni 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 49000.00 149004.00 100004.00 204.09
JN005837/2019-F01 Krogleni ventili - globe 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Tecnatom, S.A. 43000.00 102387.00 59387.00 138.11
JN003187/2019-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Westinghouse Electric Spain S.A.U 19000.00 87560.00 68560.00 360.84
JN008425/2019-C01 BIO MESO IN BIO MESNI IZDELKI 1 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 5500.00 20880.01 15380.01 279.64
JN008425/2019-C01 BIO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, BIO SUHO SADJE 3 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o. 4090.60 9938.66 5848.06 142.96
JN008762/2019-C02 SKLOP 14: Zamrznjena zelenjava in sadje 3 OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2533.84 5505.96 2972.12 117.30
JN008762/2019-C02 SKLOP 16: Žita, mlevski izdelki, pripravljeni izdelki iz žit in testenine 2 OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 14016.52 34938.97 20922.45 149.27
JN008622/2019-C01 Sladko in slano pekovsko pecivo 2 OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 28000.00 91282.00 63282.00 226.01
JN008268/2019-C01 Zmrznjene gotove jedi 2 Vrtec Mehurčki CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 24000.00 328880.00 304880.00 1270.33
JN008873/2019-C01 Zmrznjene gotove jedi 2 OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 32000.00 123716.00 91716.00 286.61
JN008873/2019-C01 Kruh 4 OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE MLINOTEST Živilska industrija d.d. 36000.00 93224.00 57224.00 158.96
JN008873/2019-C01 Slaščičarsko pecivo 2 OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 80000.00 277664.00 197664.00 247.08
JN008873/2019-C01 Sladoled 1 OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 12000.00 37808.00 25808.00 215.07
JN008873/2019-C01 Mleko in mlečni izdelki- izbrana kakovost 2 OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 28000.00 60780.00 32780.00 117.07
JN008616/2019-C01 Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki 1 OSNOVNA ŠOLA STRANJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 52000.00 575967.00 523967.00 1007.63
JN008616/2019-C01 Slaščičarsko pecivo 4 OSNOVNA ŠOLA STRANJE Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 12000.00 30827.00 18827.00 156.89
JN001030/2020-C01 Obveščanje splošne javnosti objava v regionalnem časopisu v sklopu projekta Urbana obrt v letu 2020 1 OBČINA KRŠKO NEVIODUNUM zavod za kulturo in odnose z javnostmi, Krško 2045.08 5487.70 3442.62 168.34
JN002315/2023-C01 EKO POLENTA, KUS KUS, SEMENA 2 Vrtec Radovljica PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 400.00 850.00 450.00 112.50
JN000497/2020-C01 Ribe in morski sadeži 3 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 6800.00 16400.00 9600.00 141.18
JN000497/2020-C01 Bio sadje in zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 32000.00 116112.00 84112.00 262.85
JN901235/2016-C148 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GEODETSKA DRUŽBA, geodezija, informatika in storitve, d.o.o. 350.00 770.00 420.00 120.00
JN007413/2019-C01 JAJCA 1 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 1800.00 6600.00 4800.00 266.67
JN005434/2018-C07 Sveže sadje in zelenjava 1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2673.94 6064.14 3390.20 126.79
JN008951/2019-C01 Prevzem in obdelava KOE iz gorenjske in goriške statistične regije 1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. 19710.00 58632.00 38922.00 197.47
JN008224/2019-C01 NP 2 SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. 5000.00 12445.52 7445.52 148.91
JN008684/2019-C01 Perutnina in perutninski izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 69600.00 141696.00 72096.00 103.59
JN008684/2019-C01 Zmrznjeni izdelki iz valjanega in ostalega testa 2 OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 24000.00 93364.00 69364.00 289.02
JN002054/2020-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o. 28000.00 56210.00 28210.00 100.75
JN000713/2020-C01 Perutnina in perutninski izdelki 2 OSNOVNA ŠOLA PREBOLD HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 49360.00 120725.00 71365.00 144.58
JN000713/2020-C01 Ribe 4 OSNOVNA ŠOLA PREBOLD KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 12000.00 29522.00 17522.00 146.02
JN000713/2020-C01 Slaščičarsko pecivo 3 OSNOVNA ŠOLA PREBOLD MLINOTEST Živilska industrija d.d. 20000.00 47994.00 27994.00 139.97
JN008516/2019-C01 MESNI IZDELKI IN SUHOMESNATI IZDELKI 3 DOM STAREJŠIH NA FARI MESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P. 27775.92 75904.80 48128.88 173.28
JN008516/2019-C01 SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 2 DOM STAREJŠIH NA FARI PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 16906.30 75041.48 58135.18 343.87
JN001529/2020-C01 OKOLJU PRIJAZNA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV NA LOKACIJI TRG ZBORA ODPOSLANCEV 2 V KOČEVJU, ZA OBDOBJE OD 2. 5. 2020 DO 30. 4. 2023 3 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o. 2925.78 19457.46 16531.68 565.03
JN000372/2020-C01 SUHO SADJE IN OREŠČKI- IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI 1 VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 230.00 1080.00 850.00 369.57
JN000372/2020-C01 KIS- IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI 2 VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 300.00 627.40 327.40 109.13
JN002865/2020-C01 Perutnina in perutninski izdelki 4 Tehniški šolski center Maribor PIVKA perutninarstvo d.d. 30000.00 62572.90 32572.90 108.58
JN002865/2020-C01 Ribe sveže in zamrznjene 2 Tehniški šolski center Maribor MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 4000.00 8878.59 4878.59 121.96
JN002865/2020-C01 Slaščičarski izdelki 5 Tehniški šolski center Maribor HLEBČEK, družba za proizvodnjo, trgovino in turizem d.o.o. 1500.00 3593.02 2093.02 139.53
JN002865/2020-C01 Zamrznjen program živil 2 Tehniški šolski center Maribor PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 61959.81 41959.81 209.80
JN002468/2017-C04 ZAMRZNJENA ŽIVILA 1 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 24000.00 54761.50 30761.50 128.17
JN002468/2017-C04 SUHE STROČNICE 1 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 2000.00 6744.00 4744.00 237.20
JN008516/2019-C02 MESNI IZDELKI IN SUHOMESNATI IZDELKI 3 DOM STAREJŠIH NA FARI MESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P. 27775.92 75904.80 48128.88 173.28
JN008516/2019-C02 SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 2 DOM STAREJŠIH NA FARI PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 16906.30 75041.48 58135.18 343.87
JN002005/2020-C01 Pohištvo INOX 3 ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o. 15300.00 31942.00 16642.00 108.77
JN002553/2020-C01 Razna ekološka živila 3 OSNOVNA ŠOLA KOZJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1500.00 7171.85 5671.85 378.12
JN008155/2019-C01 Originalni rezervni deli za vozila MERCEDES-BENZ 3 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica 96000.00 975140.14 879140.14 915.77
JN004575/2019-C01 OKOL Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja 6 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 14754.10 35475.92 20721.82 140.45
JN007994/2017-C654 Koprsko območje 3 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o. 116.08 238.75 122.67 105.68
JN002249/2020-C01 Eko mleko 4 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 12654.16 38700.35 26046.19 205.83
JN002160/2020-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 49104.00 101010.52 51906.52 105.71
JN002249/2020-C02 Eko mleko 4 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 12654.16 35342.79 22688.63 179.30
JN008463/2019-C01 Bar 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. 8614.76 18661.20 10046.44 116.62
JN001011/2020-C01 Hitri testi - droge v urinu 2 ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 6000.00 20000.00 14000.00 233.33
JN002746/2020-C01 Zabojniki/embalaža za odpadke s klasifikacijsko številko 18 01 08* 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA BIOTERA podjetje za ravnanje z organskimi odpadki, d.o.o. 1920.00 4120.00 2200.00 114.58
JN100/2020 transportne torbe za eksplozivna sredstva 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA LAB COMMERCE d.o.o. 16980.00 36600.00 19620.00 115.55
JN007859/2019-C01 NARKOTIKI 1 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA POMURSKE LEKARNE Murska Sobota 150.00 403.49 253.49 168.99
JN008836/2019-C03 SKLOP 12: Eko suho sadje in oreščki 1 VRTEC VRHOVCI POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1939.84 4407.63 2467.79 127.22
JN008836/2019-C03 SKLOP 17: Pekovske in konditorske slaščice 3 VRTEC VRHOVCI IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 1872.36 20340.00 18467.64 986.33
JN002964/2020-C01 Čaji 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1120.00 2262.40 1142.40 102.00
JN000704/2020-C01 IGLE ZA HD -1 2 BOLNIŠNICA SEŽANA PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana 3232.00 8441.58 5209.58 161.19
JN004838/2020-C01 Prevzem, odvoz in zbiranje kemikalij, ki vsebujejo nevarne snovi in zdravila 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. 68.00 140.00 72.00 105.88
JN007809/2019-C01 VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 70000.00 189245.00 119245.00 170.35
JN007809/2019-C01 VENTILATORJI - RESPIRATORJI 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o. 60000.00 154400.00 94400.00 157.33
JN004617/2019-C02 Zmrznjene gotove jedi 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 10800.00 22757.00 11957.00 110.71
JN002964/2020-C01 Zamrznjene ribe 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 2200.00 5211.68 3011.68 136.89
JN002964/2020-C01 Sladoled 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 2000.00 21519.76 19519.76 975.99
JN002964/2020-C01 EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI TER KRUH Z MANJ SOLI 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 2000.00 4400.00 2400.00 120.00
JN002964/2020-C01 Mlevski in ostali izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 600.00 10136.20 9536.20 1589.37
JN002964/2020-C01 Začimbe 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 200.00 492.96 292.96 146.48
JN002964/2020-C01 Jajca 1 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1200.00 3080.00 1880.00 156.67
JN002964/2020-C01 Kosmiči in grisini 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1360.00 46032.36 44672.36 3284.73
JN002964/2020-C01 Dietna živila 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 400.00 75904.64 75504.64 18876.16
JN001885/2020-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Emerson Automation Solutions, Sempell GmbH 10500.00 49206.00 38706.00 368.63
JN004265/2020-C01 SADNI SOKOVI S 100 % SADNIM DELEŽEM, NEKTARJI IN VODE 3 OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 300.00 672.00 372.00 124.00
JN002741/2020-C01 Totalna ramenska endoproteza 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o. 100000.00 212430.32 112430.32 112.43
JN002741/2020-C01 Ramenska proteza kot sistem modularne ramenske proteze 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o. 100000.00 347000.00 247000.00 247.00
JN002964/2020-C02 Zamrznjene ribe 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 2200.00 5211.68 3011.68 136.89
JN002964/2020-C02 Sladoled 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 2000.00 21519.76 19519.76 975.99
JN002964/2020-C02 EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI TER KRUH Z MANJ SOLI 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 2000.00 4400.00 2400.00 120.00
JN002964/2020-C02 Mlevski in ostali izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 600.00 10136.20 9536.20 1589.37
JN002964/2020-C02 Čaji 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1120.00 2262.40 1142.40 102.00
JN002964/2020-C02 Začimbe 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 200.00 492.96 292.96 146.48
JN002964/2020-C02 Jajca 1 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1200.00 3080.00 1880.00 156.67
JN002964/2020-C02 Kosmiči in grisini 3 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1360.00 46032.36 44672.36 3284.73
JN002964/2020-C02 Dietna živila 2 OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 400.00 75904.64 75504.64 18876.16
JN003361/2020-C01 Žita in mlevski izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 12000.08 43906.00 31905.92 265.88
JN003361/2020-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 2 OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER PEKARNA PEČJAK d.o.o. 28808.88 113067.76 84258.88 292.48
JN003361/2020-C01 Eko piščančje meso 1 OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 20000.00 109980.00 89980.00 449.90
JN004528/2019-C04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. MIVŠEK, OPRAVLJANJE STORITEV Z GRADBENO MEHANIZACIJO, AVTOPREVOZNIŠTVO, DRUGA GRADBENA DELA, RAČUNOVODSKE STORITVE RAJKO MIVŠEK S.P. 23400.00 48000.00 24600.00 105.13
JN000872/2020-C01 Sklop 11: Totalna cementna kolčna endoproteza tipa »polished taper« 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o. 1290.42 2651.40 1360.98 105.47
JN002553/2020-C02 Razna ekološka živila 3 OSNOVNA ŠOLA KOZJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1500.00 7171.85 5671.85 378.12
JN001531/2020-C01 Sklop 38 - Posamezni artikli 5 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o. 20000.00 41525.77 21525.77 107.63
JN004119/2020-C01 ROKAVICE 1 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 16901.68 42253.98 25352.30 150.00
JN002376/2018-C01 98-0398 MOST ČEZ OREHOVICO V IZLAKAH 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 5737.70 13555.08 7817.38 136.25
JN002376/2018-C01 18-0010 MOST ČEZ MESTINJŠČICO V PODPLATU (CE0068) 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 5245.90 13555.08 8309.18 158.39
JN006088/2018-C01 Monitor za PCB mikroskop/povečevalo (1 kom) 1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE E-MISIJA, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o. 54.00 160.65 106.65 197.50
JN001445/2020-F01 NP 5 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. VRLINIČ, strojno ključavničarstvo, d.o.o. 81000.00 176927.45 95927.45 118.43
JN000491/2020-C02 Medicinski pripomočki za oskrbo bolnikov 1 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos 311.00 7201.00 6890.00 2215.43
JN000491/2020-C02 Medicinski pripomočki za zaščito delovnega osebja 1 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. 1568.00 12349.00 10781.00 687.56
JN004804/2020-C01 11. JAJCA 1 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 137.00 1134.80 997.80 728.32
JN004489/2020-F01 SKLOP 2: Šifrirane 10Gbit/s Ethernet povezave 1 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 825000.00 1915990.80 1090990.80 132.24
JN004489/2020-F01 SKLOP 3: 1 Gbit/s Ethernet povezave 1 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 200000.00 414000.00 214000.00 107.00
JN004591/2020-C01 Maske 8 BOLNIŠNICA SEŽANA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 694.95 6150.00 5455.05 784.96
JN005439/2020-C01 Rokavice 1 ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 85471.00 189717.24 104246.24 121.97
JN005509/2020-C01 9.3. Račje meso 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 408.00 840.00 432.00 105.88
JN005512/2020-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI 3 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 14800.00 45400.40 30600.40 206.76
JN005512/2020-C01 EKO SADJE IN ZELENJAVA 3 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 1480.00 5178.00 3698.00 249.86
JN001331/2019-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Emerson Process Management 8300.00 17790.00 9490.00 114.34
JN001631/2020-F01 ST regulirni vbrizgalni ventili na bloku 6 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Ing. Wilhelm Friedrich GmbH 12000.00 139000.00 127000.00 1058.33
JN005743/2020-C01 PVC metalurgija 1 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. IMEXA trgovina in storitve, d.o.o. 32000.00 97383.33 65383.33 204.32
JN005381/2020-C01 MESO IN MESNI IZDELKI 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje 30000.00 97973.40 67973.40 226.58
JN005381/2020-C01 PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IN JAJCA 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA MESARSTVO REŠET, proizvodnja in trgovina mesa in mesnih izdelkov, d.o.o. 18000.00 48514.47 30514.47 169.52
JN005381/2020-C01 RIBE IN KONZERVIRANE RIBE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2100.00 21916.35 19816.35 943.64
JN005381/2020-C01 ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 10500.00 25723.95 15223.95 144.99
JN005381/2020-C01 OČIŠČENA ZELENJAVA 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA KMETIJSKO GOSPODARSTVO BOBNAR, trgovina s sadjem in zelenjavo d.o.o. 750.00 6174.15 5424.15 723.22
JN005381/2020-C01 SVEŽE IN SUHO SADJE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 5400.00 28425.69 23025.69 426.40
JN005381/2020-C01 KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 6000.00 15574.84 9574.84 159.58
JN005381/2020-C01 SADNI NEKTARJI, SOKOVI IN SIRUPI 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 2100.00 15985.80 13885.80 661.23
JN005381/2020-C01 KRUH IN PEČENO PEKOVSKO PECIVO 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 8400.00 71951.10 63551.10 756.56
JN005381/2020-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 18900.00 52900.43 34000.43 179.90
JN005381/2020-C01 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 18000.00 73364.33 55364.33 307.58
JN006001/2020-C01 EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA PIVKA IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 23.00 52.56 29.56 128.52
JN007403/2020-C01 NP 1 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. DEBRIA Mednarodna trgovina d.o.o. 12000.00 36101.48 24101.48 200.85
JN008268/2019-C02 Zmrznjene gotove jedi 1 Vrtec Mehurčki CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 24000.00 82220.00 58220.00 242.58
JN005381/2020-C02 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 18900.00 52900.43 34000.43 179.90
JN000644/2020-C01 18-0140 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Kolpo pri Vinici (NM0141) 2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 15312.00 43332.96 28020.96 183.00
JN000644/2020-C01 18-0030 OBJR Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117) 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 6282.28 16333.97 10051.69 160.00
JN000644/2020-C01 18-0106 OBJR Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005) 3 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 5599.44 11758.83 6159.39 110.00
JN000644/2020-C01 18-0022 OBJR Most čez reko Suhadolnico v Podgorju (MB0310) 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 4968.69 15402.93 10434.24 210.00
JN000644/2020-C01 18-0020 OBJR Most čez potok v Radljah (MB0239) 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 4752.00 14256.00 9504.00 200.00
JN000644/2020-C01 19-0004 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Orehovico (LJ0198) 2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 4153.85 13707.71 9553.86 230.00
JN000644/2020-C01 18-0013 OBJR Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 2860.98 12159.18 9298.20 325.00
JN005609/2020-C01 MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA JEMANJE VZORCEV IN URINSKE PREISKAVE 7 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 1000.00 2107.34 1107.34 110.73
JN005381/2020-C02 MESO IN MESNI IZDELKI 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje 30000.00 97973.40 67973.40 226.58
JN005381/2020-C02 PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IN JAJCA 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA MESARSTVO REŠET, proizvodnja in trgovina mesa in mesnih izdelkov, d.o.o. 18000.00 48514.47 30514.47 169.52
JN005381/2020-C02 RIBE IN KONZERVIRANE RIBE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2100.00 21916.35 19816.35 943.64
JN005381/2020-C02 ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 10500.00 25723.95 15223.95 144.99
JN005381/2020-C02 OČIŠČENA ZELENJAVA 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA KMETIJSKO GOSPODARSTVO BOBNAR, trgovina s sadjem in zelenjavo d.o.o. 750.00 6174.15 5424.15 723.22
JN005381/2020-C02 SVEŽE IN SUHO SADJE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 5400.00 28425.69 23025.69 426.40
JN005381/2020-C02 KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 6000.00 15574.84 9574.84 159.58
JN005381/2020-C02 SADNI NEKTARJI, SOKOVI IN SIRUPI 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 2100.00 15985.80 13885.80 661.23
JN005381/2020-C02 KRUH IN PEČENO PEKOVSKO PECIVO 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 8400.00 71951.10 63551.10 756.56
JN005381/2020-C02 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 18000.00 73364.33 55364.33 307.58
JN005909/2020-C01 14 Shranjevanje 1 ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 61.15 517.92 456.77 746.97
JN006253/2020-C01 Pecivo in slaščičarski izdelki 2 OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH PEKARNA PEČJAK d.o.o. 80000.00 162909.92 82909.92 103.64
JN006253/2020-C01 Pred pripravljene jedi 1 OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 12000.00 34731.20 22731.20 189.43
JN006253/2020-C01 Eko jabolka 2 OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o. 8000.00 23360.00 15360.00 192.00
JN006060/2020-C01 sklop 5 artikli vezani na aparate - posamezni artikli 3 ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 7421.76 16785.84 9364.08 126.17
JN006254/2020-C01 Sveže perutninsko meso in izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 45000.00 101416.00 56416.00 125.37
JN006254/2020-C01 Zamrznjene ribe in izdelki iz rib 2 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 6000.00 14356.00 8356.00 139.27
JN006254/2020-C01 Sladoledi 1 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 8000.00 26584.00 18584.00 232.30
JN006254/2020-C01 Kruh in pekovsko pecivo 4 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 48000.00 151197.86 103197.86 215.00
JN006254/2020-C01 Pakirani sendviči 3 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 40000.00 86560.00 46560.00 116.40
JN006254/2020-C01 Moka mlevski izdelki in riž 4 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 6500.00 22258.92 15758.92 242.44
JN006254/2020-C01 Zamrznjena zelenjava in sadje 4 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 3200.00 8269.20 5069.20 158.41
JN006254/2020-C01 Sadni sokovi in pijače 3 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 24000.00 72696.20 48696.20 202.90
JN006254/2020-C01 Dietna živila 1 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 6500.00 16212.96 9712.96 149.43
JN006254/2020-C01 Eko sadni sok 3 OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 500.00 11022.40 10522.40 2104.48
JN004329/2020-C02 NP 3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA GRADBENIŠTVO MEGRA, inženiring, d.o.o. 12852.99 205000.00 192147.01 1494.96
JN006058/2020-C01 Sadne kaše in smootie 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 5000.00 11000.00 6000.00 120.00
JN002383/2023-C01 ČAJI 2 OSNOVNA ŠOLA KOZJE Poslovni sistem Mercator d.o.o. 1300.00 4912.29 3612.29 277.87
JN007158/2020-C01 Ostali sanitetni material 1 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 119651.76 331500.76 211849.00 177.05
JN007158/2020-C01 Kvalitativna analiza urina na aparatu CLINITEC ADVANTUS 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 5845.68 12701.28 6855.60 117.28
JN007158/2020-C01 Hematološke preiskave vezane na aparat CELL DYN RUBY 1 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. 53884.88 114029.52 60144.64 111.62
JN007158/2020-C01 Epruvete in pribor za venski odvzem krvi 1 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 15251.84 50250.44 34998.60 229.47
JN007158/2020-C01 Pribor za kapilarni odvzem krvi 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 4161.84 9322.40 5160.56 124.00
JN007158/2020-C01 Zobozdravstveni material 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 81450.80 205857.20 124406.40 152.74
JN007158/2020-C01 Material za zobotehniko 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 26130.56 72466.80 46336.24 177.33
JN006923/2020-C01 SKLOP 02 PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 45242.48 90507.49 45265.01 100.05
JN006242/2020-C01 RIBE 2 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 7871.64 24814.36 16942.72 215.24
JN006242/2020-C01 KRUH, PEKOVSKI IN MLEVSKI IZDELKI TER SLAŠČICE 2 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 32388.39 81045.29 48656.90 150.23
JN006242/2020-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 10254.03 67701.01 57446.98 560.24
JN006242/2020-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE 4 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2421.18 8060.36 5639.18 232.91
JN006242/2020-C01 SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALA PIJAČA 2 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 5217.81 20332.49 15114.68 289.67
JN006242/2020-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 2 OSNOVNA ŠOLA CANKOVA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 611.01 4958.85 4347.84 711.58
JN000491/2020-C03 Medicinski pripomočki za oskrbo bolnikov 1 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos 311.00 1321.00 1010.00 324.76
JN005187/2020-F01 Ostale AQ storitve 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. DD ELMONT trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o. Krško 10000.00 115393.07 105393.07 1053.93
JN006058/2020-C02 Sadne kaše in smootie 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 5000.00 11000.00 6000.00 120.00
JN006488/2020-C01 RIBE 1 OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 5100.00 20149.23 15049.23 295.08
JN006488/2020-C01 JAJČNE TESTENINE 4 OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 3000.00 7085.78 4085.78 136.19
JN006488/2020-C01 SVEŽA ZELENJAVA 4 OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI SVEŽE POMURSKE VRTNINE Proizvodnja in prodaja svežega sadja in zelenjave d.o.o. 4500.00 15616.96 11116.96 247.04
JN006488/2020-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 3 OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 900.00 5068.03 4168.03 463.11
JN006539/2020-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN OSTALE ZAMRZLINE 4 OSNOVNA ŠOLA GRAD KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 1500.00 5079.18 3579.18 238.61
JN006539/2020-C01 SVEŽA KOKOŠJA JAJCA 5 OSNOVNA ŠOLA GRAD M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 1518.00 3900.00 2382.00 156.92
JN006539/2020-C01 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 1 OSNOVNA ŠOLA GRAD POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 11961.00 32704.93 20743.93 173.43
JN006539/2020-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 1 OSNOVNA ŠOLA GRAD GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1800.00 5220.01 3420.01 190.00
JN006398/2020-C01 SVEŽE PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 3 OSNOVNA ŠOLA PUCONCI PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 12243.63 35550.00 23306.37 190.36
JN006489/2020-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA TIŠINA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 13276.11 32301.72 19025.61 143.31
JN006454/2020-C01 SVEŽE PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 3 OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 25281.90 68355.01 43073.11 170.37
JN006454/2020-C01 KROMPIR 5 OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA ZELENA TOČKA TRANS - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o. 490.14 1575.01 1084.87 221.34
JN006454/2020-C01 JABOLKA 5 OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA SVEŽE POMURSKE VRTNINE Proizvodnja in prodaja svežega sadja in zelenjave d.o.o. 3043.56 8160.00 5116.44 168.11
JN006454/2020-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 5 OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 3855.51 13558.53 9703.02 251.67
JN006460/2020-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 3 OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 13276.11 34968.30 21692.19 163.39
JN007083/2020-C01 EKOLOŠKO JUŽNO SADJE 2 VRTEC POSTOJNA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 170.00 812.00 642.00 377.65
JN006615/2020-C01 Košnja trave na bankinah in brežinah 2 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. MKERŠMANC družba za gostinstvo, trženje in storitve d.o.o. 13000.00 31800.00 18800.00 144.62
JN006615/2020-C01 Barvanje talne prometne signalizacije 2 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. KREATIV I inženiring d. o. o. 10000.00 24700.00 14700.00 147.00
JN006615/2020-C01 Strojno obžagovanje 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. MKERŠMANC družba za gostinstvo, trženje in storitve d.o.o. 20000.00 46000.00 26000.00 130.00
JN007551/2020-C01 OSTALA EKOLOŠKA ŽIVILA 1 OSNOVNA ŠOLA GORJE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 2300.00 13233.11 10933.11 475.35
JN007071/2020-C01 Ribe in morski sadeži 2 OSNOVNA ŠOLA DOB KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 8000.00 26999.60 18999.60 237.50
JN007071/2020-C01 Sveže ribe 3 OSNOVNA ŠOLA DOB KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 8996.00 24248.80 15252.80 169.55
JN007071/2020-C01 Bio meso in bio mesni izdelki in eko jajca 2 OSNOVNA ŠOLA DOB BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 3400.00 70852.00 67452.00 1983.88
JN007071/2020-C01 jajca 3 OSNOVNA ŠOLA DOB GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1000.00 17340.00 16340.00 1634.00
JN007071/2020-C01 Kruh in pekovski izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA DOB Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 86468.00 218777.44 132309.44 153.02
JN007071/2020-C01 Bio kruh, bio pekovski izdelki in bio slaščičarski izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA DOB Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 31532.00 65810.84 34278.84 108.71
JN007071/2020-C01 Testenine 4 OSNOVNA ŠOLA DOB IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 3746.00 13587.40 9841.40 262.72
JN007071/2020-C01 Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki 3 OSNOVNA ŠOLA DOB PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 42548.00 99488.40 56940.40 133.83
JN000596/2019-C03 5. kategorija: klas.št. 18 01 03* - Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. 23000.00 56275.00 33275.00 144.67
JN004090/2020-C02 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT AIR ART d.o.o. 37500.00 100800.00 63300.00 168.80
JN000821/2021-C01 Izdelava projektne dokumentacije za avtobusna postajališča na območju Nove Gorice 1 MESTNA OBČINA NOVA GORICA PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje 20000.00 44825.00 24825.00 124.13
JN007510/2020-C01 Dobava in montaža rolojev, zaves, rolet, komarnikov in drugih vrst okenskih senčil 1 ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA RONO SENČILA, proizvodnja, trgovina, storitve in inženiring, d.o.o. 35000.00 72965.40 37965.40 108.47
JN007503/2020-C01 Rokavice ortopedske - JR 1470-8 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. 3387.99 8004.00 4616.01 136.25
JN006121/2020-C01 Zbirna vrečka 4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. 178.64 399.74 221.10 123.77
JN007696/2020-C01 Zaporne armature II (nerazstavljive) 1 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o TRIMAD, procesna oprema, d.o.o. 11900.00 29294.00 17394.00 146.17
JN002496/2016-C12 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 37500.00 93680.13 56180.13 149.81
JN007912/2020-C01 KUNČJE MESO 2 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 980.00 3600.00 2620.00 267.35
JN005982/2019-C02 Kategorija: Izdelava REP-ov Pod navedeno kategorijo sodi Izdelava REP-ov za objekte v lasti naročnika, kot je opredeljeno v nadaljevanju. 3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o. 6450.00 176300.00 169850.00 2633.33
JN007071/2020-C02 Bio kruh, bio pekovski izdelki in bio slaščičarski izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA DOB Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 31532.00 65810.84 34278.84 108.71
JN007071/2020-C02 Bio meso in bio mesni izdelki in eko jajca 2 OSNOVNA ŠOLA DOB BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 3400.00 70852.00 67452.00 1983.88
JN007071/2020-C02 jajca 3 OSNOVNA ŠOLA DOB GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1000.00 17340.00 16340.00 1634.00
JN007071/2020-C02 Ribe in morski sadeži 2 OSNOVNA ŠOLA DOB KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 8000.00 26999.60 18999.60 237.50
JN007071/2020-C02 Sveže ribe 3 OSNOVNA ŠOLA DOB KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 8996.00 24248.80 15252.80 169.55
JN007071/2020-C02 Kruh in pekovski izdelki 4 OSNOVNA ŠOLA DOB Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 86468.00 218777.44 132309.44 153.02
JN007071/2020-C02 Testenine 4 OSNOVNA ŠOLA DOB IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 3746.00 13587.40 9841.40 262.72
JN007071/2020-C02 Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki 3 OSNOVNA ŠOLA DOB PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 42548.00 99488.40 56940.40 133.83
JN001266/2021-C01 SUHO SADJE, OREŠČI 4 OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 600.00 1482.62 882.62 147.10
JN001266/2021-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE 5 OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 2500.00 5506.70 3006.70 120.27
JN000409/2021-C01 Testi na sladkor, holesterol trigliceride 1 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 2479.30 17172.40 14693.10 592.63
JN001262/2021-C01 SLADOLEDI 2 DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 1000.00 2416.40 1416.40 141.64
JN002145/2021-C01 Eko meso 1 DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC MESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P. 1000.00 24532.00 23532.00 2353.20
JN002145/2021-C01 Konzervirano sadje 4 DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. 840.00 4623.76 3783.76 450.45
JN002145/2021-C01 Zamrznjeno sadje 6 DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. 615.00 2621.00 2006.00 326.18
JN002999/2021-F01 NP 2 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o. 6800000.00 14618809.86 7818809.86 114.98
JN001745/2021-C01 Zaščita telesa 1 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje 50000.00 214177.98 164177.98 328.36
JN001745/2021-C01 Zaščita nog 1 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ TEKONT trgovina in poslovne storitve d.o.o. 40000.00 146062.88 106062.88 265.16
JN003846/2021-C01 NP 1 OBČINA ROGAŠKA SLATINA GRADNJE TADINA, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o. 163929.66 331040.67 167111.01 101.94
JN002147/2021-C01 OSNOVNA ŽIVILA IN DODATEK K JEDEM 3 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 33000.00 71406.12 38406.12 116.38
JN002147/2021-C01 KONZERVIRANA ŽIVILA, MARMELADE, DŽEMI, SADNI KOMPOTI 5 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 7700.00 19363.97 11663.97 151.48
JN002147/2021-C01 DIETNA ŽIVILA 1 Vrtec Radovljica IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 10300.00 25518.59 15218.59 147.75
JN004452/2020-C04 Prenosni računalniki, tablice 1 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO ANNI računalniška oprema d.o.o. 2110.17 180000.00 177889.83 8430.12
JN001519/2021-C01 Stekla in ogledala, steklarska dela 1 ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ŠIPCA steklarstvo d.o.o. 22000.00 49179.42 27179.42 123.54
JN002463/2021-C01 NP 13 MESTNA OBČINA LJUBLJANA DEMA PLUS, inženiring d.o.o. 1174714.32 2486575.23 1311860.91 111.67
JN002359/2021-C01 POTROŠNI MATERIAL 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o. 20000.00 45671.55 25671.55 128.36
JN002447/2021-C01 NP 12 MESTNA OBČINA LJUBLJANA GiB gradnje, gradbeništvo, inženiring d.o.o. 1132315.34 2861386.73 1729071.39 152.70
JN004218/2020-C04 NP 1 JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR BSB INŽENIRING, gradbeništvo, projektiranje, storitve in poslovanje z nepremičninami, d.o.o. 3788.90 30440.28 26651.38 703.41
JN002957/2021-C01 Reagenti 5 1 UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 48000.00 109890.00 61890.00 128.94
JN002449/2021-C01 NP 9 MESTNA OBČINA LJUBLJANA G.V., gradbena dela, d.o.o. 959291.18 3168503.29 2209212.11 230.30
JN004362/2021-C01 NP 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. 62321.80 220500.00 158178.20 253.81
JN005671/2020-C02 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 37500.00 88642.00 51142.00 136.38
JN004090/2020-C03 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT AIR ART d.o.o. 37500.00 75350.00 37850.00 100.93
JN002809/2021-C01 sklop 4 Rokavice 2 ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 54574.25 188594.31 134020.06 245.57
JN002869/2021-C01 EKOLOŠKA JABOLKA 2 VRTEC ZAGORJE OB SAVI GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 4500.00 9723.60 5223.60 116.08
JN007724/2020-C01 Fiksacijske plošče za perioprotetične zlome proksimalnega femurja, vključno s trohanterno klukasto ploščo (hook plate) 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o. 32280.00 70315.92 38035.92 117.83
JN003764/2021-C01 2-R02 Reagenti za analizator ABX Pentra in Micros 60 1 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o. 30950.59 130570.27 99619.68 321.87
JN003764/2021-C01 16 R19 Potrošni material za pregled urina 4 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o. 230.40 6912.00 6681.60 2900.00
JN004348/2021-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Westinghouse Electric Belgium SA 100000.00 309767.00 209767.00 209.77
JN000105/2021-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Westinghouse Electric Company LLC 4000000.00 10882624.00 6882624.00 172.07
JN005182/2021-C01 osebna in kom. vozila ford in suzuki in škoda 1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o. 1959.86 7520.35 5560.49 283.72
JN005182/2021-C01 osebna in kom. vozila citroen 1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o. 1077.65 6670.76 5593.11 519.01
JN005182/2021-C01 rovokopač: terex, JCB 528-70, case in hanix 1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. POZITRON podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. 2137.25 14031.00 11893.75 556.50
JN003897/2021-C01 SADNI SOKOVI IN SIRUPI 3 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 2500.00 5802.14 3302.14 132.09
JN004104/2021-C01 SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 2 OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 7200.00 16901.90 9701.90 134.75
JN004104/2021-C01 ŠOLSKA SHEMA 2 OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 560.00 7900.00 7340.00 1310.71
JN006227/2021-C01 NP 1 JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR CPPE inženiring d.o.o. 3200.00 8470.00 5270.00 164.69
JN002580/2021-C01 MOKA IN OSTALI ŽITNI IZDELKI 4 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 6000.00 12341.40 6341.40 105.69
JN002580/2021-C01 EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. ŠKOFJA LOKA 16000.00 36186.40 20186.40 126.17
JN002752/2021-C01 Košnja in obsekavanje 3 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM STROJNA DELA, MATJAŽ MOŽINA S.P. 1208.72 8300.00 7091.28 586.68
JN003883/2021-C01 I. SKLOP -MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR DEL 1 1 JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. INTERSTAR trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. 9041.28 23760.00 14718.72 162.79
JN003883/2021-C01 III. SKLOP - KS BLAGOVNA 1 JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. INTERSTAR trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. 16094.24 37680.00 21585.76 134.12
JN003778/2021-C01 Jajca 1 OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 3100.00 8720.00 5620.00 181.29
JN004020/2021-C01 Bio meso in bio mesni izdelki 1 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC MESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P. 1596.00 57260.00 55664.00 3487.72
JN004020/2021-C01 Jajca 3 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 2452.00 16490.00 14038.00 572.51
JN004020/2021-C01 Ribe in morski sadeži 3 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 13448.00 29144.60 15696.60 116.72
JN004020/2021-C01 Bio mleko in mlečni izdelki 1 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 11712.00 23711.12 11999.12 102.45
JN004020/2021-C01 Slano sladko pekovsko pecivo 1 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5784.00 66881.08 61097.08 1056.31
JN004020/2021-C01 Bio žita in mlevski izdelki 2 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 892.00 2864.00 1972.00 221.08
JN004020/2021-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 1 PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PEKARNA PEČJAK d.o.o. 26984.00 60264.80 33280.80 123.34
JN003674/2021-C01 Zamrznjeni in hlajeni izdelki iz testa 3 OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 10514.00 35468.20 24954.20 237.34
JN003674/2021-C01 Ribe in morski sadeži 3 OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 4500.00 15268.00 10768.00 239.29
JN001812/2021-C01 KOMBINEZON NEPREMOČLJIV MOTORISTIČEN 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o. 6800.00 18148.00 11348.00 166.88
JN006336/2021-C01 NP 2 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. 309685.00 636960.00 327275.00 105.68
JN005271/2021-C01 JAJCA 4 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 4424.71 11960.00 7535.29 170.30
JN003728/2021-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. NUMIP inženiring, montaža, vzdrževanje in proizvodnja d.o.o. 630000.00 1870434.00 1240434.00 196.89
JN005050/2021-C01 OKENSKA SENČILA NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI 1 OBČINA KRŠKO ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o. 3080.00 7661.00 4581.00 148.73
JN004190/2021-C01 Rokavice pregledne, lateks, brez pudra 5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 161460.00 404469.44 243009.44 150.51
JN004190/2021-C01 Rokavice pregledne, nitrilne, brez pudra 9 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o. 41164.80 98320.80 57156.00 138.85
JN004190/2021-C01 Rokavice pregledne, vinilna, brez pudra 5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos 756.00 1908.00 1152.00 152.38
JN004190/2021-C01 Rokavice nitrilne za pripravo citostatikov, podaljšane, brez pudra 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. 3232.80 16128.00 12895.20 398.89
JN005907/2021-C01 Elektrode in papir za aparature 2 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4420.00 11294.40 6874.40 155.53
JN005907/2021-C01 Hitri infekcijski test COVID 19 4 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 48520.00 144000.00 95480.00 196.78
JN005907/2021-C01 Potrošni material za hematološki analizator 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. 53290.80 188299.20 135008.40 253.34
JN000669/2021-C01 Dom upokojencev Kranj, Enteralna prehrana 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 10000.00 56918.00 46918.00 469.18
JN000669/2021-C01 Dom upokojencev Kranj, Sanitetni material 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 5200.00 12604.22 7404.22 142.39
JN000669/2021-C01 Dom upokojencev Kranj, Igle, brizge in kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 800.00 3413.08 2613.08 326.64
JN000669/2021-C01 Dom upokojencev Kranj,Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 800.00 9508.46 8708.46 1088.56
JN000669/2021-C01 Dom Kuzma, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 885.70 19004.00 18118.30 2045.65
JN000669/2021-C01 Dom starejših občanov Metlika, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4000.00 17653.22 13653.22 341.33
JN000669/2021-C01 Dom starejših občanov Metlika, Splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 8000.00 43698.46 35698.46 446.23
JN000669/2021-C01 Dom starejših občanov Metlika, Material za nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 10000.00 33031.62 23031.62 230.32
JN000669/2021-C01 SeneCura Maribor, Razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 14700.00 63295.18 48595.18 330.58
JN000669/2021-C01 SeneCura Maribor, Sanitetni material 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 300.00 2820.98 2520.98 840.33
JN000669/2021-C01 SenCura Maribor, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2540.00 19071.96 16531.96 650.86
JN000669/2021-C01 SeneCura Maribor, Splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 7000.00 34634.30 27634.30 394.78
JN000669/2021-C01 SeneCura Vojnik, Razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 18182.23 61350.42 43168.19 237.42
JN000669/2021-C01 SeneCura Vojnik, Sanitetni material 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 198.82 3179.36 2980.54 1499.11
JN000669/2021-C01 SeneCura Vojnik, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2155.32 16849.24 14693.92 681.75
JN000669/2021-C01 SeneCura Vojnik, Splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6609.78 25425.72 18815.94 284.67
JN000669/2021-C01 Dom starejših Rakičan, razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 14388.10 148103.04 133714.94 929.34
JN000669/2021-C01 Dom starejših Rakičan, Sanitetni material 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 165.10 12937.52 12772.42 7736.17
JN000669/2021-C01 Dom starejših Rakičan, Igle, brizge, kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 744.10 5804.44 5060.34 680.06
JN000669/2021-C01 Dom starješih Rakičan, katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2632.30 6321.10 3688.80 140.14
JN000669/2021-C01 Dom starejših Rakičan, splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 22702.80 128714.28 106011.48 466.95
JN000669/2021-C01 Dom starejših Rakičan, material za nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 20549.70 58927.80 38378.10 186.76
JN000669/2021-C01 DSO Ilirska Bistrica, material za oskrbo rane 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1800.00 5590.64 3790.64 210.59
JN000669/2021-C01 DSO Ilirska Bistrica, Igle, brizge, kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 2000.00 5413.50 3413.50 170.68
JN000669/2021-C01 DSO Ilirska Bistrica, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4400.00 14198.74 9798.74 222.70
JN000669/2021-C01 Socilanovarstveni zavod Taber, Razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1.00 23333.62 23332.62 2333262.00
JN000669/2021-C01 Socilanovarstveni zavod Taber, sanitetni material 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. 1.00 3418.22 3417.22 341722.00
JN000669/2021-C01 Socialnovarstveni zavod Taber, material za oskrbo rane 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 30000.00 73862.92 43862.92 146.21
JN000669/2021-C01 Socialnovarstveni zavod Taber, katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2000.00 7672.68 5672.68 283.63
JN000669/2021-C01 Socialnovarstveni zavod Taber, material za nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 14000.00 33734.50 19734.50 140.96
JN000669/2021-C01 Dom na Krasu, enteralna prehrana 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 16000.00 32701.82 16701.82 104.39
JN000669/2021-C01 Dom na Krasu, razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 13000.00 69924.94 56924.94 437.88
JN000669/2021-C01 Dom na Krasu, material za oskrbo rane 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2600.00 6284.20 3684.20 141.70
JN000669/2021-C01 Dom na Krasu, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1500.00 6537.12 5037.12 335.81
JN000669/2021-C01 DSO Ljutomer, igle, brizge in kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 2600.00 6277.10 3677.10 141.43
JN000669/2021-C01 DSO Lendava, katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2200.00 14288.12 12088.12 549.46
JN000669/2021-C01 DSO Lendava, splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 9200.00 65837.16 56637.16 615.62
JN000669/2021-C01 DSO Lendava, material za nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 8100.00 22502.24 14402.24 177.81
JN000669/2021-C01 DSO Krško, razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6600.00 18838.02 12238.02 185.42
JN000669/2021-C01 DSO Krško, Katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2300.00 7242.60 4942.60 214.90
JN000669/2021-C01 DSO Krško, splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2500.00 12407.56 9907.56 396.30
JN000669/2021-C01 DSO Črnomelj, razkužila in dezinfekcijska sredstva 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 17133.52 36953.44 19819.92 115.68
JN000669/2021-C01 DSO Ljutomer, igle, brizge in kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 2600.00 5655.18 3055.18 117.51
JN000669/2021-C01 Pegazov dom, igle, brizge in kanile 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 1200.00 4911.52 3711.52 309.29
JN000669/2021-C01 Pegazov dom, katetri 2 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3300.00 6845.80 3545.80 107.45
JN000669/2021-C01 Pegazov dom, splošni material za zdravstveno nego 1 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2500.00 11604.78 9104.78 364.19
JN005785/2021-C01 PREDKUHANI IN VEGETARIJANSKI IZDELKI 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 8000.00 19632.00 11632.00 145.40
JN005785/2021-C01 SUHO SADJE, OREŠKI IN SEMENA 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 8000.00 17991.01 9991.01 124.89
JN005785/2021-C01 SVEŽA IN FERMENTIRANA ZELENJAVA IZ KONVENCIONALNE PRIDELAVE - SEZONSKO 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 20000.00 63923.21 43923.21 219.62
JN007266/2021-C01 Dobava F-18 FDG ob delavnikih 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA GENOS, Podjetje za trgovino, zastopstva in storitve d.o.o. 450000.00 973120.00 523120.00 116.25
JN007266/2021-C01 Dobava F-18 FDG ob sobotah 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA GENOS, Podjetje za trgovino, zastopstva in storitve d.o.o. 100000.00 244140.00 144140.00 144.14
JN007266/2021-C01 Dobava F-18 fluoroholina 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA GENOS, Podjetje za trgovino, zastopstva in storitve d.o.o. 90000.00 226130.00 136130.00 151.26
JN007266/2021-C01 Dobava F-18 FET 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA GENOS, Podjetje za trgovino, zastopstva in storitve d.o.o. 60000.00 185710.00 125710.00 209.52
JN005994/2021-C01 PERUTNINSKO MESO IN MESNI IZDELKI 5 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 30320.00 134065.30 103745.30 342.17
JN005907/2021-C02 Elektrode in papir za aparature 2 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4420.00 11294.40 6874.40 155.53
JN005907/2021-C02 Hitri infekcijski test COVID 19 4 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 48520.00 144000.00 95480.00 196.78
JN005907/2021-C02 Potrošni material za hematološki analizator 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. 53290.80 188299.20 135008.40 253.34
JN006247/2021-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. FLOWSERVE - LIMITORQUE ACTUATION DIV. 50375.74 109654.60 59278.86 117.67
JN006998/2021-C01 NP 9 Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Mraibor ALPINE TRADE, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. 1200000.00 2702800.00 1502800.00 125.23
JN006112/2021-C01 iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje zaseženih zdravil in drugih prepovedanih snovi ter kemikalij - pesticidi, insekticidi in druge kem. 2 MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE MORION storitve in trgovina d.o.o. 153.50 395.00 241.50 157.33
JN005846/2021-C01 BAG 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 7336.74 57875.32 50538.58 688.84
JN005846/2021-C01 ILLUMINA 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino KEMOMED, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje 66240.00 242050.84 175810.84 265.41
JN005846/2021-C01 MINERVA BIOLABS 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino KEMOMED, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje 575.64 3698.15 3122.51 542.44
JN005846/2021-C01 OLERUP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino PROBO, trgovinska družba za promet z medicinskimi pripomočki, d.o.o. 46248.02 327333.60 281085.58 607.78
JN005846/2021-C01 OMIXON 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o. 10350.00 28776.00 18426.00 178.03
JN005846/2021-C01 OPTITROL 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o. 13800.00 53861.86 40061.86 290.30
JN005846/2021-C01 QIAGEN 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o. 115713.25 282933.75 167220.50 144.51
JN007741/2021-C01 NP 1 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR BINTEL Servis telekomunikacijskih naprav, trgovina in zastopstvo d.o.o. 60000.00 180000.00 120000.00 200.00
JN006546/2021-C01 Sklop 16: Zavarovanje premoženja Zavoda za šport Ajdovščina 3 OBČINA AJDOVŠČINA Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. 20332.57 49651.44 29318.87 144.20
JN004189/2021-C01 Sanacija usadov Govejk 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 23606.56 50480.00 26873.44 113.84
JN004189/2021-C01 Sanacija plazu Lopaca 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 15491.80 40100.00 24608.20 158.85
JN007059/2021-C01 Konzervirana zelenjava 2 OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA Rakek POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1250.00 2783.52 1533.52 122.68
JN006627/2021-C01 A1 OBVEZILNI MATERIAL 2 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 50000.00 149986.22 99986.22 199.97
JN006627/2021-C01 B8 ostali laboratorijski material 3 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o. 10000.00 31379.44 21379.44 213.79
JN006627/2021-C01 B11 material za urinski analizator SYSMEX UC-3500 in UF- 4000 1 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. 20000.00 158030.00 138030.00 690.15
JN006584/2021-C01 SKLOP 2 Organski odpadki (Maribor, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Novo mesto in Nova Gorica) 1 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO BIOTERA podjetje za ravnanje z organskimi odpadki, d.o.o. 1330.80 4425.00 3094.20 232.51
JN004329/2020-C04 NP 3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA GRADBENIŠTVO MEGRA, inženiring, d.o.o. 67195.83 205000.00 137804.17 205.08
JN007346/2021-C01 Odpadni ostri predmeti 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. 1380.00 2900.00 1520.00 110.14
JN007346/2021-C01 Nevarni odpadki 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. 71702.50 162680.00 90977.50 126.88
JN007529/2021-C01 Deserti 3 DOM STAREJŠIH Rakičan MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. 23000.00 47120.00 24120.00 104.87
JN007529/2021-C01 Maslo 3 DOM STAREJŠIH Rakičan MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. 11450.00 35352.00 23902.00 208.75
JN007159/2021-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM PEKARNA PEČJAK d.o.o. 8500.00 17582.10 9082.10 106.85
JN007457/2021-C01 Osebna varovalna oprema 3 DOM PETRA UZARJA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 47275.00 349393.12 302118.12 639.07
JN005943/2021-C01 Perutninsko meso sveže in perutninski izdelki 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 38469.66 89691.90 51222.24 133.15
JN005943/2021-C01 Perutninsko zmrznjeno meso, polizdelki, izdelki 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 5166.48 15065.01 9898.53 191.59
JN005943/2021-C01 Ribe in mehkužci 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 6335.49 31936.50 25601.01 404.09
JN005943/2021-C01 Pijače 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 17285.40 66470.46 49185.06 284.55
JN006579/2021-C01 Ribe 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 4077.00 17821.00 13744.00 337.11
JN006579/2021-C01 Zamrznjeno sadje in zelenjava 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 5864.00 12936.30 7072.30 120.61
JN006579/2021-C01 Sokovi - avtomat 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 33915.00 68695.00 34780.00 102.55
JN006579/2021-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 1 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 47036.00 305404.30 258368.30 549.30
JN006579/2021-C01 Žito in mlevski izdelki 2 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 7349.00 35168.33 27819.33 378.55
JN003268/2021-F01 RTP 110/20 kV Žiri z vključitvijo 2 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. KORONA inženiring d.d. 24500.00 314285.77 289785.77 1182.80
JN008015/2021-C01 Digitalizacija gradiva v Zemljepisnem muzeju 1 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti MIKROGRAFIJA trgovina d.o.o. 17710.00 54800.00 37090.00 209.43
JN007334/2021-C01 JUHE, OMAKE IN DODATKI JEDEM 1 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 7000.00 63359.40 56359.40 805.13
JN006048/2021-C01 NP 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA PZG, podjetje za gradbeništvo d.o.o. 2500000.00 5157492.30 2657492.30 106.30
JN007735/2021-C01 Sveže sadje, zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 20900.00 59809.00 38909.00 186.17
JN007735/2021-C01 Ribe 3 OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 22900.00 54081.50 31181.50 136.16
JN007344/2021-C01 MATERIAL ZA HEMOSTAZO 13 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o. 10000.00 24817.22 14817.22 148.17
JN002371/2021-F01 Nadgradnja Microsoft Dynamics AX, zagotavljanje podpore, licence 1 INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.o.o. BE-terna, poslovne rešitve, d.o.o. 1600000.00 4829412.50 3229412.50 201.84
JN000442/2022-C01 Dobava rezervnih delov za stacionarne delovne stroje 1 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. SPOJKA, podjetje za trgovino, posredovanje in servisiranje gasilske opreme, d.o.o., Štore 400000.00 1008799.33 608799.33 152.20
JN000442/2022-C01 Dobava rezervnih delov za mobilne delovne stroje 1 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. SPOJKA, podjetje za trgovino, posredovanje in servisiranje gasilske opreme, d.o.o., Štore 125000.00 254039.80 129039.80 103.23
JN008335/2021-C01 CEPHEID 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o. 20500.00 46419.66 25919.66 126.44
JN008335/2021-C01 LUMINEX 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o. 1432.40 9406.35 7973.95 556.68
JN008492/2021-C01 Dobava kovinskih podzemnih zabojnikov in armiranih betonskih jaškov 1 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. EKO PLUS podjetje za izvajanje nalog na področju ekologije, organizacije, trgovine in poslovnih storitev d.o.o 60000.00 193300.00 133300.00 222.17
JN006747/2021-F01 NP 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. ROPA Group s.r.o. 1550000.00 4500000.00 2950000.00 190.32
JN008025/2021-C01 SADNI SOKOVI IN SIRUPI 2 OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 10960.00 37720.77 26760.77 244.17
JN008025/2021-C01 SVEŽE SADJE - IZBRANA KAKOVOST, POREKLO SLOVENIJA 1 OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1826.00 4905.50 3079.50 168.65
JN004513/2021-C01 sklop 10: sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 3 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA PRO MEDENS, trgovina z medicinskimi materiali d.o.o. 108.00 254.00 146.00 135.19
JN000335/2022-C01 Mleko in mlečni izdelki 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 36500.00 135938.72 99438.72 272.43
JN007620/2021-C01 Zamrznjeno sadje in zelenjava 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 54252.04 132212.92 77960.88 143.70
JN007620/2021-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa in krompir 2 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 95113.24 330221.24 235108.00 247.19
JN007620/2021-C01 EKO mleko in mlečni izdelki 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 51966.60 201610.00 149643.40 287.96
JN007620/2021-C01 Kruh in pekovski izdelki 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 110389.92 269825.60 159435.68 144.43
JN007620/2021-C01 Testenine 4 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 20744.16 60012.04 39267.88 189.30
JN004328/2020-C01 INDIKATOR TEST 2 BOLNIŠNICA SEŽANA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 1460.80 40880.00 39419.20 2698.47
JN004328/2020-C01 PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO 5 BOLNIŠNICA SEŽANA PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o. 24132.60 48297.66 24165.06 100.13
JN004328/2020-C01 ROKAVICE 3 BOLNIŠNICA SEŽANA AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o. 95060.96 204400.40 109339.44 115.02
JN40/2022 Daljinsko vodena podvodna plovila, ROV 3 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA PANNA PLUS d.o.o. 132480.00 408000.00 275520.00 207.97
JN008530/2021-C01 SKLOP 3: Laboratorijski potrošni material / plastika 2 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 13696.00 39227.69 25531.69 186.42
JN000703/2022-F01 Zavarovanje obratovalnega zastoja 2 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. GENERALI zavarovalnica d.d. 19837.00 45711.21 25874.21 130.43
JN007620/2021-C02 Kruh in pekovski izdelki 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 110389.92 269825.60 159435.68 144.43
JN007620/2021-C02 Testenine 4 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 20744.16 60012.04 39267.88 189.30
JN007620/2021-C02 EKO mleko in mlečni izdelki 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 51966.60 201610.00 149643.40 287.96
JN007620/2021-C02 Zamrznjeno sadje in zelenjava 3 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 54252.04 132212.92 77960.88 143.70
JN007620/2021-C02 Zamrznjeni izdelki iz testa in krompir 2 DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 95113.24 330221.24 235108.00 247.19
JN000883/2022-C01 NP 2 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 200000.00 546823.60 346823.60 173.41
JN000096/2022-C01 Centralna čistilna naprava Grosuplje 1 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 49395.66 101514.10 52118.44 105.51
JN008172/2021-C01 Eko meso 2 JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 10470.00 46100.00 35630.00 340.31
JN008172/2021-C01 Zamrznjene ribe 2 JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 4090.00 8950.00 4860.00 118.83
JN008172/2021-C01 Mleko in mlečni izdelki 1 JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 20490.00 51892.80 31402.80 153.26
JN005551/2021-C01 NP 3 MESTNA OBČINA CELJE TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 781299.00 1577559.58 796260.58 101.91
JN000697/2022-C01 Talna signalizacija 2 OBČINA ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d. 107000.00 252581.60 145581.60 136.06
JN001510/2022-C01 ZAMRZNJENE RIBE 2 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 1000.00 2800.00 1800.00 180.00
JN001147/2022-C01 NP 3 Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Tehnix d.o.o. 69000.00 140250.00 71250.00 103.26
JN001430/2023-C01 nakup in vzdrževanje F5 programske opreme 1 BANKA SLOVENIJE Kontron, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o. 17295.08 44635.35 27340.27 158.08
JN000713/2022-C01 HLAČE TERMO OGNJEVARNE 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UNI&FORMA proizvodnja in trgovina d.o.o. 31967.21 73320.00 41352.79 129.36
JN002644/2022-C01 RAZKUŽILA ZA POVRŠINE IN OPREMO 7 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6 75000.00 158432.99 83432.99 111.24
JN001995/2022-C01 Preiskave za oceno presnovnih motenj 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 2793.40 6861.08 4067.68 145.62
JN002275/2022-C01 EKO SADJE IN ZELENJAVA 2 DOM NINE POKORN GRMOVJE SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 20925.00 44960.00 24035.00 114.86
JN002827/2022-C01 JAJCA 3 JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2000.00 5510.00 3510.00 175.50
JN002827/2022-C01 SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE 2 JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 2080.00 6209.20 4129.20 198.52
JN002950/2022-C01 EKO SADJE IN ZELENJAVA 2 DOM OB SAVINJI CELJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2275.00 7570.00 5295.00 232.75
JN002950/2022-C01 EKO KROMPIR 2 DOM OB SAVINJI CELJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1375.00 8000.00 6625.00 481.82
JN002950/2022-C01 EKO JABOLKA 2 DOM OB SAVINJI CELJE GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 325.00 1450.00 1125.00 346.15
JN002950/2022-C01 EKO SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 2 DOM OB SAVINJI CELJE M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 1200.00 3555.08 2355.08 196.26
JN000396/2022-C01 30. sklop: 0331 - Implantati Straumann 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 3400.00 7361.84 3961.84 116.52
JN000396/2022-C01 39. sklop: 0343 - Ortodontski material AO (Ameeican Orthodontics) 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. 24800.00 50590.73 25790.73 103.99
JN003656/2022-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 5200.00 12232.60 7032.60 135.24
JN003656/2022-C01 ZAMRZNJEN PROGRAM 2 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini 1800.00 4497.97 2697.97 149.89
JN003656/2022-C01 JAJCA 4 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 350.00 778.99 428.99 122.57
JN003656/2022-C01 SADNI SOKOVI IN SIRUPI 1 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL Poslovni sistem Mercator d.o.o. 950.00 4817.11 3867.11 407.06
JN003656/2022-C01 KRUH , PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE 1 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana 8500.00 25884.19 17384.19 204.52
JN003656/2022-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 8 JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 2000.00 10250.81 8250.81 412.54
JN003963/2022-C01 NP 1 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 152250.00 357754.51 205504.51 134.98
JN002953/2022-C01 Relacija 1 1 OBČINA MAJŠPERK PAJNKIHER KARL S.P. - PREVOZNIŠTVO PAJNKIHER 125400.00 302305.20 176905.20 141.07
JN004138/2022-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. NUMIP inženiring, montaža, vzdrževanje in proizvodnja d.o.o. 10000.00 21776.00 11776.00 117.76
JN003471/2022-C01 KORINJ - KUŽELJEVEC - OŠ ZAGRADEC 1 OBČINA IVANČNA GORICA FINSON-prevozi potnikov in blaga, posredništvo pri prodaji izdelkov in kompenzacije Sonja Rigler s.p. 16393.05 33228.31 16835.26 102.70
JN002116/2022-C02 VITAMIN K1 1 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. 258.59 610.20 351.61 135.97
JN004710/2022-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE 2 OSNOVNA ŠOLA TREBNJE KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 2500.00 5945.50 3445.50 137.82
JN008095/2021-C01 2. sklop: Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s kolenčnikom 4 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. 19800.00 40809.02 21009.02 106.11
JN008095/2021-C01 6. sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna 2 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 2500.00 5191.10 2691.10 107.64
JN008095/2021-C01 20. sklop: Stol terapevtski za operaterja 2 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 1586.00 5000.00 3414.00 215.26
JN001508/2022-C01 14. sklop: 130121 - Igle za intraosalni kanal 2 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3300.00 7394.32 4094.32 124.07
JN004513/2022-C01 NP 1 OBČINA LJUTOMER IS Projekt, projektiranje in urejanje voda d.o.o. 250000.00 540460.00 290460.00 116.18
JN002105/2022-C01 OČALA ZAŠČITNA 5 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 120000.00 420000.00 300000.00 250.00
JN002467/2022-C01 Prepust čez potok pri Besnici 3 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 5901.64 12000.00 6098.36 103.33
JN001979/2022-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. NUMIP inženiring, montaža, vzdrževanje in proizvodnja d.o.o. 200000.00 596412.00 396412.00 198.21
JN005112/2022-C01 Specialne imunološke preiskave 1 ZDRAVSTVENI DOM PTUJ UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 4000.00 13164.52 9164.52 229.11
JN004219/2022-C01 Sklop 13 - Endotontija in anestezija 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 19466.20 62888.72 43422.52 223.07
JN004219/2022-C01 Sklop 5 - Reagenti Nal von minden vezani na aparat RSSIII 1 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 3928.60 11178.91 7250.31 184.55
JN004219/2022-C01 Sklop 6 - Pribor za odvzem krvi 1 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE LABORMED podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana 5473.00 14874.39 9401.39 171.78
JN004219/2022-C01 Sklop 9 - Lab ostalo 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3218.80 7691.55 4472.75 138.96
JN004219/2022-C01 Sklop 11 - Odtisni material 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6133.40 20871.27 14737.87 240.29
JN004219/2022-C01 Sklop 12 - Polnilni material 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 11133.20 107269.03 96135.83 863.51
JN004219/2022-C01 Sklop 14 - Oralna kirurgija 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 972.40 2849.73 1877.33 193.06
JN004219/2022-C01 Sklop 16 - preventiva 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4576.00 15751.53 11175.53 244.22
JN004219/2022-C01 Sklop 17 - Ostali potrošni zobni material 1 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 16060.20 41609.91 25549.71 159.09
JN004219/2022-C01 Sklop 18 - Rotirajoči inštrumenti 2 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 11193.00 24060.01 12867.01 114.96
JN004219/2022-C01 Sklop 15 - Ostali material za zobno ordinacijo 1 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 25308.40 73757.45 48449.05 191.43
JN002846/2022-C01 KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 2 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE MLINOTEST Živilska industrija d.d. 33000.00 66942.39 33942.39 102.86
JN002846/2022-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA 6 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 6000.00 27221.36 21221.36 353.69
JN002846/2022-C01 OLJA IN MAŠČOBA 2 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 14000.00 50116.53 36116.53 257.98
JN002391/2022-C01 vzdrževanje Check Point programske opreme 1 BANKA SLOVENIJE S&T Iskratel, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o. 20491.80 42350.98 21859.18 106.67
JN004218/2022-C01 Sklop 1: Spremljanje in analize medijskih objav 1 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev 25000.00 52515.00 27515.00 110.06
JN006353/2021-F03 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 32 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 36000.00 72855.62 36855.62 102.38
JN001997/2022-F02 Kamniti agregati s prevozom 2 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. 5000.00 12758.50 7758.50 155.17
JN006353/2021-F04 Rezervni deli za vlačilce 21 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 12000.00 25065.25 13065.25 108.88
JN006353/2021-F04 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 34 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 4500.00 26614.86 22114.86 491.44
JN006353/2021-F05 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 4 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 4500.00 14417.82 9917.82 220.40
JN006353/2021-F06 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 32 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 4500.00 72855.62 68355.62 1519.01
JN000714/2022-C01 rokavice za enkratno uporabo - sintetične in lateks 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 188800.00 517040.00 328240.00 173.86
JN001877/2022-F02 Dodatna oprema za vsa dvigala (luči, hupe, reflektorji, anemometri, mikrofoni, laserski merilci in ostala dodatna oprema) 4 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SICK GmbH 10000.00 25010.93 15010.93 150.11
JN002515/2022-C12 NP 2 MESTNA OBČINA KRŠKO GRADBENI INŽENIRING, WALTER MASNIK s.p. 180.00 400.00 220.00 122.22
JN006614/2022-F01 DOBAVA LOPUT IN POGONOV 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. 20000.00 56089.31 36089.31 180.45
JN002858/2022-C01 KATETER URINSKI ENOPOTNI, BREZ LATEKSA, KONICA TIEMANN 4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o. 630.78 1446.60 815.82 129.34
JN002858/2022-C01 ASPIRACIJSKI KATETER ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI, DOLŽINE 51-60 CM, Z NASTAVKOM, KI OMOGOČA REGULACIJO VLEKA 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2359.80 15096.24 12736.44 539.73
JN004302/2022-C01 Pripomočki za I.V. ali S.C. aplikacijo zdravil 3 DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o. 1887.25 4268.00 2380.75 126.15
JN004933/2022-C01 ZOBNE ORDINACIJE- AMALGAMI 3 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 430.23 866.03 435.80 101.29
JN004933/2022-C01 ZOBNE ORDINACIJE- ODTISNI MATERIALI 3 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 11948.66 29000.76 17052.10 142.71
JN004933/2022-C01 ZOBNA TEHNIKA- VOSKI 2 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. 411.42 1533.66 1122.24 272.77
JN004933/2022-C01 ZOBNA TEHNIKA- GUMICE, BRUSNI ELEMENTI, FREZE, DIAMANTI, SEPARIRKE 2 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 1463.02 4410.93 2947.91 201.49
JN004933/2022-C01 ZOBNA TEHNIKA- KERAMIKA 2 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 1711.64 14797.86 13086.22 764.54
JN004484/2022-C01 Cesta Verd - Pokojišče 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. PNEV-CAR NOVA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. 7000.00 17300.00 10300.00 147.14
JN002387/2022-C01 škornji 4 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MIMARO, proizvodnja in storitve, d.o.o. 194.00 512.00 318.00 163.92
JN004491/2022-C01 olja 3 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča TOVARNA OLJA GEA d.o.o. 6788.98 15149.50 8360.52 123.15
JN004491/2022-C01 kruh in pekovsko pecivo 2 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča MLINOTEST Živilska industrija d.d. 14668.93 35228.09 20559.16 140.15
JN002275/2022-C02 EKO SADJE IN ZELENJAVA 2 DOM NINE POKORN GRMOVJE SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 20925.00 44960.00 24035.00 114.86
JN005673/2022-F01 NP 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Andritz AB 20000.00 68190.00 48190.00 240.95
JN006834/2022-C01 NP 1 MESTNA OBČINA KRŠKO ECE, energetska družba, d.o.o. 46250.00 367015.07 320765.07 693.55
JN001039/2016-C01 SKLOP 8: SLADOLED 2 OŠ SOLKAN LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 2111.50 1111.50 111.15
JN008395/2022-C01 NP 2 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica 750000.00 1644211.48 894211.48 119.23
JN007406/2022-C01 odvoz ostalih odpadkov na lokaciji SB Nova Gorica (sedež naročnika Šempeter pri Gorici) 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. 188124.57 392525.88 204401.31 108.65
JN006769/2022-C01 Osteosinteza in artrodeza zapestja 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA PRO MEDENS, trgovina z medicinskimi materiali d.o.o. 15954.00 145682.00 129728.00 813.14
JN007607/2022-C01 MESO IN DROBOVINA 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje 90000.00 258853.50 168853.50 187.62
JN007223/2022-C01 Sklop 20 drugi medicinsko potrošni material 1 BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 67600.00 306932.50 239332.50 354.04
JN007607/2022-C01 ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR MLINOTEST Živilska industrija d.d. 14000.00 31653.00 17653.00 126.09
JN007607/2022-C01 SLANO IN SLADKO PECIVO 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 36000.00 93098.57 57098.57 158.61
JN007607/2022-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN IZDELKI 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 18000.00 52140.05 34140.05 189.67
JN007601/2022-C01 EKO ZAČIMBE 1 VRTEC POSTOJNA IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 56.00 147.46 91.46 163.32
JN006343/2022-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o. 1204444.30 2493255.20 1288810.90 107.00
JN003114/2022-F02 Dobava kanalizacijskega materiala 3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. IBUS trgovina in storitve d.o.o. 26811.00 92787.19 65976.19 246.08
JN006578/2022-C01 Moka, mlevski izdelki in testenine 4 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Poslovni sistem Mercator d.o.o. 9000.00 18519.24 9519.24 105.77
JN006578/2022-C01 Mleko in mlečni izdelki 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. 225000.00 451762.05 226762.05 100.78
JN005547/2022-C01 SKLOP 1: Relacija 1.1 in Relacija1.2 2 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 187150.00 383944.80 196794.80 105.15
JN005547/2022-C01 SKLOP 2: Relacija 2.1, Relacija 2.2 in Relacija 2.3 1 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 143545.00 334456.04 190911.04 133.00
JN005547/2022-C01 SKLOP 5: Relacija 5 1 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 146000.00 310278.44 164278.44 112.52
JN005547/2022-C01 SKLOP 6: Relacija 6 1 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 136700.00 314870.52 178170.52 130.34
JN005547/2022-C01 SKLOP 8: Relacija 8 2 OBČINA POSTOJNA EDO TOURS prevoz oseb d.o.o. 68520.00 285000.00 216480.00 315.94
JN005547/2022-C01 SKLOP 9: Relacija 9 1 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 61225.00 271290.36 210065.36 343.10
JN005547/2022-C01 SKLOP 10: Relacija 10 1 OBČINA POSTOJNA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 26098.00 84398.00 58300.00 223.39
JN006353/2021-F07 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 22 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba PARKELJ servis, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana 4500.00 22693.27 18193.27 404.29
JN001997/2022-F03 Leseni železniški pragovi 3 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba ACT 2000 trgovina in inženiring d.o.o. 20000.00 54059.10 34059.10 170.30
JN001997/2022-F03 Tirnice in tirni pribor (tirnice, pritrdilni material, odbojniki, varilne porcije) 7 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SIGEA, posredništvo in trgovina d.o.o. 75000.00 155667.60 80667.60 107.56
JN006991/2022-C01 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 180459.00 442860.32 262401.32 145.41
JN006991/2022-C01 PAŠTETA 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA Poslovni sistem Mercator d.o.o. 11382.00 43845.36 32463.36 285.22
JN006991/2022-C01 ZAMRZNJENA ZELENJAVA, SLADOLED, RIBE 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 104901.00 220896.40 115995.40 110.58
JN006991/2022-C01 TESTENINE 3 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA Poslovni sistem Mercator d.o.o. 10914.00 35464.16 24550.16 224.94
JN007503/2022-C01 Reagenti in material vezan na biokemijski analizator DIMENSION EXL 200 1 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o. 74458.00 203585.13 129127.13 173.42
JN007503/2022-C01 Neodvisne funkcije 1 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4896.00 10961.76 6065.76 123.89
JN007503/2022-C01 Potrošni material za zobno ordinacijo 4 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 150000.00 331078.92 181078.92 120.72
JN007503/2022-C01 Potrošni material za zobno tehniko 1 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 40500.00 182936.31 142436.31 351.69
JN007252/2022-C01 mleko - IZBRANA KAKOVOST 4 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA POMURSKE MLEKARNE d.d. 24500.00 49771.11 25271.11 103.15
JN006926/2022-C01 ZAMRZNJENE RIBE 2 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 7500.00 15730.90 8230.90 109.75
JN007565/2022-C01 NP 3 OBČINA HOČE - SLIVNICA AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. 45427.50 181710.00 136282.50 300.00
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, SI-2370 Dravograd 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 2858.44 7776.00 4917.56 172.04
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom cesta 1/14, SI-1290 Grosuplje 1 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 3367.20 7776.00 4408.80 130.93
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Cesta 2 grupe odredov 16, SI-1295 Ivančna Gorica 1 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 3003.98 7776.00 4772.02 158.86
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, SI-2360 Radlje 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 2300.00 7776.00 5476.00 238.09
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, SI-2390 Ravne na Koroškem 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 3013.00 7776.00 4763.00 158.08
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, SI-8290 Sevnica 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 3680.00 7776.00 4096.00 111.30
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotiniška 3b, SI-3230 Šentjur 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o. 1200.00 2544.00 1344.00 112.00
JN004209/2022-C01 Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 7, SI-5000 Nova Gorica 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 2410.40 7776.00 5365.60 222.60
JN007010/2019-C02 NP 1 UNIVERZA V LJUBLJANI DELOITTE REVIZIJA d.o.o. 500000.00 1350000.00 850000.00 170.00
JN007537/2022-C01 NP 2 MESTNA OBČINA KOPER IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o. 267576.74 797885.00 530308.26 198.19
JN006323/2022-C01 Izdelki za nego 3 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 22028.42 56824.95 34796.53 157.96
JN007955/2022-C01 Testi za molekularno tipizacijo 2 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 17600.00 39823.00 22223.00 126.27
JN007955/2022-C01 Reagenti za Miseq aparat 2 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik KEMOMED, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje 4700.00 18325.00 13625.00 289.89
JN007955/2022-C01 Gojišča 6 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 23000.00 157535.00 134535.00 584.93
JN007757/2022-C01 Razkužila za roke 2 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 32000.00 80942.00 48942.00 152.94
JN005170/2022-C01 JOGURTI BREZ SLADKORJA 2 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. 1955.00 4660.00 2705.00 138.36
JN005170/2022-C01 ZGOŠČENI JOGURTI BREZ MAŠČOB 1 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 29325.00 235620.00 206295.00 703.48
JN005170/2022-C01 JOGURTI PROBIOTIČNI 2 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 5934.00 24780.00 18846.00 317.59
JN005170/2022-C01 SMETANE 3 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 6699.90 23829.00 17129.10 255.66
JN005170/2022-C01 MASLO 3 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga POMURSKE MLEKARNE d.d. 8289.20 100681.08 92391.88 1114.61
JN005170/2022-C01 KREMNO MASLO 1 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga POMURSKE MLEKARNE d.d. 920.00 2951.40 2031.40 220.80
JN005170/2022-C01 DRUGI MLEČNI IZDELKI 2 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. 8953.90 74386.00 65432.10 730.77
JN005170/2022-C01 SVEŽA ZELIŠČA IN ZAĆIMBE 1 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 492.20 1397.00 904.80 183.83
JN005170/2022-C01 KROMPIR 1 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 402.50 1170.00 767.50 190.68
JN005926/2022-C01 Sklop 2: material za fiksacijo in imobilizacijo 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 38600.00 82093.57 43493.57 112.68
JN008467/2022-F01 NP 1 PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo 220000.00 522921.27 302921.27 137.69
JN001265/2023-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Emerson Process Management 8700.00 26873.00 18173.00 208.89
JN007860/2022-C01 Sklop 8: Rokavice-ortopedske 4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. 3387.99 8025.93 4637.94 136.89
JN008414/2022-C01 Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju 4 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik MOLLIER, inženiring, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o. 71500.00 146700.00 75200.00 105.17
JN006981/2022-C01 LEPILO ZA KOŽO IN TKIVO (zaprti sklop) 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o. 1576.00 11664.00 10088.00 640.10
JN006981/2022-C01 SPENJALNIKI INTRALUMINARNI (zaprti sklop) 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o. 13288.20 43311.40 30023.20 225.94
JN006834/2022-C02 NP 1 MESTNA OBČINA KRŠKO ECE, energetska družba, d.o.o. 140000.00 407044.67 267044.67 190.75
JN006353/2021-F08 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 16 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 4500.00 25929.00 21429.00 476.20
JN001997/2022-F04 Kamniti agregati s prevozom 1 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o. 5000.00 14375.00 9375.00 187.50
JN005438/2022-F02 Kategorija 12: Rezervni deli in storitve vzdrževanja in servisiranja za osebne lifte na dvigalih (Alimak) 1 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Alimak Group Italy Srl 20000.00 49900.00 29900.00 149.50
JN005058/2022-F02 Asfalterska dela 9 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o. 325000.00 803000.00 478000.00 147.08
JN001850/2023-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Emerson Process Management 10800.00 27590.00 16790.00 155.46
JN000703/2023-C01 OKOLJU PRIJAZNA STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV NA LOKACIJI TRG ZBORA ODPOSLANCEV 2 V KOČEVJU ZA OBDOBJE 36 MESECEV 3 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI MEGAFORM čiščenje, vzdrževanje in adaptacije, d.o.o. 4828.56 10230.00 5401.44 111.86
JN008014/2022-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o. 800000.00 2058860.09 1258860.09 157.36
JN008240/2022-F01 Servis merilnega sistema pH 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. ENDRESS + HAUSER d.o.o., svetovalni inženiring 5750.00 17134.28 11384.28 197.99
JN006187/2022-C01 17-0024 - BREZ - Sanacija zidov grajske terase in terase gradu Borl 2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 33442.62 69600.00 36157.38 108.12
JN006187/2022-C01 21-0096 - PLAZ - Sanacija plazov Prevorska vas 2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 11803.28 36700.00 24896.72 210.93
JN006187/2022-C01 21-0101 - PLAZ - Sanacija plazov Košnica 1 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 11065.57 38070.00 27004.43 244.04
JN000901/2023-C01 Mesnine 3 OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 6000.00 12370.00 6370.00 106.17
JN000901/2023-C01 Piščančje mesnine in salame 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 10000.00 20187.00 10187.00 101.87
JN000901/2023-C01 Ekološko meso in mesnine 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o. 16750.00 44547.00 27797.00 165.95
JN000901/2023-C01 Sirupi 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 10000.00 33141.89 23141.89 231.42
JN000901/2023-C01 Izdelki iz krompirjevega testa, polpeti, izdelki za dopeko 1 OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 74415.08 54415.08 272.08
JN003523/2022-C01 KATETRI ZA KIRURŠKO EMBOLEKTOMIJO 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o. 4140.00 9698.62 5558.62 134.27
JN003523/2022-C01 PRIPOMOČEK ZA TESNENJE ARTERIJSKIH IN VENSKIH SPOJEV 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o. 1020.00 7276.90 6256.90 613.42
JN003523/2022-C01 SISTEM ZA ZNOTRAJŽILNO KONSTRUKCIJO AV FISTULE 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o. 6100.00 20052.57 13952.57 228.73
JN000015/2023-C01 25. sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku 1 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR SCHILLER, podjetje za proizvodnjo, servisiranje in prodajo medicinskih aparatur in pripomočkov d.o.o. 4550.00 10685.00 6135.00 134.84
JN003523/2022-C01 TUNELIRKA ZA ENKRATNO UPORABO 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE MAC's Medical Handels GmbH 400.00 1940.00 1540.00 385.00
JN001673/2023-C01 POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o. 0.01 10575.00 10574.99 105749900.00
JN000739/2023-C01 NP 33 MESTNA OBČINA KRŠKO KATASTER Krško, podjetje za geodetske storitve d.o.o. 9581.98 36180.00 26598.02 277.58
JN007534/2022-F02 NP 43 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba NCH, podjetje za trgovino d.o.o. Ljubljana 28125.00 85880.28 57755.28 205.35
JN001877/2022-F06 Rezervni deli za kontejnerska obalna dvigala Liebherr (KD 55-60) 13 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba NAUTIC SERVICE DVIGAL, servisiranje in popravilo transportnih naprav in dvigal, d.o.o. 42500.00 491022.21 448522.21 1055.35
JN005246/2022-F03 Vzdrževanje priveznih boj 6 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SIRIO, podjetje za nautiko, ribištvo in trgovino, d.o.o., Koper 15000.00 199682.00 184682.00 1231.21
JN006353/2021-F09 Rezervni deli za prikolice 2 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 3000.00 6195.00 3195.00 106.50
JN006353/2021-F09 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 14 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 4500.00 20634.08 16134.08 358.54
JN008660/2022-C01 Povoji 2 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6788.29 21272.64 14484.35 213.37
JN008660/2022-C01 Alkohol 1 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2282.64 6578.40 4295.76 188.19
JN008660/2022-C02 Povoji 2 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 6788.29 21272.64 14484.35 213.37
JN008660/2022-C02 Alkohol 1 ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2282.64 6578.40 4295.76 188.19
JN002077/2023-C01 SAMOSTOJEČA LUČ ZA OSVETLJEVANJE KRAJA OGLEDA 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE TEHNOLOGIKA, družba za promet blaga in storitev, d.o.o. 1598.61 15760.00 14161.39 885.86
JN004387/2023-F01 NP 2 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. 80000.00 267805.17 187805.17 234.76
JN001495/2023-C01 Sklop 9 - Območna služba Novo mesto 3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o. 16133.37 32983.51 16850.14 104.44
JN001495/2023-C01 Sklop 12 - Območna služba Ptuj 2 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o. 8773.93 36153.34 27379.41 312.05
JN002044/2023-C01 Eko sveže sadje in zelenjava 2 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 4000.00 10816.00 6816.00 170.40
JN005064/2016-F01 SR motorni venitli 6 NEK d.o.o. KSB Aktiengesellschaft 390000.00 1141000.00 751000.00 192.56
JN003516/2016-F01 NP 1 NEK d.o.o. Tecnatom, S.A. 3052000.00 6379635.00 3327635.00 109.03
JN005321/2016-F01 NP 1 NEK d.o.o. Swagelok Company 11430.00 49385.00 37955.00 332.06
JN000055/2017-F01 Rezervni deli za odplav pepela, dodelilnike premoga ter mline 1 TEŠ d.o.o. GE Power AG 400000.00 1892708.73 1492708.73 373.18
JN006897/2017-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. AREVA NP SAS 103000.00 214900.00 111900.00 108.64
JN007217/2017-C01 KOMOLČNE ENDOPROTEZE 10 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Limacorporate S.p.a. 10000.00 23088.00 13088.00 130.88
JN008664/2017-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Westinghouse Electric Company LLC 30607.68 64380.63 33772.95 110.34
JN002078/2016-C01 SADNI SOKOVI IN SIRUPI 2 OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT NEKTAR NATURA d.o.o. 10376.00 21700.68 11324.68 109.14
JN002391/2016-C01 Univerzalni otroški set 4 BOLNIŠNICA PTUJ LOHMANN & RAUSCHER Cesta v Skoke 11, 2204 Miklavž na Dravskem polju 963.60 1947.72 984.12 102.13
JN002488/2016-C01 Ostala oprema za reanimacijo 2 SB Nova Gorica RAM 2, d.o.o. 9980.00 25328.40 15348.40 153.79
JN002689/2016-C01 MATERIAL IN FILTRI ZA SISTEM ZA VODO ELGA 1 ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA THORAX d.o.o. 2000.00 25196.73 23196.73 1159.84
JN002749/2016-C01 Žita in mlevski izdelki 3 VRTEC SEŽANA MERCATOR, d.d. 1150.00 2868.04 1718.04 149.39
JN002749/2016-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 2 VRTEC SEŽANA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 17000.00 34026.30 17026.30 100.15
JN003016/2016-C01 Vzdrževanje računalniške in programske opreme za poslovne uporabnike 2 ŠDL NIL d.o.o. 14800.00 64246.68 49446.68 334.10
JN003082/2016-C01 EKO SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 3 DOM OB SAVINJI CELJE ŽITO, d.d. 1000.00 2596.09 1596.09 159.61
JN003914/2016-C01 Očiščena in oprana sveža zelenjava 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA PITUS d.o.o. 16000.00 53887.50 37887.50 236.80
JN003914/2016-C01 Kaše in kosmiči 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MERCATOR, d.d. 394.85 834.86 440.01 111.44
JN003914/2016-C01 Zmrznjeno sadje 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA KVIBO, d.o.o. 204.28 492.40 288.12 141.04
JN003914/2016-C01 4.11 Krompirjevi kosmiči 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MERCATOR, d.d. 1026.87 3126.67 2099.80 204.49
JN003914/2016-C01 Izdelki iz svežega govejega mesa 4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 59.03 124.00 64.97 110.06
JN003914/2016-C01 Vegeterjanske jedi 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA ENGROTUŠ d.o.o. 31.98 384.11 352.13 1101.09
JN003914/2016-C01 Začimbe 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MERCATOR, d.d. 240.29 553.65 313.36 130.41
JN003914/2016-C01 Izdelki iz svežega perutninskega mesa 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA PIVKA d.d. 270.82 613.00 342.18 126.35
JN002147/2016-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 2 OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU PODRAVKA d.o.o. Ljubljana 6000.00 15639.70 9639.70 160.66
JN002147/2016-C01 Ribe 1 OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU KVIBO, d.o.o. 3000.00 7749.38 4749.38 158.31
JN001681/2016-C01 Mleko - eko izvor 1 URI - Soča MEDIA d.o.o. 661.80 1603.65 941.85 142.32
JN002278/2016-C01 Kruh, pekovski izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ KRUHEK SEVNICA, d.o.o. 3000.00 8187.75 5187.75 172.93
JN000839/2016-C01 Eko kaše in testenine 2 OŠ SEMIČ BUFO EKO d.o.o. 720.00 64710.00 63990.00 8887.50
JN001053/2016-C01 Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje 9 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA MERCATOR, d.d. 10045.66 96532.08 86486.42 860.93
JN004846/2016-C01 SKLOP 6: Dodatni prevozi enkrat tedensko, prevoz učencev iz podružnice Podkraj na OŠ Col 1 OBČINA AJDOVŠČINA AVRIGO, d.o.o. 1101.24 10027.44 8926.20 810.56
JN004399/2016-C01 Eko meso 2 OSNOVNA ŠOLA KRMELJ MARKO ZABUKOVEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 1600.00 3505.40 1905.40 119.09
JN006121/2016-C01 Martinj hrib – OŠ 8 talcev 1 OBČINA LOGATEC FRANCI OBLAK S.P. 9600.00 33000.00 23400.00 243.75
JN006309/2016-C01 Sveža perutnina in drobovina 3 ZAVOD TABER MESNICE LEDAS, d.o.o., Celje 22728.48 51366.00 28637.52 126.00
JN006309/2016-C01 Ribe in mehkužci 3 ZAVOD TABER PIK AS, Tržič, d.o.o. 13776.00 47438.00 33662.00 244.35
JN006309/2016-C01 Zamrznjeni izdelki 3 ZAVOD TABER PEKARNA PEČJAK d.o.o. 40944.00 112003.00 71059.00 173.55
JN006309/2016-C01 Testenine in mlinci 2 ZAVOD TABER PEKARNA PEČJAK d.o.o. 8960.88 26886.00 17925.12 200.04
JN002610/2016-C01 Elektronika 1 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. JAKA & I, d.o.o. 3400.00 8411.10 5011.10 147.39
JN001488/2016-C01 Izdelki, pečeni v krušni peči, lastna proizvodnja 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS JOŽE OBLAK S.P. 13000.00 38970.40 25970.40 199.77
JN001488/2016-C01 Čaji 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS MERCATOR, d.d. 1000.00 4440.92 3440.92 344.09
JN006725/2016-C01 NP 1 ŠDL BARJANS d.o.o. 2517.86 7607.87 5090.01 202.16
JN002254/2016-C01 Ostalo pisarniško pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov iz okoljsko manj obremenjujočimi procesi 3 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE HIT PRELESS d.o.o. 3278.69 7019.00 3740.31 114.08
JN004666/2016-C01 Goropeke 1 OBČINA ŽIRI MILAN OBLAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 30000.00 65000.00 35000.00 116.67
JN004666/2016-C01 Parkirišče – avtobusne postaje 1 OBČINA ŽIRI Boštjan Kavčič s.p. 15000.00 35000.00 20000.00 133.33
JN002918/2016-C01 NP 3 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO CVP d.o.o. 235455.36 505298.13 269842.77 114.60
JN003721/2016-C01 Vzdrževanje opreme LG 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE BIROTEHNA d.o.o. 204.92 448.00 243.08 118.62
JN003677/2016-C01 KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 6 DU Gradišče MERCATOR, d.d. 24000.00 49225.04 25225.04 105.10
JN001599/2016-C01 MESO IN MESNI IZDELKI 3 ZGN Ljubljana MESARSTVO BLATNIK d.o.o., Ljubljana 55391.78 178693.48 123301.70 222.60
JN001599/2016-C01 RIBE 2 ZGN Ljubljana PEKARNA PEČJAK d.o.o. 14090.53 98775.12 84684.59 601.00
JN001599/2016-C01 KRUH, PEKOVSKI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI 2 ZGN Ljubljana ŽITO d.o.o. 46516.87 202261.84 155744.97 334.81
JN001599/2016-C01 IZDELKI IZ ŽIT IN MLEVSKI IZDELKI 3 ZGN Ljubljana M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 11689.11 47380.64 35691.53 305.34
JN001599/2016-C01 ZAMRZNJENA ŽIVILA 1 ZGN Ljubljana PEKARNA PEČJAK d.o.o. 10749.67 49959.68 39210.01 364.76
JN001599/2016-C01 OKOVI, SIRUPI, OSTALE PIJAČE 1 ZGN Ljubljana NEKTAR NATURA d.o.o. 13374.87 61346.28 47971.41 358.67
JN004523/2016-C01 E) Operacijsko perilo 5 SB M. SOBOTA TIMO d.o.o. Ajdovščina 19672.13 43143.20 23471.07 119.31
JN005959/2016-C01 NP 1 OBČINA ŽALEC STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. 104120.00 250248.00 146128.00 140.35
JN003682/2016-C01 SKLOP 1: Meso in mesni izdelki 3 OŠ GRM MESARSTVO OBLAK d.o.o. 91911.00 191498.00 99587.00 108.35
JN003682/2016-C01 SKLOP 4: Zamrznjene in sveže ribe 2 OŠ GRM KVIBO, d.o.o. 2596.00 12789.60 10193.60 392.67
JN003682/2016-C01 SKLOP 12: Zamrznjeno sadje in zelenjava 3 OŠ GRM KVIBO, d.o.o. 4100.00 8711.84 4611.84 112.48
JN003682/2016-C01 SKLOP 15: Eko mlečni izdelki 1 OŠ GRM KELE & KELE, d.o.o. 10400.00 21495.16 11095.16 106.68
JN001684/2016-C01 Mleko in mlečni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 22000.00 96000.00 74000.00 336.36
JN005880/2016-C01 Zamrznjene, sveže ribe 3 Vrtec Trbovlje LEDO d.o.o. 9000.00 26486.96 17486.96 194.30
JN005880/2016-C01 Mesni izdelki 3 Vrtec Trbovlje MESARSTVO OBLAK d.o.o. 12000.00 47205.45 35205.45 293.38
JN005880/2016-C01 Perutninsko meso in izdelki 4 Vrtec Trbovlje PIVKA d.d. 31500.00 108634.95 77134.95 244.87
JN005880/2016-C01 Eko mleko in mlečni izdelki 1 Vrtec Trbovlje KELE & KELE, d.o.o. 13500.00 34965.26 21465.26 159.00
JN005880/2016-C01 Trajni pekovski izdelki 2 Vrtec Trbovlje IMPULS, Domžale, d.o.o. 7500.00 28792.49 21292.49 283.90
JN005880/2016-C01 Kruh in pekovski izdelki brez aditivov 1 Vrtec Trbovlje ŽITO d.o.o. 7500.00 29535.44 22035.44 293.81
JN005880/2016-C01 Eko kruh in pekovsko pecivo 2 Vrtec Trbovlje ŽITO d.o.o. 1500.00 6208.65 4708.65 313.91
JN005880/2016-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 3 Vrtec Trbovlje PEKARNA PEČJAK d.o.o. 10500.00 59765.65 49265.65 469.20
JN005880/2016-C01 Žita, mlevski izdelki, testenine 3 Vrtec Trbovlje IMPULS, Domžale, d.o.o. 6000.00 20861.64 14861.64 247.69
JN005880/2016-C01 Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača 3 Vrtec Trbovlje MERCATOR, d.d. 16500.00 55320.83 38820.83 235.28
JN006122/2016-C01 Meso in mesni izdelki 5 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU Kras - Meso d.o.o. 46500.00 131302.76 84802.76 182.37
JN006122/2016-C01 Perutninsko meso in izdelki 5 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU PERUTNINA PTUJ d.d. 15000.00 63154.13 48154.13 321.03
JN006122/2016-C01 Zamrznjeni izdelki iz testa 4 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU PODRAVKA d.o.o. Ljubljana 7500.00 17094.81 9594.81 127.93
JN006196/2016-C01 Splošno prehrambeno blago 1 OŠ PRADE MERCATOR, d.d. 9000.00 23867.00 14867.00 165.19
JN006196/2016-C01 Eko živila 1 OŠ PRADE MEDIACOR, d.o.o. 1500.00 26800.00 25300.00 1686.67
JN006196/2016-C01 Eko mleko in mlečni izdelki 2 OŠ PRADE BIO DOBROTE d.o.o. 4500.00 9823.00 5323.00 118.29
JN006196/2016-C01 Eko meso in mesni izdelki 1 OŠ PRADE MESARSTVO OBLAK d.o.o. 7500.00 56898.00 49398.00 658.64
JN002439/2016-C02 Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) tip II 3 SB Novo mesto KASTOR M.D. d.o.o., Ljubljana 16226.80 36759.63 20532.83 126.54
JN007117/2016-C01 Eko mleko in mlečni izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA RODICA BIO DOBROTE d.o.o. 7500.00 20060.00 12560.00 167.47
JN007526/2016-C01 Sveže meso in mesni izdelki 1 OŠ RAKA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 33000.00 96159.00 63159.00 191.39
JN007526/2016-C01 Eko meso in mesni izdelki 2 OŠ RAKA MARKO ZABUKOVEC-EKOLOŠKA KMETIJA ZABUKOVEC 10500.00 36770.00 26270.00 250.19
JN007526/2016-C01 Slaščice in peciva 4 OŠ RAKA PEKARNA PEPE d.o.o. 6000.00 18467.00 12467.00 207.78
JN007526/2016-C01 Otroška hrana 3 OŠ RAKA NEKTAR NATURA d.o.o. 3000.00 13607.00 10607.00 353.57
JN007526/2016-C01 Kruh in krušni izdelki 4 OŠ RAKA ŽITO d.o.o. 16500.00 44936.00 28436.00 172.34
JN004445/2016-C01 JAJCA 5 CUDV Draga IGNAC ISTENIČ S.P. 8878.00 18240.00 9362.00 105.45
JN004445/2016-C01 RIBE IN RIBJI IZDELKI 2 CUDV Draga KVIBO, d.o.o. 9481.00 25406.60 15925.60 167.97
JN004445/2016-C01 TESTENINE JUŠNE 3 CUDV Draga PODRAVKA d.o.o. Ljubljana 8271.00 17285.73 9014.73 108.99
JN004445/2016-C01 EKOLOŠKA JAJCA 2 CUDV Draga PITUS d.o.o. 20000.00 40030.00 20030.00 100.15
JN004445/2016-C01 EKOLOŠKO KISLO ZELJE IN KISLA REPA 3 CUDV Draga PITUS d.o.o. 668.00 1424.00 756.00 113.17
JN004445/2016-C01 KONZERVE 2 CUDV Draga IMPULS, Domžale, d.o.o. 27365.00 64858.33 37493.33 137.01
JN000375/2016-C04 Cenitev terjatev 1 SID banka, d.d., Ljubljana AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj 1500.00 4100.00 2600.00 173.33
JN006060/2016-C01 SVEŽE SLAŠČIČARSKO PECIVO IN ČAJNI KEKSI 5 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR PEKARNA PEČJAK d.o.o. 9000.00 25509.66 16509.66 183.44
JN006060/2016-C01 BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR KELE & KELE, d.o.o. 9000.00 44617.08 35617.08 395.75
JN006675/2016-C01 Jajca sveža 3 TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV GEAPRODUKT d.o.o. 1151.40 4800.00 3648.60 316.88
JN007217/2016-C01 Aparat za kontinuirano dializo 1 SB Nova Gorica SALUS, Veletrgovina, d.o.o. 85800.00 197268.00 111468.00 129.92
JN006193/2016-C01 Goveje, telečje, svinjsko, žrebičje meso in izdelki 6 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 12000.00 28804.50 16804.50 140.04
JN001779/2017-C01 Ribe in ribji proizvodi 3 OŠ SV. JURIJ OB ŠČAVNICI KVIBO, d.o.o. 600.00 2331.00 1731.00 288.50
JN001779/2017-C01 Zamrznjeni mlevski izdelki 2 OŠ SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ŽITO d.o.o. 646.00 1562.00 916.00 141.80
JN000776/2017-C01 NP 1 ZD Radeče CELJSKE LEKARNE 39937.35 157760.58 117823.23 295.02
JN001473/2016-C02 Reagenti Roche vezani na aparate Elecsys 1 ZD Celje ROCHE d.o.o. 1824.00 17032.20 15208.20 833.78
JN001473/2016-C02 Material za nego ran 2 ZD Celje SANOLABOR, d.d. 3694.00 15113.66 11419.66 309.14
JN001473/2016-C02 Kemikalije 2 ZD Celje MIKRO+POLO, d.o.o. 2286.65 5381.54 3094.89 135.35
JN001473/2016-C02 Reagenti vezani na aparat ADVIA 120 -Siemens 1 ZD Celje Kemofarmacija d.d. 4851.27 24929.70 20078.43 413.88
JN001473/2016-C02 Ostali laboratorijski material 3 ZD Celje VENOFARMACIJA d.o.o. 1022.42 5692.96 4670.54 456.81
JN002201/2017-C01 Zobozdravstveni material 2 ZD Radeče SANOLABOR, d.d. 15881.47 34868.15 18986.68 119.55
JN002597/2017-C01 SUHO SADJE 1 OŠ dr. A. Trstenjaka Negova FEHR d.o.o. 645.63 1557.58 911.95 141.25
JN39/2017 NAKUP MINOMETNIH MIN 60MM HE M73 IN KOMPLETA ELEMENTOV ZA VADBENE MINOMETNE MINE 60 MM ZA MINOMET M57 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO AREX d.o.o. Šentjernej 217622.95 488706.00 271083.05 124.57
JN003043/2017-C01 JABOLKA 1 VRTCI BREZOVICA SADEX d.o.o. 1170.00 2416.31 1246.31 106.52
JN006906/2016-C01 Sukcesivno izvajanje storitev fizičnega varovanja drugih objektov 5 D.S.U., d.o.o. Parks 1, d.o.o. 356000.00 1300000.00 944000.00 265.17
JN007175/2016-C01 BIO KRUH IN BIO PEKOVSKI IZDELKI 5 OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA ŽITO d.o.o. 1200.00 4286.80 3086.80 257.23
JN007175/2016-C01 BIO MLEKO IN BIO MLEČNI IZDELKI 1 OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA KELE & KELE, d.o.o. 1700.00 3654.06 1954.06 114.94
JN003706/2017-C01 Sklop 12: Sveže in suho sadje in zelenjava 1 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA GEAPRODUKT d.o.o. 5855.00 25497.00 19642.00 335.47
JN003813/2017-C01 Cenitev stavbnih zemljišč in cenitev nadomestila za služnostno pravico na stavbnih zemljiščih 7 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Gradbeni inženiring d.o.o. 400.00 1869.48 1469.48 367.37
JN003813/2017-C01 Cenitev objektov (poslovnih ali stanovanjskih) oziroma cenitev posameznih delov v večstanovanjskih objektih 8 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Gradbeni inženiring d.o.o. 600.00 4593.60 3993.60 665.60
JN003813/2017-C01 Cenitev kmetijskih zemljišč z morebitno škodo na zemljiščih, posevkih in trajnih nasadih in cenitev nadomestila za služnostno pravico na kmetijskem zemljišču 6 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZDRAVKO NOVAK, s.p. 300.00 1518.40 1218.40 406.13
JN003813/2017-C01 Cenitev gozdnih zemljišč z morebitno lesno maso in cenitev nadomestila za služnostno pravico na gozdnem zemljišču 4 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o. 300.00 982.96 682.96 227.65
JN000681/2016-C03 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 1 SŠ IZOLA - SM ISOLA MERCATOR, d.d. 83674.46 467367.00 383692.54 458.55
JN003921/2017-C01 NP 1 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. 140000.00 10966886.00 10826886.00 7733.49
JN002594/2016-C02 Reagenti za analizator SIEMENS BN2 1 UKC MARIBOR Kemofarmacija d.d. 42533.00 105195.00 62662.00 147.33
JN004243/2017-C01 Sklop 7: Zamrznjene , sveže ribe 1 OŠ Ig KVIBO, d.o.o. 2000.00 5647.24 3647.24 182.36
JN004316/2017-C01 NP 1 UKC MARIBOR METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o. 40000.00 103422.95 63422.95 158.56
JN004443/2017-C01 Sklop 19: Zamrznjeno sadje in zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 797.46 4188.67 3391.21 425.25
JN004463/2017-C01 Ostala čistilna sredstva 4 UKC MARIBOR SIJ d.o.o. Domžale 6823.52 20130.54 13307.02 195.02
JN005041/2017-C01 Sklop 7: Bio mleko in mlečni izdelki 1 VRTEC IG KELE & KELE, d.o.o. 2000.00 8000.00 6000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 1: Sveže meso in mesni izdelki 1 VRTEC IG MESARSTVO OBLAK d.o.o. 19000.00 76000.00 57000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 2: Perutninsko meso in izdelki 1 VRTEC IG PANVITA MIR d.d., MC AVE Gornja Radgona 14000.00 56000.00 42000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 3: Jajca 1 VRTEC IG M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 2000.00 8000.00 6000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 4: Ribe 1 VRTEC IG KVIBO, d.o.o. 5000.00 20000.00 15000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 5: Mleko in mlečni izdelki 1 VRTEC IG LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 28000.00 112000.00 84000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 6: Sladoledi 1 VRTEC IG LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 4000.00 3000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 8: Kruh in krušni izdelki 1 VRTEC IG Erika Blatnik Macuh s.p. 12500.00 50000.00 37500.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 9: Kruh brez aditivov in manj soli 1 VRTEC IG Erika Blatnik Macuh s.p. 3000.00 12000.00 9000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 12: Slaščice in peciva 1 VRTEC IG ŽITO d.o.o. 3000.00 12000.00 9000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 13: Zamrznjeni izdelki iz testa 1 VRTEC IG PEKARNA PEČJAK d.o.o. 7000.00 28000.00 21000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 14: Žita, mlevski izdelki in riž 1 VRTEC IG ŽITO d.o.o. 5000.00 20000.00 15000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 20: Zamrznjeno sadje in zelenjava 1 VRTEC IG DIGIT, d.o.o. 2000.00 8000.00 6000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 21: Sadni sokovi, sirupi in sadne pijače 1 VRTEC IG NEKTAR NATURA d.o.o. 1500.00 6000.00 4500.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 22: Splošno prehrambeno blago 1 VRTEC IG IMPULS, Domžale, d.o.o. 16000.00 64000.00 48000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 23: Dietetični proizvodi 1 VRTEC IG IMPULS, Domžale, d.o.o. 5000.00 20000.00 15000.00 300.00
JN004595/2017-C01 NP 1 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO PNZ d.o.o. 1320000.00 3229197.59 1909197.59 144.64
JN000219/2017-C01 DIETNA PREHRANA - OSTALA 1 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR IMPULS, Domžale, d.o.o. 1620.00 4704.78 3084.78 190.42
JN000219/2017-C01 BIO MESO 3 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR MESARSTVO NIKL, d.o.o. 17550.00 37881.00 20331.00 115.85
JN000701/2017-C01 Drugi prehrambni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ MERCATOR, d.d. 99560.62 338502.52 238941.90 240.00
JN005501/2017-C01 EKOLOŠKO KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA 1 OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA PITUS d.o.o. 520.55 1244.40 723.85 139.05
JN001843/2017-C01 Osebni računalniki 5 UL FF ACORD-92, d.o.o., Ljubljana 40000.00 157251.50 117251.50 293.13
JN001843/2017-C01 Prenosni računalniki 5 UL FF ANNI d.o.o. 155000.00 374996.00 219996.00 141.93
JN001843/2017-C01 Zasloni 6 UL FF ANNI d.o.o. 25000.00 65533.50 40533.50 162.13
JN001843/2017-C01 Oprema za slikovno obdelavo 8 UL FF ACORD-92, d.o.o., Ljubljana 20000.00 87826.70 67826.70 339.13
JN002445/2017-C01 1. SKLOP KS KOPRIVNICA, Koprivnica 24, Koprivnica 4 OBČINA KRŠKO PETER KUŽNER S.P. 4180.33 9300.25 5119.92 122.48
JN006385/2017-C01 Vrtalke lahke - OTO OP 2 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE METALKA MEDIA d.o.o. 28100.00 78822.46 50722.46 180.51
JN006385/2017-C01 Anestezija, pediatrija - specialna oprema 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE MOLLIER d.o.o. Celje 88700.00 200717.33 112017.33 126.29
JN002868/2017-F01 NP 1 NEK d.o.o. NUMIP d.o.o. 1400000.00 4120600.00 2720600.00 194.33
JN005481/2017-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o. 57301.81 119627.97 62326.16 108.77
JN004790/2017-C01 Čiščenje poslovnih prostorov za PD Radeče 3 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ VUR d.o.o., trgovina, gostinstvo in storitve 3900.00 8020.80 4120.80 105.66
JN004790/2017-C01 Čiščenje poslovnih prostorov za JGZ Rinka, Sektor Maribor 6 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ MEGAFORM čiščenje, vzdrževanje in adaptacije, d.o.o. 1400.00 9011.52 7611.52 543.68
JN004267/2017-C02 NP 1 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR SIEMENS Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., 20679.81 63243.16 42563.35 205.82
JN004459/2017-C02 Servisne storitve na defibrilatorjih, EKG in CTG aparatih ter monitorjih Philips 1 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o. 39998.55 100409.10 60410.55 151.03
JN006058/2016-C04 2: PEKOVSKO PECIVO, PEKOVSKI IZDELKI 2 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 14587.09 31096.00 16508.91 113.17
JN002788/2017-C01 PECIVO 2 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 6000.00 16883.50 10883.50 181.39
JN002788/2017-C01 SVEŽE IN ZAMRZNJENE RIBE 3 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 1000.00 2542.70 1542.70 154.27
JN002788/2017-C01 POSTRVI, lastna proizvodnja 1 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 1500.00 3847.20 2347.20 156.48
JN002788/2017-C01 PREDPRIPRAVLJENE IN PRIPRAVLJENE JEDI 1 OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 2000.00 4348.20 2348.20 117.41
JN005999/2017-C01 10. linija 1 OBČINA SEVNICA IZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turistično podjetje 29380.00 83600.00 54220.00 184.55
JN005417/2017-C01 DOMAČE KRAVJE MLEKO IN DOMAČI MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE KMETIJA-SIRARNA BOGATAJ, MLEKARSTVO IN SIRARSTVO, TILKA BOGATAJ, S.P. 1500.00 7839.00 6339.00 422.60
JN005417/2017-C01 DOMAČI KRUH IN PEKOVSKO PECIVO IZ KRUŠNE PEČI TER SLADKO PECIVO BREZ ADITIVOV 2 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE DOMAČIJA KARLOVSKI MLIN, PEKARSTVO, MARIJA LAMPREHT S.P. 6000.00 19070.70 13070.70 217.85
JN005417/2017-C01 SLADKO IN SLANO PEKOVSKO PECIVO 2 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2500.00 6900.82 4400.82 176.03
JN005417/2017-C01 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 3500.00 7581.42 4081.42 116.61
JN005417/2017-C01 ČAJI 2 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 700.00 1559.59 859.59 122.80
JN001763/2017-C01 Polietilenske cevi, zobate spojke za PE 3 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. ZAGOŽEN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. 80000.00 179542.61 99542.61 124.43
JN008016/2016-C01 14. sklop: operacijske zaščite za UZ-sondo 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA TG-MED, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. 2460.00 4945.72 2485.72 101.05
JN008016/2016-C01 21.sklop: škornji 4 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. 1164.00 2538.00 1374.00 118.04
JN007129/2016-C01 10. sklop: injekcijske igle s filtrom 3 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 800.00 3800.00 3000.00 375.00
JN007812/2017-C01 sklop 22: kovinska mrežica za kritje acetabularnih defektov 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o. 822.00 1980.00 1158.00 140.88
JN002496/2016-C04 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 15000.00 55013.83 40013.83 266.76
JN005489/2017-C01 EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 1 OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 500.00 1869.57 1369.57 273.91
JN007456/2016-C01 Izdelava IDP DKP D5 v Savinjski regiji 7 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. 38372.96 79560.03 41187.07 107.33
JN006114/2017-C01 SVEŽE SADJE, ZELENJAVA IN VRTNINE 3 VRTEC MURSKA SOBOTA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 5.00 174689.60 174684.60 3493692.00
JN006046/2017-C19 NP 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO GEODETSKA DRUŽBA, geodezija, informatika in storitve, d.o.o. 12131.15 128575.50 116444.35 959.88
JN007595/2017-C01 PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IN JAJCA 3 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 12670.00 44731.95 32061.95 253.05
JN007595/2017-C01 RIBE IN KONZERVIRANE RIBE 1 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2600.00 24387.21 21787.21 837.97
JN007595/2017-C01 SVEŽE IN SUHO SADJE 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 10300.00 25354.16 15054.16 146.16
JN007595/2017-C01 KRUH IN PEČENO PEKOVSKO PECIVO 2 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 12000.00 43501.18 31501.18 262.51
JN008250/2017-C01 MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR - DEL1 1 JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. INTERSTAR trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. 7539.20 22440.00 14900.80 197.64
JN009388/2017-C01 NP 1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o. 7348.25 16955.63 9607.38 130.74
JN006327/2017-C01 A4 MATERIAL ZA UZ IN EKG 2 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 36847.60 179524.83 142677.23 387.21
JN006327/2017-C01 B7 LABORATORIJSKI MATERIAL ZA HITRE TESTE IN ROČNO DELO 4 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 27566.32 58174.49 30608.17 111.03
JN006327/2017-C01 C2 ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA ODTISKOVANJE 4 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. 17307.04 42694.92 25387.88 146.69
JN006327/2017-C01 C9 ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA ZOBOTEHNIKE - VLOŽNE MASE 4 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 7257.96 21824.08 14566.12 200.69
JN006327/2017-C01 C15 ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL ZA ZOBOTEHNIKE - MATERIAL ZA PORCELAN NA LEUCITNI OSNOVI 3 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 6765.96 13766.31 7000.35 103.46
JN008618/2017-C01 Zobozdravstveni material 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 37222.17 173768.22 136546.05 366.84
JN008618/2017-C01 Pribor za kapilarni odvzem krvi 3 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o. 1246.44 3786.90 2540.46 203.82
JN008618/2017-C01 Presejalni testi 4 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 1290.36 10335.81 9045.45 701.00
JN008618/2017-C01 Material za zobotehniko 2 ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana 8826.72 39290.97 30464.25 345.14
JN008794/2017-C01 SADNI SOKOVI S 100 % SADNIM DELEŽEM, NEKTARJI IN SIRUPI 3 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o. 5200.00 12578.48 7378.48 141.89
JN008794/2017-C01 BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 2 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 1600.00 11228.00 9628.00 601.75
JN008270/2017-C01 Črpalni agregati II 3 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o INPOS, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje 25600.00 77924.84 52324.84 204.39
JN008647/2017-C01 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 1 BANKA SLOVENIJE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 60000.00 295562.34 235562.34 392.60
JN006359/2017-F01 NP 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. 886500.00 1946200.00 1059700.00 119.54
JN009906/2017-C01 EKOLOŠKA ŽIVILA IN IZDELKI 9 VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA INTER MARKETING, založništvo in posredništvo, d.o.o. 5000.00 17383.26 12383.26 247.67
JN007598/2017-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o. 1000000.00 3037342.87 2037342.87 203.73
JN001064/2018-C01 Konzervirana in zamrznjena zelenjava in sadje 4 OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1170.00 3976.00 2806.00 239.83
JN001064/2018-C01 Kruh, pekovsko pecivo in keksi 2 OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota 8500.00 17787.00 9287.00 109.26
JN009632/2017-C01 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 1 OBČINA ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d. 800000.00 2315997.00 1515997.00 189.50
JN009632/2017-C01 Nasipanje bankin 2 OBČINA ŠENČUR GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P. 40000.00 118880.00 78880.00 197.20
JN008249/2017-F01 Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH T320r 2 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. KOVIS proizvodna družba d.o.o. 69929.86 251300.00 181370.14 259.36
JN002496/2016-C06 NP 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 15000.00 34192.24 19192.24 127.95
JN000747/2018-C01 KEMIKALIJE 2 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 2317.00 5454.88 3137.88 135.43
JN000747/2018-C01 LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL 3 1 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 392.00 1223.36 831.36 212.08
JN003612/2018-F01 NP 1 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. REMA TIP TOP gumarska in kemična proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. 110000.00 279441.70 169441.70 154.04
JN010424/2017-C01 RAZKUŽILA ZA STROJNO UPORABO, INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE 11 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o. 55000.00 118276.85 63276.85 115.05
JN004568/2018-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. IRGO CONSULTING d.o.o. 25000.00 57441.95 32441.95 129.77
JN003014/2018-C01 Ekološka jabolka 2 VRTEC ZAGORJE OB SAVI GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 9000.00 21681.00 12681.00 140.90
JN003014/2018-C01 Ekološka zelenjava 2 VRTEC ZAGORJE OB SAVI GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 4500.00 9132.30 4632.30 102.94
JN003679/2018-C01 Ribe 2 OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 2950.00 7376.10 4426.10 150.04
JN003053/2018-C01 Delno pripravljena zamrznjena živila 3 OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5200.00 13404.46 8204.46 157.78
JN003973/2018-C01 Kruh, pekovski izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. 4000.00 9858.65 5858.65 146.47
JN003973/2018-C01 Dietni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 2000.00 4868.06 2868.06 143.40
JN001652/2018-C01 Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP Sklop 5 4 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. 64537.70 207174.00 142636.30 221.01
JN005840/2018-F01 NP 1 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. SALUS proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. 50000.00 142164.00 92164.00 184.33
JN002404/2018-C01 Delno pripravljena zamrznjena živila 3 OSNOVNA ŠOLA DRSKA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 7305.94 21963.51 14657.57 200.63
JN001488/2016-C01 Suho sadje in jabolčni sok, lastna proizvodnja 2 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS SIPIC, d.o.o. 3000.00 8008.00 5008.00 166.93
JN001488/2016-C01 Eko zelenjava, lastna pridelava 3 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS MARTINA OBED - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 4000.00 29240.00 25240.00 631.00
JN005924/2016-C01 sklop 8: revizijska brezcementna kolčna endoproteza (modularna) tip 2 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA JOHNSON & JOHNSON d.o.o. 4629.00 12600.00 7971.00 172.20
JN005041/2017-C01 Sklop 10: Bio kruh in pekovsko pecivo 1 VRTEC IG ŽITO d.o.o. 2000.00 8000.00 6000.00 300.00
JN005041/2017-C01 Sklop 11: Pekovsko pecivo 1 VRTEC IG ŽITO d.o.o. 8000.00 32000.00 24000.00 300.00
JN002459/2017-C01 tiskanje nalepk 5 MKL Birografika BORI d.o.o. 1000.00 2490.68 1490.68 149.07
JN006421/2016-F01 Ležaji S2 1 TEŠ d.o.o. M&M INTERCOM, d.o.o. 10000.00 44451.00 34451.00 344.51
JN006421/2016-F01 Ležaji S10 2 TEŠ d.o.o. M&M INTERCOM, d.o.o. 20000.00 787558.36 767558.36 3837.79
JN005417/2017-C01 EKOLOŠKO MLEKO IN EKOLOŠKI MLEČNI IZDELKI 1 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 1500.00 5504.87 4004.87 266.99
JN005501/2017-C02 EKOLOŠKO KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA 1 OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 520.55 1244.40 723.85 139.05
JN005702/2017-C01 Mleko - eko izvor 1 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča POMURSKE MLEKARNE d.d. 649.68 1858.00 1208.32 185.99
JN009579/2017-F01 NP 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. 70000.00 159080.00 89080.00 127.26
JN009096/2017-C01 Ribe 2 OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. 3000.00 45311.00 42311.00 1410.37
JN002037/2023-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU 900000.00 4494589.26 3594589.26 399.40
JN001681/2023-C01 MAVEC IN DODATKI ZA POD MAVEC 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 4957.04 11981.36 7024.32 141.70
JN001681/2023-C01 TERAPEVTSKI POVOJI 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 19229.22 48159.48 28930.26 150.45
JN002932/2023-C01 Jajčne testenine 4 DOM STAREJŠIH Rakičan PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana 12500.00 25650.00 13150.00 105.20
JN000842/2023-F01 Dobava električne energije za potrebe JEKO d.o.o. Jesenice 1 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ECE, energetska družba, d.o.o. 25914.00 121134.22 95220.22 367.45
JN000596/2019-C05 10. kategorija: klas. št. 18 01 09 - Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08 2 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE MOLLIER, inženiring, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o. 1.00 57.00 56.00 5600.00
JN000596/2019-C05 12. kategorija: klas.št. 20 01 08 - Biorazgradljivi kuhinjski odpadki ter klas. št. 20 01 25 - Jedilno olje in maščobe 1 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE BIOTERA podjetje za ravnanje z organskimi odpadki, d.o.o. 4023.00 8463.05 4440.05 110.37
JN002312/2023-C01 DETEKTORJI 2 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Thorlabs GmbH 10000.00 39638.76 29638.76 296.39
JN003449/2023-C01 Podgrad 1 OBČINA ILIRSKA BISTRICA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 220278.00 446880.00 226602.00 102.87
JN003631/2023-C01 EKOLOŠKA MARMELADA 3 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. 1270.00 2582.03 1312.03 103.31
JN003224/2023-C01 OŠ ORMOŽ 1 OBČINA ORMOŽ ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 11859.49 26072.77 14213.28 119.85
JN003224/2023-C01 OŠ VELIKA NEDELJA (VN) 1 OBČINA ORMOŽ Avtobusni in kombi prevozi EUROBUS, Andrej Roškar s.p. 14950.53 37600.00 22649.47 151.50
JN003224/2023-C01 OŠ VELIKA NEDELJA (Podg.) 1 OBČINA ORMOŽ Avtobusni in kombi prevozi EUROBUS, Andrej Roškar s.p. 14950.53 45120.00 30169.47 201.80
JN004306/2023-C01 meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor, ZPKZ Maribor - oddelek Murska Sobota, ZPKZ Maribor - OO Rogoza 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje 150684.93 441132.30 290447.37 192.75
JN004412/2023-C01 Linija št. 9 1 OBČINA SEVNICA NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. 57000.00 125400.00 68400.00 120.00
JN002981/2023-C01 POLŽEVO - KRIŠKA VAS- SPODNJE BREZOVO - KOSCA - DEDNI DOL 1 OBČINA IVANČNA GORICA NIKO TOURS - PREVOZ POTNIKOV MIKLAVŽ ANŽLOVAR S.P. 19385.32 70680.00 51294.68 264.61
JN002981/2023-C01 KITNI VRH - GLOBOKO - VALIČNA VAS 1 OBČINA IVANČNA GORICA NIKO TOURS - PREVOZ POTNIKOV MIKLAVŽ ANŽLOVAR S.P. 31606.50 70300.00 38693.50 122.42
JN003135/2023-C01 Sklop 3: Območna služba Celje 4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE CLEANING SERVIS družba za storitve in trgovino d.o.o. 123735.04 275014.08 151279.04 122.26
JN003135/2023-C01 Sklop 13: Območna služba Trbovlje 4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE CLEANING SERVIS družba za storitve in trgovino d.o.o. 43307.26 101899.44 58592.18 135.29
JN003209/2023-C01 Eko meso 1 OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA Z.O.O. TRG SVOBODE 12, ŠOŠTANJ 3711.07 8675.80 4964.73 133.78
JN003209/2023-C01 Eko sadje in zelenjava 2 OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1153.76 4877.00 3723.24 322.70
JN003209/2023-C01 Eko kruh in pekovsko pecivo 1 OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA VITA ACTIVUS proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o. 1000.00 4736.00 3736.00 373.60
JN004164/2023-C01 Žiri - Selo I 1 OBČINA ŽIRI ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 1075.00 2196.40 1121.40 104.32
JN004164/2023-C01 Žiri - Selo II 1 OBČINA ŽIRI ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 1075.00 2296.40 1221.40 113.62
JN002684/2023-C01 šivna sidra za močno fiksacijo (enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6 37839.62 148442.50 110602.88 292.29
JN002684/2023-C01 Gumbi in zanke za artroskopsko ramensko stabilizacijo (enakovredno z gumbi proizvajalca S+N) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6 9609.00 19400.00 9791.00 101.89
JN002684/2023-C01 sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 1 (enakovreden sistemu Fastfix proizvajalca S+N) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6 21210.00 102375.00 81165.00 382.67
JN002684/2023-C01 ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalentni sistemu Infinity proizvajalca Conmed) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o. 5355.00 22545.00 17190.00 321.01
JN002684/2023-C01 Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv (enakovredno Regeneten) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6 10743.00 70578.00 59835.00 556.97
JN002423/2023-C01 NP 3 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR MEDICARE, prodaja in druge storitve, Mojca Meško-Vinković s.p. 600.00 1255.00 655.00 109.17
JN002200/2023-C01 ONT2 1 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO VWR International GmbH 17948.00 90296.40 72348.40 403.10
JN002684/2023-C01 Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex) 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Arthrex Adria d.o.o. 7980.00 27885.00 19905.00 249.44
JN003890/2023-C01 Sveže sadje in zelenjava za ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 182648.40 693462.90 510814.50 279.67
JN001974/2023-C01 OŠ BREG 1 MESTNA OBČINA PTUJ ARRIVA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 35321.00 77261.60 41940.60 118.74
JN004936/2023-C01 JAJCA 5 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA RUMIS, proizvodnja prehrambenih izdelkov in trgovina d.o.o. 2846.06 5950.00 3103.94 109.06
JN002555/2023-F01 NP 3 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Ansaldo Nucleare S.p.A. 2650000.00 9241238.00 6591238.00 248.73
JN003925/2023-C01 Ostalo prehrambeno blago 14 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. 579237.19 1303829.92 724592.73 125.09
JN003925/2023-C01 Sadje in zelenjava 3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 79508.54 190499.66 110991.12 139.60
JN004605/2023-C01 Abd.mat.-pripom.za nego endoinstrumentov; JR 1532-16 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o. 14919.86 427392.28 412472.42 2764.59
JN002957/2022-F06 NP 23 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba ARTEL, inženiring, zastopanje, posredovanje, mednarodna trgovina, d.o.o. Koper 125000.00 669948.52 544948.52 435.96
JN006353/2021-F10 Rezervni deli za vlačilce 11 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 12000.00 32755.57 20755.57 172.96
JN006353/2021-F10 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 9 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 4500.00 15106.00 10606.00 235.69
JN002576/2023-C01 3D Vista Tour 2 UNIVERZA V LJUBLJANI SoftwareONE, informacijski sistemi, d.o.o. 42700.00 89752.68 47052.68 110.19
JN005864/2023-F01 NP 2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. DD ELMONT trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o. Krško 118532.00 250026.60 131494.60 110.94
JN006073/2023-C01 Najem sistema rezervacije javnih prevozov za dobo enega leta 1 Javni zavod Triglavski narodni park TOYOTA CENTER LJUBLJANA, podjetje za prodajo in servisiranje motornih vozil, d.o.o., Ljubljana 9600.00 30780.00 21180.00 220.63
JN007384/2023-F01 NP 1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Westinghouse Electric Belgium SA 4000000.00 8393051.00 4393051.00 109.83
JN005665/2023-C01 RIBE, KONZERVIRANE 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Poslovni sistem Mercator d.o.o. 12200.00 73879.00 61679.00 505.57
JN005665/2023-C01 KROMPIR 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 2500.00 40001.00 37501.00 1500.04
JN006465/2023-C01 EKO MLEČNI IZDELKI 2 DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 2500.00 6271.08 3771.08 150.84
JN005854/2023-C01 TESTENINE 1 PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod Poslovni sistem Mercator d.o.o. 6400.00 14581.44 8181.44 127.84
JN002852/2023-C01 rokavice taktične 5 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO STELLA, trgovsko podjetje, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 321654.10 792103.00 470448.90 146.26
JN006340/2023-C01 NP 1 UNIVERZA V LJUBLJANI KUBELJ, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. 158933.15 590088.00 431154.85 271.28
JN007094/2023-C01 NP 1 OBČINA LOGATEC HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 231672.80 579020.59 347347.79 149.93
JN006165/2023-C01 S3007A ORTODONTKSA ZOBNA TEHNIKA 2 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 2762.66 21260.63 18497.97 669.57
JN006165/2023-C01 S3008 S3008 ORTODONTIJA tehnika ravnega loka 1 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 3819.35 9192.26 5372.91 140.68
JN006165/2023-C01 S3013 GUMICE 1 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 11790.17 102743.35 90953.18 771.43
JN006165/2023-C01 S3007C zobna tehnika - zobje 1 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 15000.00 50685.44 35685.44 237.90
JN006165/2023-C01 S3004C STANIČEVINASTI SVALJKI 4 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. 13065.78 73582.08 60516.30 463.17
JN007009/2023-C01 Prevajanje iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno 8 UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta IOLAR informatika v besedi, d.o.o. 21360.00 48600.00 27240.00 127.53
JN007009/2023-C01 Lektoriranje besedil v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku 5 UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta PREVEKSO, jezikovne storitve d.o.o. 35300.00 74850.00 39550.00 112.04
JN006596/2023-C01 Sadje in zelenjava 2 OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 20000.00 40569.48 20569.48 102.85
JN006596/2023-C01 Ostalo prehrambeno blago 2 OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 60000.00 265144.40 205144.40 341.91
JN004887/2023-C01 Ostali material za dializo (DI.OS) 2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, Trgovsko in proizvodno podjetje medicinske opreme d.o.o. 81575.88 323532.60 241956.72 296.60
JN005528/2023-C01 Lektoriranje angleški jezik 3 UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvo Shelagh Margaret Hedges 61132.00 123991.00 62859.00 102.83
JN006692/2023-C01 Konzervirana zelenjava, sadje in stročnice 1 OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 4000.00 10771.28 6771.28 169.28
JN006692/2023-C01 Ekološki kruh in pekovski izdelki 2 OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 18000.00 44505.60 26505.60 147.25
JN005890/2023-F01 NP 1 ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring 220000.00 500312.20 280312.20 127.41
JN006925/2023-C01 Vzdrževanje dvigal in kontejnerskih nakladalnikov 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. HIDRAVLIK SERVIS, servis dvigal, tehnične storitve in trgovina, d.o.o., Postojna 15000.00 40500.00 25500.00 170.00
JN006925/2023-C01 Vzdrževanje nadgradenj smetarskih vozil 1 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. JUST KOM podjetje za prodajo in servis komunalne opreme d.o.o. 40000.00 82800.00 42800.00 107.00
JN006807/2023-C01 SADJE IN ZELENJAVA 2 OBČINA LAŠKO SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. 72000.00 192159.36 120159.36 166.89
JN006807/2023-C01 ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI 3 OBČINA LAŠKO M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 14000.00 32720.80 18720.80 133.72
JN006353/2021-F11 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 13 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 4500.00 59619.13 55119.13 1224.87
JN006353/2021-F11 Rezervni deli za vlačilce 5 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba EUROAUTO ENA d.o.o., trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 12000.00 35567.07 23567.07 196.39
JN001997/2022-F07 Tirnice in tirni pribor (tirnice, pritrdilni material, odbojniki, varilne porcije) 1 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba SIGEA, posredništvo in trgovina d.o.o. 75000.00 202076.80 127076.80 169.44
JN001877/2022-F08 Rezervni deli za kontejnerska prijemala-spreaderje za vsa dvigala 4 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba NAUTIC SERVICE DVIGAL, servisiranje in popravilo transportnih naprav in dvigal, d.o.o. 56250.00 252400.00 196150.00 348.71
JN006683/2023-C01 ZAMRZNJENO TESTO IN ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 4 OBČINA LAŠKO PEKARNA PEČJAK d.o.o. 8800.00 21027.08 12227.08 138.94
JN006917/2023-C01 KRUH, PEKOVSKI IN MLEVSKI IZDELKI TER SLAŠČICE 2 OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota 13000.00 129684.00 116684.00 897.57
JN006806/2023-C01 Zamrznjene ribe 1 GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 80000.00 217879.32 137879.32 172.35
JN006806/2023-C01 Konzervirani ribji izdelki 3 GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 8000.00 16685.48 8685.48 108.57
JN006806/2023-C01 Pripravljene zamrznjene jedi 1 GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK FINE CULINAR, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o. 8000.00 23900.76 15900.76 198.76
JN006806/2023-C01 Ekološko pridelano meso in mesni izdelki 2 GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. 12000.00 30812.00 18812.00 156.77
JN006955/2023-C01 Kruh in pekovski izdelki 1 VRTEC URŠA Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 60000.00 120037.50 60037.50 100.06
JN006955/2023-C01 Kruh in pekovski izdelki brez aditivov in manj soli 1 VRTEC URŠA Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 6000.00 22471.56 16471.56 274.53
JN006955/2023-C01 Sladko pecivo in keksi 2 VRTEC URŠA Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. 36000.00 127118.58 91118.58 253.11
JN006955/2023-C01 Predpripravljene zamrznjene jedi 1 VRTEC URŠA FINE CULINAR, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o. 8800.00 42199.00 33399.00 379.53
JN006955/2023-C01 Zamrznjena zelenjava in sadje 2 VRTEC URŠA KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. 8800.00 21044.68 12244.68 139.14
JN006955/2023-C01 Konzervirana sadje in zelenjava 1 VRTEC URŠA IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 10800.00 24486.24 13686.24 126.72
JN006955/2023-C01 Eko piščančje meso in mesni izdelki 1 VRTEC URŠA DOBROTE Z VASI, proizvodnja, gostinstvo in storitve, d.o.o. 26000.00 131794.40 105794.40 406.90
JN006955/2023-C01 Eko žita, žitni izdelki in testenine 2 VRTEC URŠA M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci 7600.00 22689.20 15089.20 198.54
JN006955/2023-C01 Eko sok 1 VRTEC URŠA PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. 5600.00 13637.60 8037.60 143.53
JN006955/2023-C01 Ostala ekološka živila 1 VRTEC URŠA IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 14000.00 35602.12 21602.12 154.30
JN006955/2023-C01 Izdelki brez glutena, mleka, jajc in konzervansov 1 VRTEC URŠA IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 1200.00 4657.00 3457.00 288.08
JN006168/2023-C01 Sklop 5 Barvila 2 ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 303.93 944.37 640.44 210.72
JN006168/2023-C01 Sklop 16 Testi in potrošni material za aparat Cobas h232 1 ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA ROCHE farmacevtska družba d.o.o. 2963.29 7005.44 4042.15 136.41
JN006168/2023-C01 Sklop 9 reagenti za hamatološki analizator Mindray BC 5390 CRP 1 ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. 41713.97 129601.58 87887.61 210.69
JN005231/2023-C01 BIO sadje, zelenjava 2 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 5585.30 14280.00 8694.70 155.67
JN005231/2023-C01 Jabolka 2 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. 1602.05 4225.00 2622.95 163.72
JN006353/2021-F12 Rezervni deli za manipulatorje in viličarje 144 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o. 36000.00 257869.78 221869.78 616.30
JN10500/2013 MESO IN MESNI IZDELKI 6 ŠC MARIBOR MESARSTVO OBLAK d.o.o. 30414.75 268965.00 238550.25 784.32
JN001877/2022-F08 Dodatna oprema za vsa dvigala (luči, hupe, reflektorji, anemometri, mikrofoni, laserski merilci in ostala dodatna oprema) 7 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Konecranes and Demag Ibérica, S.L.U. 10000.00 20002.90 10002.90 100.03
JN10500/2013 KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 4 ŠC MARIBOR AGROSTIRIJA PEK d.o.o. 15760.37 150112.49 134352.12 852.47
JN9190/2013 ODTISNI MATERIAL 5 ZD LENDAVA - EH LENDVA DENTALEKSPRES d.o.o. 3307.50 7451.17 4143.67 125.28
JN9190/2013 EDODONTIJA IN ANESTEZIJA 6 ZD LENDAVA - EH LENDVA ZIDENS d.o.o. 5674.17 14448.32 8774.15 154.63
JN628/2013 2.1 MESO: 2.1.1. GOVEJE MESO, 2.1.7 SUŠENE MESNINE 4 VRTEC SLOV. KONJICE VITEO, d.o.o. 2557.33 31817.42 29260.09 1144.17
JN39/2013 bio sadje, zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR PITUS d.o.o. 12012.00 33367.74 21355.74 177.79
JN1985/2013 sanitarni in čistilni material 5 GIMNAZIJA VIČ KARAN & DELFIN d.o.o. 3300.00 7351.53 4051.53 122.77
JN38/2013 mleko in mlečni izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 37200.00 75942.86 38742.86 104.15
Vir: eNaročanje