OBČINA PUCONCI (plačnik) ⇶ AP MS d.d. (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik OBČINA PUCONCI in prejemnik AP MS d.d.:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU