CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO (plačnik) ⇶ OBČINA ŠENTJERNEJ (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO in prejemnik OBČINA ŠENTJERNEJ:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU