OBČINA ŠENTJERNEJ (plačnik) ⇶ CSD NOVO MESTO (prejemnik)

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik OBČINA ŠENTJERNEJ in prejemnik CSD NOVO MESTO:

Vir: UJP transakcije MF MFERAC
Vir: UJP e-računUJP RPUAJPES PRS
Vir: AJPES PRSeNaročanjeFURSKDDUPPD
Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU