AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE (plačnik) ⇶ PALSIT d.o.o. (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE in prejemnik PALSIT d.o.o.:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU