CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO (plačnik) ⇶ JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO in prejemnik JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU