OBČINA PUCONCI (plačnik) ⇶ Zavod za zaposlovanje (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik OBČINA PUCONCI in prejemnik Zavod za zaposlovanje:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU