Prikaz slabo ocenjenih vrednosti javnih naročil

Prikazana so javna naročila, kjer je odstotek napake med ocenjeno in končno vrednostjo večji od 100.

Do napak lahko pride iz različnih razlogov, največkrat zaradi nepredvidenih okoliščin, ki se pojavijo v fazi izvajanja pogodbe. Zgolj iz podatka o napaki pri oceni vrednosti posla še ni mogoče sklepati na kršitve ali celo korupcijo. Vsaj del napak, prikazanih na tej strani, lahko pripišemo tudi napakam pri vnosu podatkov.

<< Nazaj na seznam
Št. Naročila Sklop Št. ponudb Naročnik Izbran ponudnik Ocenjena vrednost brez DDV Preračunano iz Končna vrednost brez DDV Preračunano iz Razlika Odstotek napake
JN1707/2016 Naročanje vretena in tesnila za ventile. 1 NEK d.o.o. Crane Nuclear, Inc. 73300.00 196141.57 217521.00 USD (2016-02-23) 122841.57 167.59
JN1885/2016 Dobava temperaturnih stikal Engine systems, inc. 1 NEK d.o.o. Engine Systems Inc 17121.08 51029.84 57556.56 USD (2016-03-18) 33908.76 198.05
JN6925/2009 Plačilo pravic za uporabo baz podatkov Web of Science, podjetja ISI Thomson Scientific, za leto 2009 1 IZUM Thomson Reuters (Scientific) Inc. 39243.17 56000.00 USD (2009-08-26) 388239.66 554018.00 USD (2008-06-24) 348996.49 889.32
JN205/2016 Rezervni deli za MS safety ventile. 1 NEK d.o.o. GE Dresser, Inc. 266096.48 651673.13 706153.00 USD (2015-11-24) 385576.65 144.90
JN628/2013 2.1 MESO: 2.1.1. GOVEJE MESO, 2.1.7 SUŠENE MESNINE 4 VRTEC SLOV. KONJICE VITEO, d.o.o. 2557.33 31817.42 29260.09 1144.17
JN39/2013 bio sadje, zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR PITUS d.o.o. 12012.00 33367.74 21355.74 177.79
JN1985/2013 sanitarni in čistilni material 5 GIMNAZIJA VIČ KARAN & DELFIN d.o.o. 3300.00 7351.53 4051.53 122.77
JN38/2013 mleko in mlečni izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 37200.00 75942.86 38742.86 104.15
JN39/2013 sokovi, nektarji, sirupi 4 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR NEKTAR NATURA d.o.o. 11859.00 30575.12 18716.12 157.82
JN121/2013 bio meso 1 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU JARINA, z.o.o. 6000.00 14764.98 8764.98 146.08
JN121/2013 zmrznjena zelenjava in sadje 1 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 900.00 3082.95 2182.95 242.55
JN121/2013 meso in mesni izdelki 2 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU IZTOK LIKOZAR S.P. 14100.00 62444.24 48344.24 342.87
JN121/2013 zmrznjene gotove jedi 3 OŠ ŠMARTNO V TUHINJU CONSULT COMMERCE d.o.o. 10500.00 22600.92 12100.92 115.25
JN186/2013 sokovi, nektarji, sirupi 3 OŠ ŠMARTNO NEKTAR NATURA d.o.o. 22500.00 74494.01 51994.01 231.08
JN186/2013 bio meso 1 OŠ ŠMARTNO JARINA, z.o.o. 2100.00 33290.32 31190.32 1485.25
JN186/2013 žita- kaše, kosmiči, mlevski izdelki 3 OŠ ŠMARTNO IMPULS, Domžale, d.o.o. 7800.00 21492.17 13692.17 175.54
JN247/2013 7.1.1 SKLOP KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA 3 OSNOVNA ŠOLA VITANJE MERCATOR, d.d. 288.18 660.88 372.70 129.33
JN247/2013 7. 4 PODSKUPINA ZAMRZNJENO SADJE 2 OSNOVNA ŠOLA VITANJE PITUS d.o.o. 15.00 48.00 33.00 220.00
JN3310/2013 SIMULATOR ZA UČENJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO) 1 UM, MF SANOLABOR, D.D. 1720.00 4163.00 2443.00 142.03
JN13910/2013 5. Prehodni kosi PVC / PE. 1 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. NRG d.o.o. 11800.00 31697.76 19897.76 168.63
JN247/2013 13.5 podskupina SADNI SOK - ekološki 3 OSNOVNA ŠOLA VITANJE NEKTAR NATURA d.o.o. 15.00 34.50 19.50 130.00
JN426/2013 sklop št. 1 1 OBČINA RUŠE FRANC KLINC S.P. 14000.00 135000.00 121000.00 864.29
JN1848/2013 Plakati II 6 Kino Šiška GRAFEX, d.o.o., Izlake 1100.00 2580.00 1480.00 134.55
JN5227/2013 APARAT ZA KARDIOPULMONALNA TESTIRANJA 1 UM, MF INTERPART, d.o.o. 9160.00 20287.00 11127.00 121.47
JN9494/2013 ZOBOZDRAVSTVENI IN ZOBOTEHNIČNI MATERIAL 2013/2014 8 ZD Logatec ZLATARNA CELJE d.d. 9592.14 30790.47 21198.33 221.00
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Maribor 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE PETER OŠLAK S.P. 15000.00 41922.00 26922.00 179.48
JN12177/2013 Merilniki srčnega utripa 1 UM, MF SPORT AGENT d.o.o. 2000.00 5793.90 3793.90 189.70
JN1997/2013 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik. 2 OBČINA VOJNIK CM Celje, d.d. - v stečaju 10000.00 107454.55 97454.55 974.55
JN1998/2013 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik. 2 OBČINA VOJNIK CM Celje, d.d. - v stečaju 12500.00 132113.27 119613.27 956.91
JN8793/2013 4 JAJCA 2 OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO Z DOMAČEGA VRTA d.o.o. 10.00 26.00 16.00 160.00
JN8305/2013 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona - Črešnjevci 6 OBČINA GORNJA RADGONA SGP POMGRAD d.d. 48566.67 485519.81 436953.14 899.70
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije. 9 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GG SLOVENJ GRADEC d.d. 25000.00 81300.00 56300.00 225.20
JN6089/2013 DIAG. SREDS. IN LAB. MAT. VEZAN NA APARAT ADVIA CENTAUR CP 2 ZD LENDAVA - EH LENDVA Kemofarmacija d.d. 695.85 12235.02 11539.17 1658.28
JN8928/2013 DOBAVO IN MONTAŽO POHIŠTVA ZA OPREMO BIVALNIH PROSTOROV 5 Dom upokojencev Center MIZARSTVO VIDMAR d.o.o. 190000.00 12980233.00 12790233.00 6731.70
JN321/2009 kruh, pekovsko pecivo in slaščice 3 VRTEC Nova Gorica PECIVO d.d. Nova Gorica 11700.00 30064.90 18364.90 156.96
JN321/2009 zamrznjeni gotovi izdelki 3 VRTEC Nova Gorica PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1270.00 3146.00 1876.00 147.72
JN577/2009 Informiranje in promocija storitev projekta e-VEM za gospodarske družbe v okviru operacije E-VEM g.d.i.: 1 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO PRISTOP d.o.o. 95000.00 7827900.00 7732900.00 8139.89
JN980/2009 REKONSTRUKCIJA METEORNE KANALIZACIJE IN UREDITEV PROMENADE 1 OKOLJE PIRAN, D.O.O. GRAFIST d.o.o. 4000000.00 8981221.71 4981221.71 124.53
JN1402/2009 ČISTILNA SREDSTVA ZA OBJEKTNO HIGIENO 6 SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE IVEC d.o.o. 37735.48 91270.15 53534.67 141.87
JN4136/2009 Splošna in pohištvena oprema 2 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana 1275000.00 106297309.00 105022309.00 8237.04
JN2438/2009 Pekovski izdelki 2 OŠ Voličina PEKARNA KAUČIČ STANISLAV KAUČIČ S.P. 11520.74 29483.87 17963.13 155.92
JN2438/2009 Pekovski izdelki 2 OŠ Voličina ŽITO, d.d. 11520.74 25391.80 13871.06 120.40
JN2364/2009 7. sklop: Plinovod po Ulici Mirka Tomšiča (II-144/61) 3 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. PRENOVA - GRADBENIK d.o.o. 1278.23 20000.00 EEK (2009-03-26) 23656.04 22377.81 1750.69
JN1782/2009 Dobava cevi duktilne 6 KSD D.O.O. VODI GORICA d.d. KROMBERK 2532.56 70000.00 CZK (2009-03-09) 69621.50 67088.94 2649.06
JN1692/2009 SVEŽE IN ZAMRZNJENE RIBE IN DRUGI DELO RIB 3 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE PRESTA d.o.o. 1500.00 3355.41 1855.41 123.69
JN1664/2009 Biološko razgradljiva čistilna sredstva 5 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA KIMI d.o.o. 2500.00 6945.25 4445.25 177.81
JN1067/2009 NAKUP SADJA IN ZELENJAVE 7 UKC Ljubljana GEAPRODUKT d.o.o. 1400.00 12180.80 10780.80 770.06
JN685/2009 Dnevni prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2009, 2010 in 2011 v Občini Cerklje na Gorenjskem 2 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM METEOR, Cerklje, d.o.o. 130.00 265.49 135.49 104.22
JN685/2009 Dnevni prevozi osnovnošolskih otrok s stalnim prebivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem za leta 2009, 2010 in 2011 2 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D. 130.00 545.28 415.28 319.45
JN604/2009 Sklop 1: Izvajanje storitev čiščenja površin 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA MANICOM d.o.o. 163125.00 376186.39 213061.39 130.61
JN420/2009 OLJA IN RASTLINSKE MAŠČOBE 3 DOM STAREJŠIH Rakičan MERCATOR, d.d. 5400.00 10832.72 5432.72 100.61
JN420/2009 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 3 DOM STAREJŠIH Rakičan PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5000.00 15170.00 10170.00 203.40
JN257/2009 Sklop 5: Vzdrževanje opreme FUJITSU 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA LIKO PRIS, d.o.o., Vrhnika, Verd 4358.12 12084.35 7726.23 177.28
JN267/2009 Razvoj, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema Kažipot II, aneks št. 1 k pogodbi št. 1292 z dne 01.10.2008 1 DARS d.d. REALIS, d.o.o. 26000.00 119680.00 93680.00 360.31
JN321/2009 meso in mesni izdelki 2 VRTEC Nova Gorica MIP MALOPRODAJA d.o.o. 13191.61 45548.00 LTL (2009-01-19) 45627.87 32436.26 245.89
JN11/2009 DOBAVA KARDIOLOŠKEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA 1 ZDRAVSTVENI DOM CELJE ELMED ALEŠ GOSPODARIČ S.P. 116666.67 1150000.00 1033333.33 885.71
JN3190/2009 Kotno stabilni implatanti titanium za distalni radius, proksimalno tibio, proksimalni humerus, distalni humerus, petnico in obrazne kosti 2 SB M. SOBOTA METALKA MEDIA d.o.o. 23041.47 64731.19 41689.72 180.93
JN3399/2009 Izvedba arheoloških raziskav na lokaciji gradnje Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj – II. faza – rekonstrukcijo in prizidavo objekta ter gradnjo parkirišča 4 MESTNA OBČINA PTUJ POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ 17000.00 160281.00 143281.00 842.83
JN3499/2009 NAKUP SADJA IN ZELENJAVE 7 UKC Ljubljana GEAPRODUKT d.o.o. 1022.60 2000.00 BGN (2009-05-05) 18489.10 17466.50 1708.05
JN3677/2009 10.sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Beckman Coulter 1 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA HERMES ANALITICA D.O.O. 4023.00 13289.00 9266.00 230.33
JN4310/2009 GRADNJA VODOVODA IN KABELSKE KANALIZACIJE PORTOROŽ-BERNARDIN 2 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. GRAFIST d.o.o. 600000.00 1453403.98 853403.98 142.23
JN4727/2009 SKLOP št.4 (sadje in zelenjava) 2 OŠ TONETA OKROGARJA MERCATOR, d.d. 4000.00 11050.01 7050.01 176.25
JN4738/2009 Zmrznjeni pekovski izdelki 1 CUDV Črna na Koroškem PEKARNA PEČJAK d.o.o. 8500.00 19369.05 10869.05 127.87
JN4858/2009 Sklop A: Lesni materiali 8 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA MIZARSTVO ANTON PRAŠNIKAR S.P. 30000.00 110000.00 80000.00 266.67
JN4998/2009 investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih v Republiki Sloveniji - I/2009 11 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE d.o.o. 11821.28 88000.00 DKK (2009-06-23) 67911.76 56090.48 474.49
JN5187/2009 SKLOP F.1. VENTILI REDUCIRNI OD FI 100 DO FI 300 3 KOMUNALA KRANJ d.o.o. VIGRAD d.o.o. Celje 25000.00 114954.00 89954.00 359.82
JN5187/2009 SKLOP F.2. ZRAČNIKI 3 KOMUNALA KRANJ d.o.o. VIGRAD d.o.o. Celje 10000.00 46184.29 36184.29 361.84
JN5316/2009 DOBAVA IN MONTAŽA PREZRAČEVANJA KUHINJE ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 4 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA DOMSTAN d.o.o. 100000.00 8181870.83 8081870.83 8081.87
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga - sklop 4: Mleko, mlečni izdelki in fermentirano mleko 2 VVZ ANTONA MEDVEDA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 15000.00 44105.73 29105.73 194.04
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 6/podsklop 6 b: Zamrznjeni izdelki 4 VVZ ANTONA MEDVEDA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1500.00 4600.00 3100.00 206.67
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 8: Sadni in zelenjavni sokovi 5 VVZ ANTONA MEDVEDA OPOJ SOKOVI d.o.o. 23000.00 78170.00 55170.00 239.87
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga - sklop/podsklop 2 a:Ribje konzerve 3 VVZ ANTONA MEDVEDA ERA GOOD d.o.o. 1000.00 3390.00 2390.00 239.00
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 4/podsklop 4b: Fermentirano mleko s kefirnimi zrni 2 VVZ ANTONA MEDVEDA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 3000.00 8634.49 5634.49 187.82
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 5/podsklop 5a:Slaščičarski izdelki 3 VVZ ANTONA MEDVEDA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 43010.00 23010.00 115.05
JN5338/2009 Sukcesivna dobava prehrambenega blaga sklop 6:Žita, testenine, mlevski izdelki in zamrznjeni izdelki 3 VVZ ANTONA MEDVEDA ŽITO, d.d. 2500.00 8617.50 6117.50 244.70
JN5605/2009 zdravila 3 Inštitut za rehabilitacijo SALUS, Ljubljana, d.d. 4500.00 18537.78 14037.78 311.95
JN5724/2009 Perutninsko meso 3 OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ PERUTNINA PTUJ d.d. 911.00 9614.25 8703.25 955.35
JN5774/2009 namizni računalniki z LCD 7 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA PROGRAM POINT 64000.00 635176.00 571176.00 892.46
JN6019/2009 Izvajanje storitev-premoženjskih zavarovanj do 31.12.2012 3 KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l. ADRIATIC SLOVENICA d.d. 210.00 224360.56 224150.56 106738.36
JN6280/2009 Zamrznjeno sadje in zelenjava 2 OŠ ŠEMPETER PRI GORICI ERA GOOD d.o.o. 3523.80 67908.00 64384.20 1827.12
JN7048/2009 4. sklop: komora 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA BIRO R d.o.o., Ljubljana 7500.00 23987.00 16487.00 219.83
JN7092/2009 Siri 4 CUDV Draga SLOREST d.o.o. 1843.00 14204.20 12361.20 670.71
JN7092/2009 Panirani izdelki 1 CUDV Draga BRUMEC-RUČIGAJ d.o.o. 11092.00 23553.50 12461.50 112.35
JN7092/2009 Sladoledi 3 CUDV Draga ERA GOOD d.o.o. 4147.00 11750.00 7603.00 183.34
JN7268/2009 sklop 44 2 Inštitut za rehabilitacijo SALUS, Ljubljana, d.d. 2300.00 5687.60 3387.60 147.29
JN7654/2009 Izgradnja vodovoda, kanalizacije in ČN Sv. Trojica; sklop št. 2:Izgradnja kanalizacije 2 OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GOR. KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. 247245.00 782212.41 534967.41 216.37
JN7658/2009 Dobava licenc za programsko opremo HP in licenčno vzdrževanje 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA S&T Slovenija d.d. 6854.19 51000.00 DKK (2009-09-18) 40628.12 33773.93 492.75
JN7964/2009 SKLOP ŠT. 2: OŠ DRAGATUŠ 2 OBČINA ČRNOMELJ ROBERTTOURS MARJAN BABIČ S.P. 149700.00 483716.13 334016.13 223.12
JN8310/2009 Nakup aktivne mrežne opreme 7 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE XENYA, d.o.o. 40.00 37998.00 37958.00 94895.00
JN8310/2009 Nakup aktivne mrežne opreme 7 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SRC d.o.o. 40.00 36184.00 36144.00 90360.00
JN8491/2009 Prenova kuhinje in restavracije v kleti sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE LJUBLJANA VG5 d.o.o. 10049.47 260000.00 CZK (2009-10-15) 187717.73 177668.26 1767.94
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Tolmina 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VIA MALA, d.o.o. Železniki 25000.00 71500.00 46500.00 186.00
JN8811/2009 Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke 6 OBČINA CERKNICA VALTEL d.o.o. 7000000.00 14072446.00 7072446.00 101.03
JN9471/2009 IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V DOLIČU 5 OBČINA KUZMA PREKMURKA, M. Sobota b.o. 10000.00 67299.37 57299.37 572.99
JN9487/2009 Optika 2009-1 1 ARNES TELEKOM SLOVENIJE 9700.00 24766.88 15066.88 155.33
JN9743/2009 Sklop 9: Veliki boben 2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA SOUND-TECH d.o.o. 451.66 985.30 533.64 118.15
JN9883/2009 18.skupina:ostalo prehrambeno blago 2 OŠ Cerkno MERCATOR, d.d. 5000.00 10087.21 5087.21 101.74
JN9883/2009 20.skupina:eko in dietna živila 1 OŠ Cerkno ERA GOOD d.o.o. 1000.00 2002.75 1002.75 100.28
JN9904/2009 SLOVENSKA BISTRICA (KROŽIŠČE): GRADBENA DELA - dodatna dela 1 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE CPM, d.d. 25000.00 94008.44 69008.44 276.03
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Dob 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 200000.00 441350.93 241350.93 120.68
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 100000.00 247541.67 147541.67 147.54
JN9951/2009 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA CELJSKE MESNINE d.d. 150000.00 302389.81 152389.81 101.59
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 5324317.59 4824317.59 964.86
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 300000.00 1231775.00 931775.00 310.59
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 50000.00 469676.85 419676.85 839.35
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Maribor, oddelek Rogoza in oddelek Murska Sobota 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 1738846.30 1238846.30 247.77
JN9951/2009 Drugi prehrambeni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 100000.00 552876.85 452876.85 452.88
JN9834/2010 Sklop 5 1 OBČINA KANAL OB SOČI AVRIGO d.d. Nova Gorica 13000.00 30132.17 17132.17 131.79
JN10080/2009 ostala oblačila 6 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA AB LINE, d.o.o., Ljubljana 4000.00 14253.75 10253.75 256.34
JN10080/2009 penasta ležišča s snemljivo prevleko 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA TAURUS d.o.o. 19000.00 39785.75 20785.75 109.40
JN10080/2009 čevlji 8 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA GRIP TRGOVINA, d.o.o. 5000.00 13603.50 8603.50 172.07
JN10080/2009 nogavice 11 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PREVENT MISLINJA d.o.o. 1000.00 2241.04 1241.04 124.10
JN10289/2009 21. sklop: Drobni inventar za zobno ordinacijo 4 ZD MARIBOR KT-PREZENT d.o.o. 22000.00 44120.43 22120.43 100.55
JN10340/2009 Elektrika ET ostalo 3 OBČINA DOMŽALE GEN-I, d.o.o. 8333.33 83333.33 75000.00 900.00
JN10474/2009 Zaščita za kabel in gama sondo 5 OI LJUBLJANA MM SURGICAL d.o.o. 5200.00 21096.00 15896.00 305.69
JN10495/2009 DOPOLNJEVANJE PROGRAMSKE OPREME FINANCE IN ZAJEM 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA FI_COM, d.o.o. 128333.34 1283333.34 1155000.00 900.00
JN10634/2009 sklop 4: Zamrznjena zelenjava 4 ŠCRM Kamnik KVIBO, d.o.o. 2000.00 4383.30 2383.30 119.17
JN174/2010 nabava reagentov in potrošnega materiala za biokemijski in imunokemijski analizator z brezplačnim najemom opreme 1 Bolnišnica Golnik - KOPA ROCHE d.o.o. 85000.00 776754.79 691754.79 813.83
JN198/2010 PVC vrečke 1 ZZV Koper ITS Koper - Capodistria SANOLABOR, D.D. 600.00 1847.41 1247.41 207.90
JN380/2010 nabava električne energije za leto 2010 5 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. ELEKTRO MARIBOR d.d. 150000.00 966155.00 816155.00 544.10
JN739/2010 OE MARIBOR (KE: PTUJ, ORMOŽ) 1 ZGS ČIS-team d.o.o. 3090.48 6450.00 3359.52 108.71
JN1106/2010 nadevano pecivo 3 OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE PRESTA d.o.o. 47000.00 500007.07 453007.07 963.84
JN1222/2010 29-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 28 SB Slovenj Gradec IRIS d.o.o. 1354.73 18929.54 17574.81 1297.29
JN1222/2010 31-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 18 SB Slovenj Gradec CARDIO MEDICAL, d.o.o., Ljubljana 2783.40 9229.47 6446.07 231.59
JN1222/2010 35-ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 22 SB Slovenj Gradec KEFO d.o.o. 1658.14 3975.03 2316.89 139.73
JN1340/2010 OŠ Prežihov Voranc Maribor 10 MESTNA OBČINA MARIBOR SLATIN d.o.o. 2100.00 4256.00 2156.00 102.67
JN1440/2010 Dodatna dela pri izdelavi projekta za izvedbo ter pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo objekta Kino Šiška 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija 300000.00 604729.90 304729.90 101.58
JN1444/2010 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 3 DOM STAREJŠIH Rakičan PEKARNA PEČJAK d.o.o. 5000.00 15136.20 10136.20 202.72
JN1522/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR ERA GOOD d.o.o. 12500.00 47131.47 34631.47 277.05
JN1522/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR PITUS d.o.o. 3600.00 37206.50 33606.50 933.51
JN1522/2010 Nabava živil 09 3 OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR OPOJ SOKOVI d.o.o. 2080.00 11574.00 9494.00 456.44
JN1531/2010 Nabava živil 09 8 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR AGRO STYRIA d.o.o. 12000.00 26041.00 14041.00 117.01
JN1858/2010 sredstva za dezinfekcijo 2 DOM UPOKOJENCEV SEŽANA MEDIS, d.o.o., Ljubljana 2295.00 6118.00 3823.00 166.58
JN1859/2010 zamrznjena zelenjava 1 DOM UPOKOJENCEV SEŽANA ERA GOOD d.o.o. 146.00 294.00 148.00 101.37
JN1887/2010 meso in mesni izdelki 1 JVIZ Mozirje MESNINE ŽERAK, d.o.o., Rogatec 195000.00 23452127.00 23257127.00 11926.73
JN1887/2010 ribe 3 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 35500.00 4020870.00 3985370.00 11226.39
JN1887/2010 mleko in mlečni izdelki 2 JVIZ Mozirje LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 50000.00 4789320.00 4739320.00 9478.64
JN1887/2010 ostalo prehrambeno blago 2 JVIZ Mozirje MERCATOR, d.d. 15000.00 1444782.00 1429782.00 9531.88
JN1887/2010 žita in mlevski izdelki 3 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 24500.00 2656479.00 2631979.00 10742.77
JN1887/2010 konzervirani izdelki 2 JVIZ Mozirje ERA GOOD d.o.o. 12000.00 1156135.00 1144135.00 9534.46
JN1912/2010 priznana sposobnost iz OS za: 1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE MIKRO + POLO d.o.o. 1912.40 60592.44 58680.04 3068.40
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SANOLABOR, D.D. 281.60 60592.44 60310.84 21417.20
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost iz OS za skupine: 14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PROMED d.o.o. 71.30 60592.44 60521.14 84882.38
JN1912/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 5217.55 60592.44 55374.89 1061.32
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine zdravil: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE MIKRO + POLO d.o.o. 1963.79 44928.40 42964.61 2187.84
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost iz OS za skupine: 14,15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 1539.81 60668.16 59128.35 3839.98
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SALUS, Ljubljana, d.d. 12108.89 60668.16 48559.27 401.02
JN1921/2010 kandidatu je priznana sposobnost za vse skupine: 1-15 5 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE SANOLABOR, D.D. 127.27 60668.16 60540.89 47568.86
JN2233/2010 Vzdrževanje fotokopirnih naprav 4 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije IT Biro d.o.o. 10000.00 23000.00 13000.00 130.00
JN2262/2010 1. sklop: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 6 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. MK Trgovina d.d. 12000.00 25306.60 13306.60 110.89
JN2996/2010 Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 9.540 do km 10.500 9 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE CPG, d.d. 99166.67 627155.43 527988.76 532.43
JN3237/2010 Izgradnja avtomatskega javljanja požara v 4. in 5. nad. hospitala 1 UKC Ljubljana SIEMENS d.o.o. 8333.33 83220.00 74886.67 898.64
JN3758/2010 delegiranje JET A1 3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Ljubljana, Dunajska 106 TOTAL 24600.00 55104.00 30504.00 124.00
JN4607/2010 Ureditev vaškega jedra v naselju Kompolje 3 OBČINA DOBREPOLJE REKON d.o.o. Ivančna Gorica 80000.00 631065.55 551065.55 688.83
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Dob 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 200000.00 441350.93 241350.93 120.68
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 100000.00 247541.67 147541.67 147.54
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 5324317.59 4824317.59 964.86
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 300000.00 1231775.00 931775.00 310.59
JN5317/2010 Meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor 4 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA CELJSKE MESNINE d.d. 150000.00 302389.81 152389.81 101.59
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Dob 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 50000.00 469676.85 419676.85 839.35
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPKZ Maribor, oddelek Rogoza in oddelek Murska Sobota 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 500000.00 1738846.30 1238846.30 247.77
JN5317/2010 Drugi prehrambeni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče 5 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA ERA GOOD d.o.o. 100000.00 552876.85 452876.85 452.88
JN5832/2010 ČAJI 4 VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO ERA GOOD d.o.o. 868.19 1698.00 BGN (2010-07-06) 1939.83 1071.64 123.43
JN5840/2010 1. material za toplovodno in vodovodno vzdrževanje 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 150000.00 1156230.43 1006230.43 670.82
JN5840/2010 2. elektro material 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 50000.00 152938.93 102938.93 205.88
JN5840/2010 3. gradbeni material 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA MERKUR, d.d. 190000.00 528568.77 338568.77 178.19
JN6255/2010 Zamrznjene in sveže ribe 4 OŠ LOKA ČRNOMELJ DELMAR d.o.o. 3578.50 20814.50 17236.00 481.65
JN6272/2010 Jajca 3 OŠ DRAGATUŠ DOMAČI VRT d.o.o. 314.00 13238.27 12924.27 4116.01
JN6279/2010 Mesni izdelki 2 OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ Panvita MIR d.d 728.20 15038.71 14310.51 1965.19
JN6299/2010 Jabolka - integrirana pridelava 4 OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI MARJAN FENDRE S.P. 5308.80 19957.25 14648.45 275.93
JN6778/2010 Dobava opreme za večnamensko športno dvorano pri OŠ Lovrenc na Pohorju 3 OBČINA LOVRENC NA POHORJU ELAN INVENTA, d.o.o. 15000.00 144273.97 129273.97 861.83
JN7056/2010 Opravljanje dnevnih prevozov uzčencev za OŠ Primoiža Trubarja Vel. Lašče v šolskem letu 2010/2011 z avtobusom 2 OBČINA VELIKE LAŠČE CVETKO PETERLIN S.P. 2144.53 53000.00 CZK (2010-08-03) 46968.00 44823.47 2090.13
JN7395/2010 Štajerska in Prekmurje 3 DARS d.d. AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. 60000.00 341668.20 281668.20 469.45
JN8279/2010 DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA LOKALNEGA ODSESOVANJA LESARSKIH DELAVNIC 1 ŠC NOVO MESTO EKTEN d.o.o. Krško 22000.00 219150.00 197150.00 896.14
JN8562/2010 Tisk priložnostne poštne znamke 4 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Cartor 7000.00 18656.00 11656.00 166.51
JN8586/2010 VODOMERI, OBNOVLJENI VODOMERI 4 JKP Šentjur d.o.o. UNITHING d.o.o. 72000.00 6907376.00 6835376.00 9493.58
JN8593/2010 BUNDE 1 UL VF MEGA d.o.o. 4824.00 23850.00 19026.00 394.40
JN8593/2010 OSTALO 2 UL VF MEGA d.o.o. 748.80 1939.20 1190.40 158.97
JN9842/2010 Dodatna, nepredvidena in več dela pri Obnovi vročevoda Tromostovje – Ciril Metodov trg 1 (III-583) 1 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. PRENOVA - GRADBENIK d.o.o. 190000.00 395331.37 205331.37 108.07
JN9834/2010 Sklop 1 1 OBČINA KANAL OB SOČI AVRIGO d.d. Nova Gorica 7300.00 22356.50 15056.50 206.25
JN10550/2010 Izdelava projektne dokumentacije Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob ter zunanjih parkovnih in komunikacijskih površin po spremenjeni doplolnjeni projektni nalogi z dne 20.02.2009 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PRO 55 Biro za projektiranje in inženiring d.o.o. Ljubljana 35000.00 75000.00 40000.00 114.29
JN10842/2010 SLAŠČIČARSKI IZDELKI 4 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE MLINOTEST d.d. 1000.00 2016.73 1016.73 101.67
JN11064/2010 Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Abbott CELL-DYN 3200 1 ZD Trbovlje MEDIS, d.o.o., Ljubljana 1097.50 17172.14 EEK (2010-11-16) 18545.55 17448.05 1589.80
JN11064/2010 Laboratorijski testi 3 ZD Trbovlje SANOLABOR, D.D. 249.00 1856.25 DKK (2010-11-16) 1450.00 1201.00 482.33
JN11341/2010 Golišče - Kresniški Vrh - Kresnice + Sp. Kresniški Vrh - Kresnice 1 OBČINA LITIJA RUDI TURS d.o.o. 12000.00 40000.00 28000.00 233.33
JN11341/2010 Pečice - Lukovec (odcep) - Tihaboj - Orešje (križišče) - Gabrovka 1 OBČINA LITIJA AVTOPREVOZNIŠTVO - KRAŠEVEC SANDI S.P. 32000.00 72000.00 40000.00 125.00
JN11341/2010 Sp. Log - Sava + Leše - Sava + Ponoviče - Sava 1 OBČINA LITIJA AVTO JANEZ PIRC JANEZ S.P. 16000.00 60000.00 44000.00 275.00
JN11378/2010 1. sklop: 050701 - Papir za EKG/Spirometer 2 ZD MARIBOR CARDIO d.o.o. 5400.00 11107.00 5707.00 105.69
JN11378/2010 3. sklop: 050704 - Ostali specialni papir 1 ZD MARIBOR CARDIO d.o.o. 4300.00 17010.40 12710.40 295.59
JN11880/2010 OPREMA ZA PILOTE 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 3 DIM d.o.o. 125.00 980.00 855.00 684.00
JN12293/2010 pekovsko pecivo 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 6000.00 15717.51 9717.51 161.96
JN12293/2010 polnjeno pekovsko in slaščičarsko pecivo 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 6000.00 18130.11 12130.11 202.17
JN12293/2010 integrirana zelenjava 2 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR VITAMINČEK d.o.o. 3000.00 12979.00 9979.00 332.63
JN12293/2010 meso 6 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR STEVAN BABIČ d.o.o. 46000.00 100640.00 54640.00 118.78
JN12293/2010 izdelki iz testa 2 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ŽITO, d.d. 10000.00 24704.98 14704.98 147.05
JN12293/2010 sokovi 3 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR MERCATOR, d.d. 5000.00 10192.50 5192.50 103.85
JN12293/2010 eko sadje 1 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR GIZ EkoKrepko 2000.00 5100.00 3100.00 155.00
JN12293/2010 eko kruh 1 OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR GIZ EkoKrepko 5000.00 11040.00 6040.00 120.80
JN12394/2010 Rezervni deli za zabojnike 1 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. TOKAM d.o.o. 160000.00 1600000.00 1440000.00 900.00
JN4/2011 1. sklop: 0331 - Straumann 1 ZD MARIBOR DENTALIA d.o.o. Ljubljana 18000.00 92398.42 74398.42 413.32
JN375/2011 LITOŽELEZNE REŠETKE 2 KPL d.d. DOMINIK SADAR S.P. 50000.00 124860.00 74860.00 149.72
JN492/2011 Nakup merilnih instrumentov - dvogledi_sklop 2 2 ZGS ANCELJ d.o.o. 4000.00 8415.00 4415.00 110.38
JN801/2011 131I-NaI kapsula 2960 MBq C 2 OI LJUBLJANA BIOMEDIS M.B. d.o.o. 2900.00 9000.00 6100.00 210.34
JN801/2011 131I-NaI kapsula 6660 MBq B 1 OI LJUBLJANA KARANTA LJUBLJANA d.o.o. 560.00 1160.00 600.00 107.14
JN1532/2011 Zamrznjena živila 3 OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2304.15 8458.81 6154.66 267.11
JN1887/2011 Nakup mobilne merilne opreme za kontrolo stanja akumulatorjev in polnjenje 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA VR-ELEKTRONIKA, d.o.o. 9000.00 20880.00 11880.00 132.00
JN2172/2011 Dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papir ter ostalega medicinsko potrošnega materiala 2 SB BREŽICE SANOLABOR, D.D. 600.00 548716.00 548116.00 91352.67
JN2274/2011 EKOLOŠKO PRIDELANO SADJE IN ZELENJAVA S CERT.-SLOV.POREKLO 2 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE PITUS d.o.o. 645.16 2317.00 1671.84 259.14
JN2274/2011 EKOLOŠKO PRIDELANO MESO S CERTIFIKATOM-SLOV.POREKLO 3 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE ZVEZA ZADRUG z.o.o. 1843.32 4370.97 2527.65 137.12
JN2274/2011 ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 2 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 6451.61 14225.45 7773.84 120.49
JN2274/2011 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 3 OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE ERA GOOD d.o.o. 3686.64 14849.33 11162.69 302.79
JN2358/2011 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica 1 OBČINA SEVNICA GVO, d.o.o. 3500000.00 11997209.78 8497209.78 242.78
JN2374/2011 Sukcesivna dobava medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane in farmacevtskih snovi 41 SB JESENICE MEDINOVA d.o.o. 864.00 1767.90 903.90 104.62
JN2518/2011 Sladoledi 1 CUDV Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 6003.92 23875.42 17871.50 297.66
JN2518/2011 Moka in žita 4 CUDV Draga M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 6165.08 13033.02 6867.94 111.40
JN2518/2011 Zamrznjeni panirani izdelki 1 CUDV Draga ERA GOOD d.o.o. 7036.92 32131.20 25094.28 356.61
JN2518/2011 Ekološka živila - zelenjava 1 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 21000.00 111342.70 90342.70 430.20
JN2518/2011 Ekološka živila - pekovski izdelki 1 CUDV Draga ŽITO, d.d. 5000.00 121520.00 116520.00 2330.40
JN2518/2011 Ekološka živila - ostalo suho sadje 1 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 2000.00 5208.00 3208.00 160.40
JN2518/2011 Skuta 3 CUDV Draga LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 2826.88 5938.86 3111.98 110.09
JN2518/2011 Pizza-zamrznjena 1 CUDV Draga PEKARNA PEČJAK d.o.o. 16593.40 34277.00 17683.60 106.57
JN2518/2011 Ekološka živila - kruh in pekovski izdelki 2 CUDV Draga GIZ EkoKrepko 20000.00 99820.00 79820.00 399.10
JN2613/2011 DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA 4 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI UTRIP Brežice d.o.o. 40000.00 99000.00 59000.00 147.50
JN3223/2011 Elektronska tehtnica 1 kos 5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE SANOLABOR, D.D. 208.33 560.00 351.67 168.80
JN3388/2011 IBM programska oprema in orodja, obnovitev ESSO - okvirni sporazum 1 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PODROČNA ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANA IBM Slovenija d.o.o. 114400.00 10829999.00 10715599.00 9366.78
JN3819/2011 Papirna galanterija 5 UP SURF d.o.o. Portorož 12000.00 97198.72 85198.72 709.99
JN5119/2011 limone 9 UKC Ljubljana PITUS d.o.o. 368.66 2793.36 2424.70 657.71
JN5077/2011 sidra za ramo 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MARK MEDICAL d.o.o. 12000.00 37690.19 25690.19 214.08
JN5090/2011 oprema novih prostorov Upravne enote Pesnica pri Mariboru 4 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ATLAS OPREMA d.o.o. 3867.26 94570.00 CZK (2011-05-17) 80141.00 76273.74 1972.29
JN5334/2011 SREDSTVA VOJAŠKE POLICIJE 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA LAB COMMERCE d.o.o. 333.33 810.00 476.67 143.00
JN5582/2011 Nakup tabel v občini Radovljica 1 BSC, d.o.o., Kranj SIGNACO d.o.o. 11650.00 24516.60 12866.60 110.44
JN5595/2011 Sklop G: Menjava oken in montaža zunanjih senčil z električnim krmiljenjem 1 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM DOMSTAN d.o.o. 17000.00 68713.14 51713.14 304.19
JN6435/2011 VOZILO ZA PREVOZ ŠOLSKIH OTROK 1 OBČINA METLIKA AVTOBUS, d.o.o. 21973.82 92000.00 RON (2011-06-13) 72925.00 50951.18 231.87
JN7054/2011 pijače 3 DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ MERCATOR, d.d. 2400.00 23807.21 21407.21 891.97
JN7149/2011 Mikrobiološke preiskave AL01G 1 SB NOVA GORICA UL MF 17325.71 34937.52 17611.81 101.65
JN7361/2011 BIO ŽIVILA 1 DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA ERA GOOD d.o.o. 479.55 1104.80 625.25 130.38
JN7564/2011 BIO MLEČNI IZDELKI 2 VRTEC KOPER KELE & KELE, d.o.o. 1301.00 12243.32 10942.32 841.07
JN7564/2011 DIETETIČNI IZDELKI 1 VRTEC KOPER ERA GOOD d.o.o. 1626.00 8667.20 7041.20 433.04
JN7660/2011 GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU GRIŽE, ODVODNJAVANJE OBMOČJA OSNOVNE ŠOLE GRIŽE 10 JKP Žalec, d.o.o. VGP DRAVA Ptuj d.d. 7843.46 190000.00 CZK (2011-07-08) 141217.89 133374.43 1700.45
JN7676/2011 MESO IN MESNI IZDELKI 3 OŠ DOLENJSKE TOPLICE MESNINE ŽERAK, d.o.o., Rogatec 5800.00 57493.00 51693.00 891.26
JN7709/2011 SPLOŠNI PREHRANSKI IZDELKI 2 OŠ ŠENTILJ Mercator IP, d.o.o. 10210.62 81261.90 71051.28 695.86
JN7738/2011 ČAJI 4 VRTEC CICIBAN NOVO MESTO MOGOTA d.o.o. 1018.00 6822.90 5804.90 570.23
JN7738/2011 KONZERVIRANA ŽIVILA 3 VRTEC CICIBAN NOVO MESTO KRNC d.o.o. 10437.00 26563.27 16126.27 154.51
JN7876/2011 VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA - FURGON, PRIREJENO ZA PREVOZ PSA 2 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 15833.33 47250.00 31416.67 198.42
JN7876/2011 KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA Z DODATNO ZVOČNO IN SVETLOBNO OPREMO 3 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 17500.00 44700.00 27200.00 155.43
JN7984/2011 Izvajanje arheoloških raziskav 4 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. BARBARA HOFMAN S.P. 800000.00 2242211.20 1442211.20 180.28
JN8397/2011 Sanacija zemeljskega usada na JP 994893 Groharjev spomenik - Tolc (Sorica) 9 OBČINA ŽELEZNIKI AGM NEMEC d.o.o. 15000.00 111087.60 96087.60 640.58
JN9616/2011 2. sklop, vozilo primerno za minimalno 38 oseb 3 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE KAM-BUS, d.d. 25900.00 61493.09 35593.09 137.43
JN9924/2011 NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE SISTEMSKE PROGRAMSKE UPREME ZA UPRAVNE ENOTE 3 AJN GENLAN d.o.o. 14400.00 135486.00 121086.00 840.88
JN10244/2011 RAZNI PRAŠKI in ZAČIMBE 3 OSNOVNA ŠOLA ZALOG IMPULS, Domžale, d.o.o. 381.67 1394.35 1012.68 265.33
JN10401/2011 meso in mesni izdelki 3 SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola CELJSKE MESNINE d.d. 1200.00 16334.68 15134.68 1261.22
JN10464/2011 Dobava tehnične opreme za MIC 3 ŠC PTUJ MARAND, d.o.o. 30000.00 3240612.00 3210612.00 10702.04
JN10597/2011 SOK S 100% sadno maso 1 Osnovna šola Kašelj MERCATOR, d.d. 5500.00 21237.44 15737.44 286.14
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Tolmin 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE MLADEN BARIĆ S.P. 20000.00 47843.00 27843.00 139.22
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Sežane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE KGZ Pivka, z.o.o. 5000.00 12780.00 7780.00 155.60
JN10834/2011 Nakup ustnikov za alkotester Dräger tip 7410 plus 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE DRAGER SLOVENIJA d.o.o. 1500.00 4250.00 2750.00 183.33
JN440/2012 Rezkarji 1 DARS d.d. RIKO RIBNICA d.o.o. 40000.00 96500.00 56500.00 141.25
JN12689/2011 Markečica – Draga – Oplotnica OŠ 2 OBČINA OPLOTNICA TGA JURIČ LEOPOLD S.P. 6048.00 17280.00 11232.00 185.71
JN13249/2011 Sanacija vodovoda Letošč ID 147816 v kraju Lačja Vas- Pusto Polje, poplave 16.-20.9.2011 2 OBČINA NAZARJE DOMSTAN d.o.o. 10000.00 49172.25 39172.25 391.72
JN13266/2011 cephalosporin 1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Ljubljana, Dunajska 106 Kemofarmacija d.d. 40.00 907.00 867.00 2167.50
JN13463/2011 Nahrbtne škropilnice 10 kosov 2 ZGS IMS-ADIT, d.o.o. 800.00 2103.20 1303.20 162.90
JN13566/2011 IZGRADNJA CESTE ZA VERIGO 2 OBČINA RADOVLJICA GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 250000.00 524769.85 274769.85 109.91
JN13572/2011 SLAŠČICE 2 OŠ Cerkno MLINOTEST d.d. 4500.00 9723.46 5223.46 116.08
JN13572/2011 EKO ŽIVILA - KRUH INPEKOVSKO PECIVO 1 OŠ Cerkno KNSS SINDIKAT ŽITO D.D. 3000.00 7600.00 4600.00 153.33
JN13860/2011 ACB Vransko in CP Kompolje in CP Vransko 1 DARS d.d. GP HRIBAR d.o.o. 26000.00 54800.00 28800.00 110.77
JN13885/2011 Sklop 3: Tiskalniki za pisarniško delo 2 ZGS UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana 1114.35 2253.35 1139.00 102.21
JN14688/2011 protivlomno in obhodno varovanje 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA XASTOR d.o.o. Kamnik 24143.83 208140.83 183997.00 762.09
JN14878/2011 DOBAVA goriva za ogrevanje za obdobje 2012-2015 - NAFTNI PLIN 2 OBČINA BREŽICE PETROL d.d., Ljubljana 100000.00 990000.00 890000.00 890.00
JN39/2012 Zavarovanje premoženja, oseb in interesov 2 UKC MARIBOR ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. 480000.00 1048874.48 568874.48 118.52
JN383/2012 Elektronske baze podatkov 1 UP EBSCO Information Services GmbH 8748.00 27351.74 18603.74 212.66
JN460/2012 Kosilnica – mulčer za brežine 2 DARS d.d. RIKO RIBNICA d.o.o. 20000.00 44800.00 24800.00 124.00
JN576/2012 RAČUNALNIŠKA OPREMA IN OPREMA ZA RAZMNOŽEVANJE 6 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI FITEH d.o.o. 5000.00 10240.00 5240.00 104.80
JN994/2012 Nabava in vzdrževanje Microsoft programske opreme 1 AJN Gambit trade d.o.o. 1114256.00 10289658.80 9175402.80 823.46
JN1490/2012 sklop 5: totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA IMPAKTA ORTOMED d.o.o. 1000.00 2146.00 1146.00 114.60
JN1669/2012 Javno-zasebno partnerstvo za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor«. 1 MESTNA OBČINA MARIBOR Iskra Sistemi, d.d. 4717365.00 29953776.10 25236411.10 534.97
JN1836/2012 Mleko in mlečni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 10230.00 20468.86 10238.86 100.09
JN1836/2012 Testenine 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLINOTEST d.d. 535.00 1201.59 666.59 124.60
JN1836/2012 Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MLINOTEST d.d. 15023.00 37298.35 22275.35 148.27
JN1836/2012 Meso in paštete 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. 4433.00 10343.10 5910.10 133.32
JN1836/2012 Zamrznjeni izdelki iz testa 1 OSNOVNA ŠOLA PIVKA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 498.00 3150.63 2652.63 532.66
JN1836/2012 Čaji, suho sadje in začimbe 2 OSNOVNA ŠOLA PIVKA MERCATOR, d.d. 876.00 2378.04 1502.04 171.47
JN1836/2012 Perutnina in kunci 2 OSNOVNA ŠOLA PIVKA PIVKA d.d. 1134.00 4902.91 3768.91 332.36
JN1990/2012 KN Kranj, KN Tržič 3 ELEKTRO GORENJSKA, d.d GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. 150000.00 327997.45 177997.45 118.66
JN1990/2012 KN Cerklje 2 ELEKTRO GORENJSKA, d.d BAUIMEX d.o.o. 150000.00 307715.55 157715.55 105.14
JN2277/2012 SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL 1 OŠ SENOVO KELE & KELE, d.o.o. 1053.83 3271.98 2218.15 210.48
JN2412/2012 ekološka živila (Sveža kokošja jajca, jedilna olja) 2 VRTEC MURSKA SOBOTA KODILA d.o.o. 26000.00 243577.20 217577.20 836.84
JN2893/2012 VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NEURJIH IN POPLAVAH 7 OBČINA DOBRNA VOC Celje, d.d. 108636.32 349917.38 241281.06 222.10
JN2893/2012 ASFALTIRANJE CEST 6 OBČINA DOBRNA VOC Celje, d.d. 10863.81 604845.10 593981.29 5467.52
JN3149/2012 2. sklop: čistilna naprava (800 PE) 1 OBČINA JEZERSKO GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 177531.39 367523.46 189992.07 107.02
JN3592/2012 Medicinski potrošni material 3 SB BREŽICE IRIS d.o.o. 40.00 327.50 287.50 718.75
JN3616/2012 ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki 1 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA KELE & KELE, d.o.o. 8333.33 22691.67 14358.34 172.30
JN3616/2012 jajca 3 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA M.M. KAUČIČ d.o.o. G. Ivanjci 1541.67 3343.98 1802.31 116.91
JN3616/2012 olja in margarine 3 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA IMPULS, Domžale, d.o.o. 5000.00 14778.58 9778.58 195.57
JN3763/2012 Testenine in jušne zakuhe 2 VRTEC ŠKOFJA LOKA MLINOTEST d.d. 5000.00 479136.00 474136.00 9482.72
JN3763/2012 Perutninsko meso in izdelki 3 VRTEC ŠKOFJA LOKA PERUTNINA PTUJ d.d. 9000.00 88559.00 79559.00 883.99
JN3763/2012 RIBE IN IZDELKI IZ RIB 2 VRTEC ŠKOFJA LOKA LEDO d.o.o. 7000.00 62133.00 55133.00 787.61
JN3876/2012 Javni razpis za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 3 OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI CP MURSKA SOBOTA d.d. 384220.00 804935.30 420715.30 109.50
JN3903/2012 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 60000.00 155759.19 95759.19 159.60
JN3903/2012 ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA ERA GOOD d.o.o. 9200.00 38198.78 28998.78 315.20
JN3903/2012 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 2 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MERCATOR, d.d. 29200.00 67467.17 38267.17 131.05
JN4454/2012 Sklop 2: kontrastna sredstva za MR preiskave 1 1 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Kemofarmacija d.d. 7000.00 28000.00 21000.00 300.00
JN4934/2012 bio izdelki 4 OŠ IVANA GROHARJA BIO ISTRA d.o.o. 1400.00 7841.47 6441.47 460.11
JN4934/2012 meso in mesni izdelki 2 OŠ IVANA GROHARJA MDK - Maloprodaja d.o.o. 11200.00 24622.12 13422.12 119.84
JN4934/2012 bio meso 2 OŠ IVANA GROHARJA ŠTAJNBIRT, d.o.o., Škofja Loka 1500.00 67999.08 66499.08 4433.27
JN4934/2012 perutnina in perutninski izdelki 3 OŠ IVANA GROHARJA PERUTNINA PTUJ d.d. 3500.00 13383.41 9883.41 282.38
JN4934/2012 bio sadje, zelenjava 4 OŠ IVANA GROHARJA SIPIC, d.o.o. 2000.00 8525.35 6525.35 326.27
JN4934/2012 slaščičarsko pecivo 5 OŠ IVANA GROHARJA PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2800.00 7152.07 4352.07 155.43
JN4939/2012 SADNI SOKOVI IN DRUGI NAPITKI 2 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA NEKTAR NATURA d.o.o. 8000.00 38250.21 30250.21 378.13
JN4939/2012 EKOLOŠKO MESO 3 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA MESARIJA LEČNIK 4000.00 17474.65 13474.65 336.87
JN5128/2012 Storitve servisiranja in vzdrževanja službenih vozil CURS znamke Renault na območju Carinskega urada Brežice. 1 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 16342.82 161342.82 145000.00 887.24
JN5557/2012 Material za poliranje 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE SANOLABOR, D.D. 1191.48 2757.01 1565.53 131.39
JN5557/2012 Material za poliranje 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE PRODENT INT., d.o.o. 1191.48 2963.50 1772.02 148.72
JN5986/2012 Dobava in montaža opreme lastne rabe za rekonstrukcijo stikališča 400 in 110 kV RTP Okroglo 1 ELES d.o.o., Ljubljana C & G d.o.o. Ljubljana 170000.00 368426.25 198426.25 116.72
JN6587/2012 Čelada za letalske tehnike-orožarje 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA RUDIS d.o.o. Trbovlje 2500.00 13822.00 11322.00 452.88
JN6587/2012 Pilotska čelada 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA RUDIS d.o.o. Trbovlje 5208.33 15111.50 9903.17 190.14
JN7670/2012 12.6 VREČKE NATRIJEVEGA BIKARBONATA za aparat fresenius 5008 1 SB M. SOBOTA FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, d.o.o. 55299.54 553198.16 497898.62 900.37
JN8159/2012 SANITETNI MATERIAL 2 ZUDV DORNAVA SANOLABOR, D.D. 4235.00 8500.77 4265.77 100.73
JN8752/2012 Konzervirano sadje in zelenjava 4 CIRIUS Kamnik PITUS d.o.o. 1500.00 4471.50 2971.50 198.10
JN8752/2012 podsklop 6c: sveže slaščice 3 CIRIUS Kamnik PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2000.00 4145.20 2145.20 107.26
JN8752/2012 podsklop 15b: sadno žitne rezine 4 CIRIUS Kamnik IMPULS, Domžale, d.o.o. 500.00 1179.00 679.00 135.80
ni na PJN Nova Gorica 2 GENERALNI CARINSKI URAD ZASEBNA SPECIALISTIČNA ORDINACIJA MDPŠ, STARC PRELC DARJA, DR.MED. 828.00 2645.31 1817.31 219.48
JN9404/2012 Rekonstrukcija dela objekta zaradi obnove dvigal 2 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE IMOS d.d., Ljubljana 146382.57 1416410.49 1270027.92 867.61
JN9409/2012 sanacija čistilne naprave v ZPKZ Maribor, OO Rogoza 1 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA VEKTON d.o.o. 41000.00 82516.63 41516.63 101.26
JN9884/2012 ZAČIMBE 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE ŽITO, d.d. 580.59 1933.00 1352.41 232.94
JN9884/2012 EKOLOŠKO PRIDELANO SADJE IN ZELENJAVA 1 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE PITUS d.o.o. 480.75 1159.50 678.75 141.19
JN10401/2012 16a: eko sadje 3 VRTEC POD GRADOM PITUS d.o.o. 1000.00 2843.00 1843.00 184.30
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Celja 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VILI GROBELNIK S.P. 50000.00 106455.00 56455.00 112.91
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Postojne in Sežane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE KGZ Pivka, z.o.o. 7500.00 49500.00 42000.00 560.00
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Brežic 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 40000.00 87399.71 47399.71 118.50
JN10965/2012 Op rjuha za vitrektomijo 5 UKC LJUBLJANA SIMPS‘S d.o.o. 1024.00 6539.87 5515.87 538.66
JN11068/2012 Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri (Melcova grapa) 3 OBČINA ŽIRI AVTOPREVOZNIŠTVO NIKO LAPAJNE S.P. 12900.00 129000.00 116100.00 900.00
JN11958/2012 Dokončanje pritličja I. trakt 1 ŠC NOVO MESTO MALKOM Novo mesto d.o.o. 40000.00 385628.73 345628.73 864.07
JN890/2013 PAPIRNATE VREČKE ZA ŽIVILA 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 542.00 1455.00 913.00 168.45
JN890/2013 MILA 1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 583.00 4251.29 3668.29 629.21
JN890/2013 RAZKUŽILA 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA BARJANS d.o.o. 1083.00 4251.29 3168.29 292.55
JN1649/2013 Sklob B 5 OBČINA STARŠE TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P. 13000.00 45485.93 32485.93 249.89
JN1100/2013 igle 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA SANOLABOR, D.D. 1801.67 4164.18 2362.51 131.13
JN1131/2013 SOLATA 3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA AGRO MRKAC d.o.o. 1013.82 2312.50 1298.68 128.10
JN9859/2013 ENOOSNA PRIKOLICA ZA AGREGAT 2 ELEKTRO CELJE, d.d. ARKO d.o.o. 30000.00 264000.00 234000.00 780.00
JN9873/2013 Ureditev hodnikov za pešce ob Gorenjski cesti 10 OBČINA LOGATEC TREVEN d.o.o. 14000.00 109477.89 95477.89 681.98
JN8055/2013 STROJNE INSTALACIJE 5 OBČINA PREVALJE STIN d.o.o. 24166.67 235000.00 210833.33 872.41
JN4234/2013 14. sklop: originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator I-STAT 1 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA MARK MEDICAL d.o.o. 463.00 1232.00 769.00 166.09
JN13067/2012 OBNOVA SANITARIJ PREDMETNE IN RAZREDNE STOPNJE V OŠ KAMNICA, VRBANSKA CESTA 93, KAMNICA (investicijsko vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki in nakup ter vgradnja naprav in proizvodov 6 MESTNA OBČINA MARIBOR MILAN PINTARIČ S.P. 84100.00 618344.19 534244.19 635.25
JN13256/2012 MESO IN MESNI IZDELKI 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESARSTVO OBLAK d.o.o. 5350.00 29715.01 24365.01 455.42
ni na PJN Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije na gozdnogospodarskem območju Maribor 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE PETER OŠLAK S.P. 14000.00 35671.00 21671.00 154.79
JN10658/2013 »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C« Svetovanje in nadzor nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih 1 OBČINA LJUTOMER IEI d.o.o. 387000.00 820456.51 433456.51 112.00
JN1306/2013 SVEŽE SADJE 6 VVZ BELTINCI BULC BRATJE d.o.o. 2276.99 4667.76 2390.77 105.00
JN1306/2013 SVEŽA ZELENJAVA 6 VVZ BELTINCI PITUS d.o.o. 1033.40 2239.69 1206.29 116.73
JN1306/2013 KONZERVE 4 VVZ BELTINCI BULC BRATJE d.o.o. 689.39 1689.39 1000.00 145.06
JN10000/2013 E - električna varovalna oprema 3 ELEKTRO MARIBOR d.d. IVAL d.o.o. 1500.00 12620.00 11120.00 741.33
JN10000/2013 H - orodje - set za čiščenje 2 ELEKTRO MARIBOR d.d. C & G d.o.o. Ljubljana 1500.00 11463.00 9963.00 664.20
JN2755/2013 TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI 3 VRTEC KOPER MLINOTEST d.d. 8000.00 16203.00 8203.00 102.54
JN2818/2013 pripomočki za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva 2 MKL DOMINIK KOŠIČ, S.P. 4500.00 13017.57 8517.57 189.28
JN10247/2013 »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM B« Svetovanje in nadzor nad izvedbo del gradnje na vodnih virih ter gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti 1 OBČINA GRAD IEI d.o.o. 303693.00 746936.10 443243.10 145.95
JN8350/2013 LABORATORIJSKI MATERIAL 2013/2014 14 ZD Logatec DIPROS d.o.o. 6668.03 25605.50 18937.47 284.00
JN2863/2013 ZDRAVILA 12 SB Trbovlje FARMADENT d.o.o. 42396.31 432123.50 389727.19 919.25
JN8557/2013 VENOZNE KANILE, IGLE IN BRIZGALKE 1 DOM OB SAVINJI CELJE MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. 1105.99 2663.76 1557.77 140.85
JN2255/2013 DISTRIBUCIJSKA ENOTA VELENJE 22 ELEKTRO CELJE, d.d. UKA JAŠARI s.p. 101200.00 732082.89 630882.89 623.40
JN2288/2013 Ureditev oddelka za demenco. 1 DOM STAREJŠIH Rakičan SGP POMGRAD d.d. 226200.00 598026.47 371826.47 164.38
JN2291/2013 zamrznjeni izdelki 2 CZBO PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1404.30 3179.47 1775.17 126.41
ni na PJN Tuje serijske publikacije za Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - UM FERI 2 UM FERI Ebsco Information Services GMBH 7725.26 75328.14 67602.88 875.09
JN2372/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2372/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN2377/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2377/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN2381/2013 Ostali hitri testi 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IRIS d.o.o. 2022.00 4162.00 2140.00 105.84
JN2381/2013 Laboratorisjki potrošni material 3 3 ZDRAVSTVENI DOM VELENJE MIKRO+POLO, d.o.o. 650.00 1372.50 722.50 111.15
JN14685/2013 LAB.MAT.ZDMS PODSKLOP 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. 3 SZZ MURSKA SOBOTA MEDIMAJ d.o.o. 3908.33 39809.48 35901.15 918.58
JN14726/2013 Naboj 5,6 mm, MK, Polar Biathlon Lapua 1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA ARTEK d.o.o. 3500.00 11550.00 8050.00 230.00
ni na PJN Izvajanje nalog v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu 1 USTAVNO SODIŠČE REP.SLOVENIJE LJ. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 10500.00 28500.00 18000.00 171.43
JN8267/2013 SANITETNI MATERIAL 2 ZUDV DORNAVA SANOLABOR, D.D. 4228.00 8845.08 4617.08 109.20
JN10989/2013 Določitev optimalne višine izklicnih cen za izvedbo elektronske dražbe za podelitev radijskih frekvenc v 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz frekvenčnih pasovih. 5 AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS DotEcon Ltd 30000.00 63288.00 33288.00 110.96
JN12857/2013 MLADO GOVEJE MESO (JUNČJE); SVINJSKO MESO; TELEČJE MESO 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. 24862.00 50971.00 26109.00 105.02
JN12857/2013 KEFIR 2 MESTNA OBČINA LJUBLJANA KELE & KELE, d.o.o. 950.00 6927.53 5977.53 629.21
JN13083/2013 Sanacija objektov po poplavah v nov. 2012 – 3. Faza na območju Koroške. 5 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE EMIL GROBELNIK s.p. 19853.17 154590.95 134737.78 678.67
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 6 UKC Ljubljana PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 146846.75 995872.51 849025.76 578.17
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 3 UKC Ljubljana SALUS, Veletrgovina, d.o.o. 49656.63 149056.96 99400.33 200.18
JN13261/2013 ZDRAVILA RAZNA 4 UKC Ljubljana GOPHARM d.o.o. 129325.12 360139.04 230813.92 178.48
JN13261/2013 OKSIDIRANA REGENERIRANA CELULOZA 2 UKC Ljubljana LABOHEM d.o.o. 75586.95 166377.72 90790.77 120.11
JN13262/2013 Izvedba božično novoletne razsvetljave na območju Mestne občine Celje v letih 2013-2016. 1 MESTNA OBČINA CELJE ELEKTROSIGNAL, d.o.o. 163520.00 405732.96 242212.96 148.12
JN13284/2013 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 2 OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI POMURSKE MLEKARNE d.d. 6635.02 16381.00 9745.98 146.89
JN13284/2013 MED 2 OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI MERCATOR, d.d. 322.58 1307.81 985.23 305.42
JN15005/2013 OBJN R1-219/1236 BREŽNICA, POLJČANE: PGD/PZI IZVENNIVOJSKEGA KRIŽANJA Z ŽEL. PROGO V BREŽNICI 9 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE PNZ d.o.o. 65573.77 140000.00 74426.23 113.50
JN15638/2013 Mleko in mlečni izdelki 3 SŠ ZAGORJE MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 20000.00 72357.30 52357.30 261.79
JN15638/2013 Zamrznjena živila iz testa 1 SŠ ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 20000.00 94820.30 74820.30 374.10
JN15638/2013 ekološki kruh in pekovski izdelki 2 SŠ ZAGORJE REMI d.o.o. 1000.00 4632.00 3632.00 363.20
JN15638/2013 Sladoledi 2 SŠ ZAGORJE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 3962.00 2962.00 296.20
JN11250/2013 11. SKLOP (LINIJA ŠT. 11: Krsinji vrh – OŠ Tržišče - Pavla vas – OŠ Tržišče - Škovec – Petelinjek – Pavla vas – OŠ Tržišče - Polje pri Tržišču – Mostec – OŠ Tržišče) 5 OBČINA SEVNICA MRGOLE, d.o.o. 15760.37 51300.00 35539.63 225.50
JN11551/2013 Z1M - ONKOLOGIJA (PODPORNO ZDRAVLJENJE) 2 Klinika Golnik PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana 3372.92 14399.63 11026.71 326.92
JN1938/2014 RAZNO 3 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA SANOLABOR, D.D. 6970.00 17730.00 10760.00 154.38
JN14226/2013 Zagotavljanje storitev pri upravljanju in nadzoru obratovanja energetskih naprav na blokih 3, 4, 5 in 6, v pripravi vode, na transportu premoga in prevozu stabilizata, izvajanje storitev vzdrževanja p 3 TEŠ d.o.o. DBSS, d.o.o. 6000000.00 12148826.00 6148826.00 102.48
JN14296/2013 Oder za pranje vozil 2 DARS d.d. IMEXA d.o.o. 4000.00 8150.00 4150.00 103.75
JN15892/2013 KONZERVIRANO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE 3 OŠ Spodnja Idrija IMPULS, Domžale, d.o.o. 65.75 646.07 580.32 882.62
JN16193/2013 Čiščenje mulja in sedimentov v akumulacijskih jezerih - SKLOP A (HE Dravograd) 2 DEM d.o.o. FIRA d.o.o. 140000.00 436450.00 296450.00 211.75
ni na PJN Dostava pripravljenih obrokov hrane za Oddelek Nova Gorica. 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA DIJAŠKI DOM NOVA GORICA 22000.00 210211.87 188211.87 855.51
ni na PJN Dostava pripravljenih obrokov hrane za Oddelek Novo mesto. 2 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA DŠD NOVO MESTO 35000.00 342863.01 307863.01 879.61
JN1673/2014 Razna zamrznjena prehrana 3 OŠ Voličina LEDO d.o.o. 3652.97 8291.00 4638.03 126.97
JN1908/2014 Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa 3 OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini 35000.00 3449820.09 3414820.09 9756.63
JN2104/2014 SKLOP: MATERIALI ZA ZBIRANJE TEKOČIN 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA ADVANTA d.o.o. 2300.00 8580.00 6280.00 273.04
JN2121/2014 EKO SADJE 2 DOM UPOKOJENCEV Podbrdo PITUS d.o.o. 1200.00 2680.00 1480.00 123.33
JN2131/2014 PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE 5 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MAKOM TRGOVINA, d.o.o. 3000.00 6178.30 3178.30 105.94
JN2412/2014 vzdrževanje hladilnih in zamrzovalnih naprav 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA LHT INŽENIRING IN SERVIS d.o.o. 125081.97 1250819.67 1125737.70 900.00
JN2673/2014 bio sadje, zelenjava 3 OSNOVNA ŠOLA ŠTORE SADEX d.o.o. 30000.00 96885.00 66885.00 222.95
JN2673/2014 bio meso in mesni izdelki 3 OSNOVNA ŠOLA ŠTORE KZ Šaleška dolina, z.o.o. 3000.00 11055.00 8055.00 268.50
JN3902/2014 SLAŠČICE, SLADICE, ČAJI 1 NEK d.o.o. ŽITO, d.d. 26500.00 89243.00 62743.00 236.77
JN4067/2014 Strojna obdelava delov za leto 2014 2 NEK d.o.o. KOVIS d.o.o. 60000.00 181919.60 121919.60 203.20
JN9071/2014 SLADOLED 1 SVZ Dutovlje POMURSKE MLEKARNE d.d. 503.79 1241.95 738.16 146.52
JN9071/2014 EKO OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 1 SVZ Dutovlje ERA GOOD d.o.o. 1030.50 2319.10 1288.60 125.05
JN3673/2014 Vzdrževanje objektov SV na Primorskem. 5 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA POTOČNIK d.o.o. Podnanos 3192622.95 8110655.74 4918032.79 154.04
JN3766/2014 Izvajanje vulkanizerskih storitev na gumijastih transportnih trakovih transporterjev v TEŠ. 2 TEŠ d.o.o. BOŠTJAN VERTAČNIK S.P. 12500.00 211104.00 198604.00 1588.83
JN7900/2014 KAPILARA 1 SB JESENICE INTEREXPORT d.o.o. 14.15 98.28 84.13 594.56
JN5857/2014 Nadgradnja in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle za potrebe interoperabilnostne infrastrukture 1 MINISTRSTVO ZA FINANCE S&T Slovenija d.d. 431610.19 4171680.50 3740070.31 866.54
JN5900/2014 POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2014/2015 11 ZD Logatec SANOLABOR, D.D. 2588.92 14949.12 12360.20 477.43
JN6086/2014 LABORATORIJSKI MATERIAL 2014/2015 12 ZD Logatec DIPROS d.o.o. 7834.99 19596.50 11761.51 150.12
JN6086/2014 LABORATORIJSKI MATERIAL 2014/2015 12 ZD Logatec HERMES ANALITICA d.o.o. 7834.99 16592.84 8757.85 111.78
JN4708/2014 Izvedba analize v skladu s specifikacijo“Economic and Risk Analyses of NPP Krško Life Extension from the Perspective fo Both Owners with the Sensitivity Analyses on key Risk Parameters 5 NEK d.o.o. PwC SVETOVANJE d.o.o. 200000.00 413900.00 213900.00 106.95
ni na PJN Dobava svežega piščančjega mesa in svežih piščančjih izdelkov. 3 TEŠ d.o.o. PERUTNINA PTUJ d.d. 17000.00 44567.00 27567.00 162.16
JN9555/2014 Programska oprema 3 CELJSKE LEKARNE HARDSTORE d.o.o. 5000.00 11238.58 6238.58 124.77
JN6549/2014 MPIK2- Radlje ob Dravi 9 OBČINA RADLJE OB DRAVI MarkoMark d.o.o. 51000.00 609259.67 558259.67 1094.63
JN10714/2014 ZASLONI 3 ELEKTRO MARIBOR d.d. UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana 4601.70 9000.00 BGN (2014-11-10) 11000.00 6398.30 139.04
JN9791/2014 Ribe 1 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini 1900.00 4115.70 2215.70 116.62
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Celje) 1 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZD Celje 2293.91 7178.55 4884.64 212.94
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Piran) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 1390.89 3918.22 2527.33 181.71
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Novo mesto) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 1926.11 5491.52 3565.41 185.11
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Maribor) 2 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS AMBULANTE DOKTOR LOVŠE, d.o.o. 3473.78 9724.25 6250.47 179.93
ni na PJN Izvajanje storitev zdravstvenih pregledov ter zdravstvenega varstva pri delu s strani pooblaščenega zdravnika – specialista medicine dela (Sklop: Nova Gorica) 1 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Zdravstveni dom Nova Gorica 1880.18 7525.92 5645.74 300.28
JN9136/2014 EKO SADJE ZELENJAVA 2 OSNOVNA ŠOLA KOZJE ‘‘PAF‘‘ EXPORT - IMPORT D.O.O. 3000.00 7387.21 4387.21 146.24
JN8434/2014 Prenova pritličja trakt A, B, C 7 DSO Novo mesto ANTON KREGEL S.P. 4130.90 115000.00 CZK (2014-08-13) 114751.91 110621.01 2677.89
JN7205/2014 Elektro instalacije 2 OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG MarkoMark d.o.o. 11361.48 29334.83 17973.35 158.20
JN7373/2014 dobava kuharskih oblačil in obutve 6 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA PREVENT&DELOZA d.o.o. 20000.00 46655.95 26655.95 133.28
JN7373/2014 dobava obutve za zaprte osebe 3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ LJUBLJANA GUMIKS, d.o.o. 10000.00 20682.00 10682.00 106.82
JN3399/2015 Ekološko mleko in ekološki ter bio izdelki 2 OŠ Voličina KELE & KELE, d.o.o. 3196.35 6589.04 3392.69 106.14
JN3399/2015 Razna zamrznjena prehrana 2 OŠ Voličina PEKARNA PEČJAK d.o.o. 2739.73 9396.35 6656.62 242.97
JN3547/2015 Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah. 10 OBČINA DOBRNA TOMGRAD TOMAŽ HOHNJEC s.p. 73936.81 271200.00 197263.19 266.80
JN3547/2015 Asfaltiranje cest. 10 OBČINA DOBRNA GAAL d.o.o. 73936.81 616635.50 542698.69 734.00
JN3662/2015 Izvajanje storitve medicine dela. 2 ŽALE, d.o.o. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 35000.00 337849.49 302849.49 865.28
JN3713/2015 SKLOP 9.1.: OHLAJEVALNI SISTEM 3 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE CARDIO MEDICAL, d.o.o. 20000.00 54721.31 34721.31 173.61
JN3713/2015 SKLOP 9.2.: OHLAJEVALNI SISTEM (CRITICOOL) 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE CARDIO MEDICAL, d.o.o. 10000.00 27360.66 17360.66 173.61
JN3820/2015 Nakup hematološkega analizatorja. 1 OBČINA AJDOVŠČINA MEDITRADE d.o.o. 52000.00 104117.26 52117.26 100.23
JN3905/2015 MESO IN MESNI IZDLEKI - EKOLOŠKA ŽIVILA IN IZDELKI 2 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR ČADEŽ d.o.o. 14000.00 60112.50 46112.50 329.38
JN4040/2015 Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA JOHNSON & JOHNSON d.o.o. 3200.00 46253.00 43053.00 1345.41
JN4318/2015 Sklop 10: sistemi za artroskopsko črpalko 2 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA MARK MEDICAL d.o.o. 18000.00 42930.00 24930.00 138.50
JN4713/2015 Izvedba presežnih nepredvidenih del na investiciji “Izvedba GOI del in dobava ter montaža medicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Celje, v okviru projekta “Mreža urgentnih centrov“ 1 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE GRADIA d.o.o. 40000.00 88284.00 48284.00 120.71
JN5006/2015 Sklop VIII.: Triplex vrečke 1 Lekarna Ljubljana PACKPLANET INTERNATIONAL D.O.O. 10500.00 23101.80 12601.80 120.02
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Ljubljane 8 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 15000.00 30414.71 15414.71 102.76
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec 11 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GRB HRAST d.o.o. 20000.00 40065.12 20065.12 100.33
JN5054/2015 izkoriščanje gozdov v lasti RS na gozdnogospodarskem območju Maribora 7 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE HRAST GOZDARSTVO d.o.o. 50000.00 122636.07 72636.07 145.27
JN5097/2015 Z1L06 - ONKOLOŠKA ZDRAVILA 2 Klinika Golnik SANOLABOR, D.D. 2349.33 9478.93 7129.60 303.47
JN5097/2015 Z1L05 - ONKOLOŠKA ZDRAVILA 1 Klinika Golnik SANOLABOR, D.D. 948.70 2327.06 1378.36 145.29
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Ljubljane 3 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o. 24095.00 54042.85 29947.85 124.29
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Brežic 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE AVTOPREVOZNIŠTVO, ROMAN JANC S.P. 67698.00 150456.80 82758.80 122.25
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Celja 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE VILI GROBELNIK S.P. 76843.00 225000.00 148157.00 192.80
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradca 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE BT KOMPLET d.o.o. 41539.00 169800.00 128261.00 308.77
JN5143/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Nazarij 7 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ANDRA d.o.o. 21684.00 48003.00 26319.00 121.38
JN5147/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Rakulik 6 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZAMET d.o.o. 22000.00 57071.49 35071.49 159.42
JN5147/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RS ki niso predmet koncesije na gozdnogospodarskem območju Orehek 5 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZAMET d.o.o. 200.00 1077.61 877.61 438.81
JN5283/2015 izvajanje organiziranega prevoza z 39-sedežnim avtobusom 2 OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE GERČAR PREVOZI d.o.o. 14611.87 102034.34 87422.47 598.30
JN5427/2015 Izkoriščanje gozdov v lasti RepublikeSlovenije na gozdnogospodarskem območju Stare Vrhnike. 4 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE TIAMA d.o.o. 20000.00 43365.38 23365.38 116.83
JN5595/2015 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 1 ZUDV DORNAVA POMURSKE MLEKARNE d.d. 1000.00 5260.00 4260.00 426.00
JN5595/2015 ZAMRZNJENA ŽIVILA 2 ZUDV DORNAVA CONSULT COMMERCE d.o.o. 6000.00 12923.68 6923.68 115.39
JN6093/2015 OP Material Sklopi 18 OI LJUBLJANA MM SURGICAL d.o.o. 30000.00 275503.12 245503.12 818.34
JN6311/2015 TRANSFUZIJSKE PREISKAVE 2 SB NOVA GORICA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 12762.60 28607.45 15844.85 124.15
JN6351/2015 Dodatna dela pri Izdelavi projektne dokumentacije za projekt “Zamenjava TD AF črpalke“ 1 NEK d.o.o. IBE d.d. 58126.00 146962.00 88836.00 152.83
JN6427/2015 Bio mleko in izdelki 1 OŠ BRUSNICE KELE & KELE, d.o.o. 1369.86 16040.44 14670.58 1070.95
JN6585/2015 SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB – PPE z nizkimi emisijami ter s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi 1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 32786.89 439561.20 406774.31 1240.66
JN6777/2015 Oprema za senčenje zaletišča letalnice bratov Gorišek 3 ZŠ RS Planica BONIS EKO, d.o.o. 21000.00 43500.00 22500.00 107.14
JN7067/2015 SKLOP 18: SENCILO NA FASADI 1 UP LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana 15390.00 43875.00 28485.00 185.09
JN7922/2015 Generatorji 1 UM VG5 d.o.o. 8016.39 21315.00 13298.61 165.89
JN8418/2015 Kemikalije 3 ZD MURSKA SOBOTA SANOLABOR, D.D. 4094.02 8572.70 4478.68 109.40
JN84/2016 S5 - Ribe 1 SŠ ZAGORJE KVIBO, d.o.o. 8000.00 22818.10 14818.10 185.23
JN84/2016 S12 - Zamrznjeni izdelki iz testa 2 SŠ ZAGORJE PEKARNA PEČJAK d.o.o. 48241.00 149034.90 100793.90 208.94
JN84/2016 S11 - Sokovi 1 SŠ ZAGORJE NEKTAR NATURA d.o.o. 27492.00 58175.50 30683.50 111.61
ni na PJN Odvetniške storitve 1 DARS d.d. AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o. 19900.00 131147.54 111247.54 559.03
JN176/2016 Ponudnik Mediline, sklopi 45,83,85,108 6 UL BF MEDILINE d.o.o. 1593.38 3291.43 1698.05 106.57
JN320/2016 Začimbe, dišavnice in čaji 3 DSO Ljubljana-Šiška IMPULS, Domžale, d.o.o. 1000.00 4643.21 3643.21 364.32
JN320/2016 Dietični izdelki in dodatki 2 DSO Ljubljana-Šiška IMPULS, Domžale, d.o.o. 800.00 2218.12 1418.12 177.27
JN336/2016 Vzdrževanje sistema MEDIS in vzdrževane KZZ Online sistema 1 UKC MARIBOR PINNA, d.o.o. 296000.00 870158.72 574158.72 193.97
JN408/2016 MLEKO 3 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV MLEKARNA CELEIA, d.o.o. 3000.00 28983.00 25983.00 866.10
JN408/2016 MLEČNI IZDELKI 3 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 4280.00 42098.00 37818.00 883.60
JN408/2016 1A - MESNI IZDELKI 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV MESARIJA LEČNIK 4100.00 35813.00 31713.00 773.49
JN408/2016 PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV PERUTNINA PTUJ d.d. 3500.00 37724.00 34224.00 977.83
JN408/2016 SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 2 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV PITUS d.o.o. 5000.00 47568.00 42568.00 851.36
JN461/2016 07 POSTOJNA 3 ZGS ČIŠČENJE AQUA d.o.o. 12000.00 130000.00 118000.00 983.33
JN817/2016 SKLOP 3 - PERUTNINSKO MESO SVEŽE IN IZDELKI 3 DOM PETRA UZARJA PERUTNINA PTUJ d.d. 2025.51 9132.42 RON (2016-02-04) 8228.31 6202.80 306.23
JN897/2016 PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE 5 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Don Don d.o.o. 1200.00 6083.30 4883.30 406.94
JN1110/2016 ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN RIBE 4 VVZ BELTINCI PEKARNA PEČJAK d.o.o. 1500.00 3573.70 2073.70 138.25
JN1388/2016 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI) ZA PODALJŠANJE J DELA POMOLA I 3 LUKA KOPER, d.d. GRAVITAS d.o.o. 400000.00 818000.00 418000.00 104.50
JN1422/2016 IS CSD 2015 - sklop 2 1 MDDSZ RAIS d.o.o., Ljubljana 359671.48 3515409.75 3155738.27 877.39
JN1577/2016 Suhe stročnice 5 OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ PITUS d.o.o. 1506.85 1348000.00 1346493.15 89358.14
JN1630/2016 Zamenjava hladilne enote. 1 NEK d.o.o. C & G d.o.o. Ljubljana 750000.00 2566642.54 1816642.54 242.22
JN1612/2016 Naročanje ventila in načrta. 1 NEK d.o.o. Emerson Process Management 71000.00 144054.00 73054.00 102.89
JN1684/2016 Vodenje obnove in izvedba meritev. 1 NEK d.o.o. Balcke Dürr GmbH 20000.00 118372.00 98372.00 491.86
ni na PJN Sklop 4: Območna služba Maribor 1 Zavod za zaposlovanje ZD MARIBOR 6640.00 15925.53 9285.53 139.84
JN10500/2013 MESO IN MESNI IZDELKI 6 ŠC MARIBOR MESARSTVO OBLAK d.o.o. 30414.75 268965.00 238550.25 784.32
JN2306/2016 Naročanje ventila in načrta ventila. 1 NEK d.o.o. Emerson Process Management 71000.00 144054.00 73054.00 102.89
JN10500/2013 KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 4 ŠC MARIBOR AGROSTIRIJA PEK d.o.o. 15760.37 150112.49 134352.12 852.47
JN9190/2013 ODTISNI MATERIAL 5 ZD LENDAVA - EH LENDVA DENTALEKSPRES d.o.o. 3307.50 7451.17 4143.67 125.28
JN9190/2013 EDODONTIJA IN ANESTEZIJA 6 ZD LENDAVA - EH LENDVA ZIDENS d.o.o. 5674.17 14448.32 8774.15 154.63
Vir: eNaročanje